Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Nefroloji Bilim dalı
Genel Tanıtım

Nefroloji Ünitesi'nde erişkin (16 yaş üstü) hastalarda hipertansiyon, böbrek hastalıkları ve diyaliz (hemodiyaliz veya periton diyalizi) tanı ve tedavi hizmetleri, modern tıbbın ve çağdaş dünyanın ölçütlerine uygun olarak ünitemizin öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Nefroloji Ünitesi üniversitemizde Mayıs 2007 tarihinde Prof. Dr. Mansur KAYATAŞ tarafından kurulmuştur. Nefroloji Ünitesi halen günlük ayaktan hasta bakım hizmetleri yanında Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde yer alan yataklı servisleri, 17 cihazla yılda 14,000 seans hemodiyaliz yapılan hemodiyaliz ünitesi ve ayaktan periton diyalizi uygulanan periton diyalizi ünitesi ile hizmet üretmektedir. Ünitemizde 24 saat süreyle kan basıncı izlemi yapabilecek kan basıncı izlem cihazları, böbrek biyopsilerinde kullanılan 1 adet ultrasonografi cihazı ve hemodiyaliz tedavileri için kullanılan 17 adet hemodiyaliz makinesi bulunmaktadır.

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem