Anasayfa İletişim Site Haritası
 
BİLGİLER
Pediatri Allerji
Genel Tanıtım
PEDİATRİK ALLERJİ ve İMMÜNOLOJİ BİLİM DALI
 

Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı’nda çocukluk çağı astım bronşiale, allerjik nezle, alerjik konjuktivit, böcek alerjileri, anaflaktoid reaksiyonlar, besinsel allerjiler, ilaç alerjileri, ürtiker, atopik egzema, anjioödem gibi cilt allerjileri başta olmak üzere tüm allerjik hastalıkların ve sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları gibi tekrarlayan enfeksiyöz hastalıkların, immün yetmezliklerin, kistik fibrozis gibi pediatrik göğüs hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hasta hizmeti verilmektedir.

Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı’nda allerjik ve immünolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde alerji ve immünoloji uzmanı bir profesör doktor, pediatrik alerji yan dal uzmanlığı yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir doktor, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi alan asistan doktorlar, intörn doktorlar, bir teknisyen yer almaktadır. Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı’na ait bir adet poliklinik hasta muayene odası, kan alma odası, tedavi odası, immünoterapi hazırlama ve uygulama odası ile deri testleri (deri delme testi, intradermal test, deri yama testi) için bir oda, treadmil testi ve solunum fonksiyon test laboratuvarı bulunmaktadır.

Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı ilimizde ilk kurulan pediatrik alerji ve immünoloji kliniği olup çeşitli illerden gelen veya sevk edilen hastalarda en gelişmiş tanı yöntemlerinin uygulandığı bir merkez niteliğindedir. Astım bronşiale, allerjik nezle, besinsel allerjiler, atopik egzema ve ilaç allerjilerine yönelik kan tahlilleri, deri testleri, solunum fonksiyon testleri ve yükleme testleri gerek kliniğimizde gerek kliniğimize ait laboratuvarımızda yapılmaktadır. Alerjik ve immünolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi en son bilimsel gelişmeler ışığında yapılmakta ve ayrıca başarılı bir tedavi ancak iyi bir eğitimle sağlanabileceğinden hastanın ve ailesinin hastalık konusunda eğitimine de ayrı bir önem verilmektedir.

Halkımız tarafından “alerji aşısı” olarak bilinen spesifik alerjen immünoterapi, başta bal arısı allerjisi olmak üzere allerjik rinit, ve belirli özellikleri taşıyan astımlı hastalara pediatrik alerji uzmanı tarafından standardize antijenler kullanılarak uygulanmaktadır.

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem