Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Genel Tanıtım
Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi (tip ı ve tip ıı solunum yetmezliği), mesleki akciğer hastalıklarının tanısı (akciğerin toz hastalıkları, mesleki astım, mesleki koah vb), koah tanı ve tedavisi, koah ataklarının tanı ve tedavisi, astım tanı ve tedavisi, astım ataklarının tanı ve tedavisi, tüberküloz tanı ve tedavisi, akciğerin ve plevranın akut veya kronik infeksiyonlarının tanı ve tedavisi (pnömoni, abse, bronşektazi vb), akciğer kanserlerinin tanı ve tedavisi (kemoterapi), akciğerin damar hastalıklarının tanı ve tedavisi (wegener, behçet hast. vb),akciğer hastalıklarına ikincil sağ kalp yetmezliği’nin tanı ve tedavisi, uyku ile ilişkili hastalıkların tanı ve tedavisi (obstrüktif uyku apnesi vb), allerjik rinit, alerjik deri hastalıkları, arı alerjisi, diğer alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi gibi rahatsızlıkları olan hastalarımızın başvurabileceği bölümdür.
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem