Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Genel Tanıtım

              

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 16.12.1986 tarihinde Dr.Sami Hizmetli’ nin yardımcı doçent doktor olarak atanmasıyla kurulmuştur. 1993’te Dr.Hasan Elden, 1995’te Dr.Ece Kaptanoğlu öğretim üyesi olarak göreve başlamışlardır. 1994’te Spor Hekimliği Bilim Dalı, 1995’te Romatoloji Bilim Dalı Anabilim Dalımıza bağlı olarak açılmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 6. katta 28 yataklı servisimizde fizik tedavi, romatoloji ve rehabilitasyon hastaları takip edilmektedir. Haziran 2005’ te Sivas merkeze 30 km uzaklıkta bulunan sıcak çermikte 93 yataklı Fizik Tedavi Merkezimizin açılmasıyla yatan hasta kapasitemiz 121’e çıkmıştır. Fizik Tedavi Merkezimizde ortopedik ve pediatrik rehabilitasyon hastalarının ve kronik, noninflamatuvar romatizmal hastalıkların takip ve tedavileri yapılmaktadır. 2012 yılında anabilimdalımıza bağlı olarak kardiyopulmoner ve obezite rehabilitasyon ünitesi hizmete açılmıştır. Halen bölümümüzde 3 profesör, 1 doçent, 3 yrd.doçent, 1 romatoloji yandal asistanı ve 14 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.
Bölümümüzde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Spor Hekimliği Bilim Dalı bulunmaktadır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Sami Hizmetli’ dir. Romatoloji bilim dalında Romatolog olarak Dr. Sami Hizmetli, Dr. Ece Kaptanoğlu hizmet vermektedir. Spor Hekimliği Bilim Dalı başkanı Doç. Dr. Özlem Şahin dir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniği ve Romatoloji polikliniğimize başvuran hastaların (Osteoartrit, Osteoporoz, Bel ve Boyun Disk Hernileri, Romatoit Artrit, Ankilozan Spondilit, Psöriatik Artrit, Behçet Hastalığı, Omuz Periartriti, Polimiyaljia Romatika, Tuzak Nöropatiler (Karpal Tünel Sendromu, Kübitial Tünel Sendromu...) Fibromiyalji Sendromu, Miyofasiyal Ağrı Sendromu, Gut, Hemipleji, Parapleji, Serebral Palsi, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu vb.) muayene, tanı ve tedavisi, ayaktan fizik tedavi, ayaktan ve yatan hastalara rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Haftanın belirli günlerinde Lenfödem polikliniği, Kardiyopulmoner ve Obezite Rehabilitasyon polikliniği hizmet vermektedir. Hastalar gerektiğinde servislerimize yatırılarak tedavi edilmektedir. Poliklinik ve servislerimizde hastalar sorumlu konsültan öğretim üyesi tarafından değerlendirilmekte ve araştırma görevlileriyle beraber takip ve tedavisi yapılmaktadır.
 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem