Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Adli Tıp Anabilim Dalı
Genel Tanıtım

  Adli Tıp camiası; adaletin gerçekleşmesinde çok önemli bir görevi, bilirkişiliği üstlenmiş olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu görevin standart, objektif ve bilimsel yaklaşımlarla gerçekleştirilmesi bu alandaki en önemli kriteri oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Sivas ve çevre il ve ilçelerinden savcılık, emniyet, jandarma tarafından gönderilen adli olgulara; darp-cebir, trafik kazası, intihar girişimi, adli psikiyatri, cinsel saldırı, yanık v.s olayları ile ilgili adli tıbbi muayene yapılarak yılda yaklaşık 2500-3000 adli rapor düzenlenmektedir. Çeşitli mahkemelerde Adli Tıp alanında bilirkişilik hizmetleri, savcılık daveti üzerine adli ölü muayenesi ve/veya adli otopsi uygulaması işlemleri ile adli rapor düzenlenmesi yapılmaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde yer alan Adli Tıp Anabilim Dalı’na ait poliklinikte mesai saatleri içerisinde hizmet verilmektedir. Bölümümüzde üç öğretim üyesi, bir adli hemşire, iki sekreter ve bir yardımcı personel olmak üzere hizmet verilmektedir.

Adli Tıp Anabilim Dalımız, Adli Tıp ve Patoloji Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Metin ÖRSAL Başkanlığında 1984 yılında kurulmuştur. 1993 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmüştür. 1993’ten 1995 yılına kadar Doç.Dr. Ufuk KATKICI Anabilim Dalı Başkanlığını yaptıktan sonra 1998 yılına kadar tekrar Yrd.Doç.Dr. Metin ÖRSAL Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. 2007 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör kadrosuna atanan Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ 1998 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2006 yılından itibaren Yrd.Doç.Dr. Celal BÜTÜN, 2014 yılından itibaren ise Doç.Dr. Ali YILDIRIM Adli Tıp Anabilim Dalımıza katılmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunda iki dönem (2010-2016) Prof.Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ Müdür olarak, Yrd.Doç.Dr. Celal BÜTÜN Müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2001 yılından beri Prof.Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ Adli Tıp Kurumu Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğünde ikinci görevini sürdürmektedir.

1987 yılından itibaren Anabilim Dalımızda “Tıpta Uzmanlık Eğitimi” verilmeye başlanmış olup, günümüze kadar yetiştirdiği 12 Adli Tıp Uzmanından beşi çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda halen dört araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızda araştırma görevlilerine belirlenen haftalık ders programı güdümünde eğitim uygulanmaktadır. Ayrıca haftada bir kez makale/seminer saatlerinde araştırma görevlilerinin hazırladığı konular sunulmaktadır. Dört sene olan Adli Tıp Uzmanlığı eğitimi uzman olarak çalışacak hekimlerin sahada ihtiyaç duyacağı deneyim ve eğitimi almasının yanında Adli Tıp alanında bilimsel çalışma yapacağı bir ortamın sağlanması temeline dayanmaktadır. YÖK’ün yapmış olduğu TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)’a göre Araştırma Görevlisi alınmaktadır. Araştırma görevlileri adli muayene uygulamasını Adli Tıp polikliniğine gelen adli olguların değerlendirilmesinde yapmakta olup, otopsi pratiklerini Adli Tıp Kurumu ile yapılan sözleşme gereğince Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsi olgularında görmektedirler. Canlı ve ölü adli olgu muayenesi, yaraların değerlendirilmesi, asfiksi, patlayıcı-ateşli silah ve alet yaralanmalarına bağlı otopsi olgularına yaklaşım, ani-şüpheli ölüm, adli genetik, adli biyolojik incelemeler, çocuk suçluluğu, çocuk istismarı, insan hakları, hekim ve hasta hakları, adli psikiyatri, cinsel suçlar konularında bilgi ve deneyim sahibi olmaları planlanmıştır.

Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine teorik, 5.sınıf öğrencilerine teorik ve pratik, 1.sınıfta seçmeli ders olarak Adli Tıp dersleri verilmektedir. Anabilim Dalımızda Tıp Fakültesi dışında 2000-2010 yılları arasında Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öğrencilerine, 2001 yılından bu yana da Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine de Adli Tıp teorik dersi verilmektedir. Ayrıca başta il Sağlık Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kurumlarda aralıklarla Adli Tıp ve Adli Bilimler konularında eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Anabilim Dalımızda Adli Tıp ve Adli Bilimlerin farklı alanlarında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir.

 

MİSYON: Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğrencilere meslek yaşantıları boyunca gereksinim duyacakları Adli Tıp disiplinine özgü bilgi, beceri ve pratik kazandırmak, mahkeme, savcılık, diğer resmi kurumlar ve şahıslara güncel teori ve uygulamalar ışığında objektif, dürüst, gerçekçi ve bilimsel bilirkişilik hizmeti sunmaya gayret etmektedir.


VİZYON: Adli Tıp Anabilim Dalının hizmet, eğitim, araştırma yönünden ulusal alanda örnek teşkil etmesi.

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem