Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Tanıtım

Genel Cerrahi Bölümü’nde gastrointestinel sisteme ait tüm hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca bölümümüzde birinci basamak yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.
 


TARİHÇE
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1979 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmak olmuştur. Klinik çalışmalar yanında giderek artan sıklıkta deneysel çalışmalar yapılmaktadır.
 

YER VE KAPASİTE
Hastanemizde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalının kullanımına ait servis yatak kapasitesi 50 hastadır. Bunun yanında ileri yaşamsal destek olanaklarına sahip 8 yataklı Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi vardır. Servislerimizin doluluk oranı % 90'ın üzerindedir ve yılda yaklaşık 1500-2000 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Özellikle, Endokrin cerrahi (Tiroid hastalıkları, Meme Hastalıkları, Adrenal bez hastalıkları, karaciğer ve safra yolları, pankreas, üst ve alt gastrointestinal sistem, Anorektal hastalıklar ile ilgili ileri cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü ameliyat yapılabilmektedir. Ayrıca meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi yöntemler, genel cerrahiye seksenli yılların sonunda giren laparoskopik ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılmaktadır.
Servisimize ait poliklinik hizmetlerimizin yanı sıra Aktif çalışmakta olan Endoskopi ünitemizde özafagogastroskopi ve kolonoskopi işlemleri başarı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Türk cerrahi Derneği tarafından Endoskopi eğitimi verilen bir merkez olarak kabul edilmektedir.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Araştırma görevlileri her yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresi içerisinde yaklaşık 2 yıl süre ile Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Patoloji, Ortopedi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dallarında, rotasyon gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk yıl gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadır.ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI
Akademik yıl içerisinde Çarşamba günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup, mortalite ve morbidite toplantıları, Radyoloji ve Patoloji Ana Bilim Dalları ile ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Güncel dergileri ve temel başvuru kitaplarının yanı sıra bilgisayarlar ve 24 saat kesintisiz internet erişimi Ana Bilim Dalımızın önemli bilgi kaynağını oluşturmaktadır.
 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem