Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
El Cerrahisi
Genel Tanıtım

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine ilk kez 1977 yılında uzman olarak Op.Dr. Tansel Ünsaldı atanmış ve klinik çalışmalar başlamıştır. Daha sonra 1978 yılı içerisinde Dr. Ünsaldı nın ayrılışı ile klinik 8-10 ay kadar kapatılmış ve 1978 yılı sonunda ilk asistanlar, Dr. Sıtkı PERÇİN ve Dr. Hüseyin AKDAĞ ile birlikte Doç. Dr. S.Kemal EROL göreve başlayarak Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinin kadrolaşması ve teknik alt yapının oluşturulmasına başlanmıştır. Bugüne değin CÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalından 33 ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı verilmiş ve 5 uzman doçent olmuştur. Bunlardan ikisi halen profesör olarak aynı klinikte çalışmaktadır. Kliniğin bugün için 58 yatak kapasitesi,6 öğretim üyesi,10 asistan, 2 tıbbi sekreter, 9 hemşire ve 7 personeli bulunmaktadır.

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem