Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Acil Tıp Anabilim Dalı
Genel Tanıtım
Bölümümüz 1998 yılında Prof.Dr.Kasın DOĞAN tarafından kurulmuştur. Bölümümüzde emeği geçen hocaların listesi aşağıda sunulmuştur.
 
Prof.Dr.Kasım DOĞAN
Prof.Dr.Hakan ALAGÖZLÜ
Prof.Dr.Metin ŞEN
Prof.Dr.Abdulkerim YILMAZ
Prof.Dr.Şevki Hakan EREN
Doç.Dr.İlhan KORKMAZ
Doç.Dr.Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Abuzer COŞKUN
Yrd.Doç.Dr.YusufKenan TEKİN
Yrd.Doç.Dr.Erdal DEMİRTAŞ
Uzm.Dr.Şule ALAYBEYOĞLU
 
Acil Servimizde 4 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi, 14 hemşire, 3 Acil Tıp Teknisyeni, gündüzleri sabit 3 kayıt memuru, mesai saatleri dışında 8 kayıt memuru, 8 taşıma, 1 evrak taşıma olmak üzere 17 personel ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
 
Acil Servisimizde 10 adet travma, 25 adet hasta taşıma, 4 adet sabit sedye olmak üzere toplam 39 sedyemiz mevcuttur. Günlük ortalama hasta sayımız 150, yaz dönemlerinde ise 200 civarındadır. Acil Servisimizde arena bölümünde aynı anda 24 hastaya, arena dışında 4 hastaya müdahale edebileceğimiz donanımlı resüsitasyon odası, 4 hasta kapasiteli küçük cerrahi müdahalelerin yapıldığı travma odası, alçı-atellerin yapıldığı ortopedi odası, psikiyatri hastaları için ayrı bir psikiyatri odası, kulak-burun-boğaz travmalarına müdahale edilebileceği donanımlı bir KBB odası, Kadın Doğum odası, enjeksiyon uygulaması için başvuran hastalara hizmet vermek üzere enjeksiyon odası ve Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) odası mevcuttur. Ayrıca Acil Servise intoksikasyon ile başvuran hastaların takibinin ve aynı zamanda diğer bölümlerde yer olmadığı durumlarda hastaların 24-48 saat tedavisinin yapıldığı 8 yataklı vemonitörüzasyonun yapılabildiği Acil Gözlem Ünitesi bulunmaktadır. Acil Servis girişimizde triaj deski mevcut olup ilk gelen hastaların öyküsü alınarak araştırma görevlisine sunulur. İlgili hekim değerlendirmesi sonrasında Acil Serviste tetkik ve tedavisi uygun görülen hastalar arenaya ve travma odasına alınarak tetkik ve tedavisi başlatılır. Hasta yakını resmi işlemler için kayıt bölümüne yönlendirilir. Bütün hastaların tetkik ve tedavisi öğretim üyelerinin gözetimi ve bilgisi dahilinde araştırma görevllileri tarafından yapılır.Öğretim üyesi belirli aralıklarla hastaları gözden geçirerek tetkik ve tedavileri düzenler. Yatarak tedavi görmeleri uygun görülen hastalar ilgili görülen bölümlerin doktorları ile konsülte edilerek son karara bağlanır. Acil Servisimizde 16 yaş üstü tüm erişkin ve 0 yaş itibariyle bütün travma hastalarına bakılmaktadır.

 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem