Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi
Genel Tanıtım

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON AD
PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Ünite Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde, Kalp merkezi binasında 3.katta yer almaktadır.

Kuruluş Tarihi: Mayıs 2012
Pediatrik Rehabilitasyon çocuklarda görülen doğuştan veya sonradan ortaya çıkan kas iskelet sistemi ile nörolojik hastalıkların tedavilerinin planlanması ve uygulanmaları konusunda hizmet verir.
Kuruluş Amacımız çocuk özürlülerin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümü için, çağdaş ve ülkemiz koşullarına uygun kapsamlı ve kalıcı rehabilitasyon yaklaşımlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

 

 Hedefimiz;
• Kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek, postür bozukluklarının oluşmasını engellemek, doğru hareket paternlerini geliştirip yerleştirmek
• Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız davranabilmeyi sağlamak, olan fonksiyonlarını korumak ve arttırmak
• Yardımcı araç, gereç ve cihazları belirlemek
• Aile eğitimi vermek ve çocuğun eğitimi konusunda aileye yol göstermektir

 Serebral Palsi; Doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğumdan sonra tıbbi bir problem nedeniyle gelişen kalıcı beyin hasarıdır. Serebral palsi, kas kontrolü ve vücut hareketlerinin kaybıyla karakterizedir. Teşhis doğumdan sonra konabilir; bazen tanı konması çocukluk çağına kadar gecikebilir. Ünitemizde serebral palsi hastalarımızın klinik tipi, fonksiyonel durumu, yürüme analizi, botulinum toksin A (Botox) uygulamaları, iş uğraşı terapisi ve pediatrik rehabilitasyonu yapılır.

• Hastalarımızın büyük kısmı serebral palsi hastasıdır. Bunun yanında
• Mental motor retardasyon,
• Brakial pleksus yaralanmaları,
• Tortikollis,
• Miyopatiler,
• Meningomyelosel,
• Genetik ve metabolik bozukluklara bağlı nörolojik problemi olan çocuklar da değerlendirilerek rehabilitasyon programına alınmaktadır.

 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem