Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Yenidoğan
Genel Tanıtım

Ülkemizde her yıl 1 milyon 250 bin bebek doğmakta, bu bebeklerin 7 bini yenidoğan döneminde kaybedilmektedir. Ölümlerin çoğunu erken ve uygun olmayan koşullarda yapılan doğumlar oluşturmaktadır. Bunların bazılarının önlenebilir olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle riskli doğumlar, teknik alt yapı ve deneyimli sağlık personelinin bulunduğu yenidoğan yoğun bakım ünitesi de olan bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmelidir.

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri hasta yenidoğanların tanı, tedavi ve izlemlerinin yapıldığı birimlerdir. Hastanemizin yenidoğan ünitesi, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olup ilimizin ise tek III. düzey yoğun bakım ünitesidir. Birimimiz üçüncü ve ikinci düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile birinci düzey yenidoğan servisinden oluşmaktadır. Ünitemizde her yıl hem hastanemizde doğan hem de çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 800 riskli yenidoğan yatırılarak tedavi edilmektedir.

Ünitemiz, yeterli yatak kapasitesi, alt yapısı, tıbbi ve teknik donanımı, eğitimli personeli ve iki öğretim üyesi ile bilimsel yeniliklere uygun olarak modern sağlık hizmeti vermeye çalışmaktadır. Pediatrik Kardiyoloji, Pediatrik Nöroloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Nefroloji, Pediatrik Allerji ve Akciğer Hastalıkları bölümleri ile riskli ve prematüre bebeklere erken tanı ve tedavi imkanı sunulmaktadır. Bu zorlu süreçte annelerin gece kalabilecekleri yataklı anne odaları bulunmaktadır. Ailelere deneyimli hemşire ekibi ile emzirme danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Amacımız, yenidoğan yoğun bakım ünitemizin teknik donanımını, sağlık kadrosu ile birlikte sağlık hizmet kalitesini artırarak, bölgemizin sayılı referans merkezlerinden biri olma devamlılığını sürdürmektir.

Yenidoğan yoğun bakım kapasitesimiz

1. Toplam yatak 40 adet
2. Kuvöz 20 adet
3. Solunum cihazı 14 adet
4. Açık yatak 1 adet
5. Yaşamsal fonksiyonların izlendiği monitör 10 adet, pulse oksimetre cihazı 30 adet
6. İki izolasyon odası
7. Her kuvöz başında 2 adet oksijen, kuru hava ve aspirasyon sistemi


Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde yapılan tedaviler

1. Solunum desteği
2. Toraks tüpü takılması
3. Kan değişimi
4. Total Parenteral Beslenme
5. Fototerapi
6. Kateter takılması
7. Prematüre retinopati muayenesi
8. Elektroensefalografi
9. Ekokardiyografi
10. Ultrasonografi
 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem