Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Gastroenteroloji
Genel Tanıtım

Bölümümüzde modern tıbbın kapsamındaki bütün tanısal ve tedavi edici gastroenterolojik işlemler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroroenteroloji Ünitesi’nin öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Gastroenteroloji Bölümü’müz Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hizmet vermekte ve yer almaktadır.

Gastroenteroloji Bölümü’müzün ekipmanı arasında üst gastrointestinal endoskopi için konvansiyonel ve video sistemlere ait toplam 2 adet ön görüşlü endoskop (gastroskop), alt gastrointestinal endoskopi için konvansiyonel ve video sistemlere ait toplam 2 adet kolonoskop (tüm kolonun görüntülenmesi için, Radyolojide bulunan konvansiyonel tip skopi ünitesinde ise ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreotikogafi) işlemi  yapmak için 1 adet yan görüşlü endoskop (duodenoskop), ve bir adet ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem