Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Romatoloji Bilim Dalı
Genel Tanıtım

              

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 16.12.1986 tarihinde Dr.Sami Hizmetli’ nin yardımcı doçent doktor olarak atanmasıyla kurulmuştur, 1994’te Spor Hekimliği Bilim Dalı, 1995’te Romatoloji Bilim Dalı Anabilim Dalımıza bağlı olarak açılmıştır. 1993’te Dr.Hasan Elden, 1994’te Dr.Vedat Naci Tarhan, 1995’te Dr.Ece Kaptanoğlu öğretim üyesi olarak göreve başlamışlardır. Halen Dr.Sami Hizmetli, Dr.Hasan Elden, Dr.Ece Kaptanoğlu görevlerine devam etmektedirler. Kliniğimiz önceleri geçici olarak göğüs hastalıkları hastanesinde ayaktan ve poliklinik düzeyinde hizmet verirken 1992 yılında hastanemizin kampüsteki Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine taşınmasıyla Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 6. katta 28 yataklı servisine kavuşmuştur. Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki servisimizde fizik tedavi, romatoloji ve  rehabilitasyon  hastaları takip edilmektedir. Haziran 2005’ te Sivas merkeze 30 km uzaklıkta bulunan sıcak çermikte 93 yataklı Fizik Tedavi Merkezimizin açılmasıyla yatan hasta kapasitemiz 121’e çıkmıştır. Fizik Tedavi Merkezimizde ortopedik ve pediatrik rehabilitasyon hastalarının ve kronik, noninflamatuvar romatizmal hastalıkların takip ve tedavileri yapılmaktadır. Halen bölümümüzde 2 profesör, 1 doçent ve 17 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

Bölümümüzde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı,  Spor Hekimliği Bilim Dalı bulunmaktadır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Sami Hizmetli’ dir. Romatoloji bilim dalında Romatolog olarak  Dr. Sami Hizmetli, Dr. Ece Kaptanoğlu hizmet vermektedir. Spor Hekimliği Bilim Dalı başkanı Prof.Dr.Hasan Elden dir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniği ve Romatoloji polikliniğimize başvuran hastaların (Osteoartrit, Osteoporoz, Romatoit Artrit, Ankilozan Spondilit, Psöriatik Artrit, Behçet Hastalığı, Omuz Periartriti, Polimiyaljia Romatika,  Karpal Tünel Sendromu, Fibromiyalji Sendromu, Miyofasiyal Ağrı Sendromu, Gut, Hemipleji, Parapleji, Serebral Palsi, Sudeck Atrofisi vb.) muayene, tanı ve tedavisi, ayaktan fizik tedavi, ayaktan ve yatan hastalara rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Hastalar gerektiğinde servislerimize yatırılarak tedavi edilmektedir. Poliklinik ve servislerimizde hastalar sorumlu konsültan öğretim üyesi tarafından değerlendirilmekte ve araştırma görevlileriyle beraber takip ve tedavisi yapılmaktadır.
Servisimizde araştırma görevlileri, 4 hemşire, 1 sekreter, 2 personel görev yapmaktadır. Polikliniğimizde araştırma görevlileri, 2 fizyoterapist, 2 sekreter, 1 personel görev yapmaktadır.
Fizik Tedavi Merkezinde araştırma görevlileri, 11 hemşire, 5 fizik tedavi teknikeri, 1 idari personel, 1 sekreter, 27 şirket personeli görev yapmaktadır, burada fizik tedavi üniteleriyle beraber balneoterapi ünitesi ve egzersiz salonu bulunmaktadır.

 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem