Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Palyatif Bakım Ünitesi
Genel Tanıtım

 - Palyatif Bakım Merkezi:
2017 başında açılan merkezimiz 1 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ve 18 yatakla hizmet vermektedir.
Palyatif bakım yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir merkezdir.


Palyatif bakım merkezine kabul edilip bakımı yapılan hastalar:
• Terminal dönem kanser hastaları
• Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları
• Beslenme yetersizliği olan hastalar
• Evinde ya da hastanede NIV kullanan, akut problemi olmayan KOAH hastaları
• Nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları)
• ALS, MS, parkinson ve nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları
• Bilinci açık quadriplejik trakeostomili ya da değil bakım hastaları
• Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar
• Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar
• Basınç yarası açılmış hastalar

 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem