Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Genel Tanıtım

Tarihçe
Biyoistatistik, Dünyada 1900'lü yılların başlarında bir tıp bilim alanı olarak kabul edilmiştir. Bu kabulden sonra Tüm Tıp Fakültelerinde Biyoistatistik Bilim Dalları kurularak eğitim verilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde Tıp Fakültelerinde 1960'lı yıllarda Biyoistatistik Eğitimi başlamış, 1982 yılından itibaren Bilim Dalı ve 1993 yılından sonra ise, Anabilim Dalı düzeyinde Tıp Fakültesi teşkilatlanmasında yer almıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesin de Biyoistatistik Anabilim Dalı 1995 yılında Temel Tıp Bilimleri Bölümüne Bağlı olarak kurulmuştur. Halen Anabilim Dalında 1 profesör, 1 yardımcı doçent ve 1 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Biyoistatistik Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine Güz ve Bahar dönemlerinde haftada 2 saat olmak üzere toplam 64 saat Biyoistatistik dersi verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesinde, Sağlık Meslek Yüksek Okulunda ve Beden Eğitimi Yüksek Okulun da da Biyoistatistik Dersleri Anabilim Dalımız tarafından yürütülmektedir.

Yukarıdaki lisans derslerine ek olarak, lisansüstü düzeyde Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne kayıtlı doktora ve yüksek lisans öğrencilerine Biyoistatistik ve Bilimsel Araştırma Teknikleri dersi de Anabilim Dalımız tarafından verilmektedir.

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi başta olmak üzere diğer fakülteler ve enstitüler de yapılan bilimsel araştırmaların, tezlerin planlanmasında, toplanan verilerin istatistiksel değerlendirilmesi aşamalarında katkı sağlamaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisinin İstatistik Editörlüğü de Anabilim Dalımız tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Anabilim Dalımızda yılda yaklaşık olarak 500 araştırmanın istatistiksel değerlendirmesi ve yorumlanması yapılmaktadır.
Mezuniyet sonrası eğitim programı çerçevesinde fakültemiz araştırma görevlilerine Biyoistatistik kursları da verilmektedir.

Akademik Kadro
1- Prof. Dr. Hafize Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)
2- Yard. Doç. Dr. Ziynet Çınar
3- Öğr. Gör. Esra Gültürk

Anabilim Dalı Çalışma Alanları
1-Lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermek
2-Bilimsel Araştırmaların Planlanmasını ve veri analizlerini yapmak
3-Etik kurul da araştırma projelerini değerlendirmek
4-Araştırma görevlilerine kurslar düzenlemek
5-Tıp Fakültesi Dergisinin istatistik editörlüğünü yapmak
 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem