Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı
Genel Tanıtım

Bölümümüzde genel pediatri, pediatri yoğun bakım ve yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım ve pediatrik acil bilim dalları bulunmaktadır. Bu bilim dallarına başvuran hastalar ayaktan poliklinik düzeyinde ve gerektiğinde ilgili bölümlere ait yataklı servislerde tanı ve tedavi hizmeti almaktadır.

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem