Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Transfüzyon ve Aferez Merkezi
Genel Tanıtım

Kan Merkezimizde yapılan hizmetler, donör kabulü, sağlıklı dönerlerden kan alma, serolojik ve immunohematolojik testler, tromboferez, kan kompementlerinin ayrıştırılması, depolanması ve ihtiyaç halinde alıcıya güvenli bir şekilde aktarılması şeklinde sıralanabilir.

Kan ve kan ürünlerinin tek kaynağı insandır. Kan donörü tamamen özgür iradesiyle kan, plazma veya hücresel kan kompementi bağışlayan kişidir.
Kanı bağışlayan kişinin ve bu kanın kullanılacağı hastanın korunması amacıyla "Donör Sorgulama Formu" doldurtulur. Tüm kişisel bilgiler saklı tutulur. Donör sorgulamasını takiben tam kan sayımı (CBC) için donerlerden kan alınır. Kan alımı için uygun olan kişilerden kan alınır. İşlem sırasında kan vermenin faydalan anlatılır. İşlem sonrası donöre meyve suyu ve kek ikram edilir. Donöre yaptığı örnek davranıştan dolayı teşekkür edilir.

Alınan kanlar santrifüj edilerek eritrosit, plazma ve trombosit hazırlanır.
Aferez (hücre ayırıcı) ünitesinde aferez cihazlarıyla terapotik amaçlı plazmaferez, lökoferez, tramboferez yapılmaktadır. Terapotik işlemler hastanın durumuna göre hasta başında yapılmaktadır. Kan Merkezimizde donörden aferez yöntemiyle trombosit elde edilmesinde mümkündür. Elde edilen ürün trombosit ajitatörü ile 5 gün saklanabilmektedir.

Alınan kanlara elize testleri immünolojik testler jel-santrifîgasyon yöntemi ile ihtiyaç duyulduğunda tüp yöntemiyle yapılmakta, ABO /Rh tayini, çapraz karşılaştırma direkt ve indirekt coombs vb. testleri rutin olarak yapılmaktadır.

Elde edilen kan ve kan ürünleri uygun saklama koşullarında muhafaza edilmektedir. Kan Merkezimizin çalışması ile pek çok acil hasta, kanser hastası ve Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalarına tedavi desteği sağlanmaktadır.

Gereksinime göre kanlar tekli, çiftli, üçlü, dörtlü pediatrak Top& Bottom torbalara alınmaktadır.

Merkezimiz Doç. Dr. Aynur ENGİN sorumluluğunda 2 biyolog, 7 sağlık teknikeri, l Sekreter, l temizlik görevlisi eşitlilik ve düzenlilik ilkeleri doğrultusunda, en düşük maliyet ve israf ile en yüksek düzeyde güvenlik ve verimlilik için hastaların ihtiyaçlarını 24 saat hizmet vererek karşılamaya çalışan hizmet birimidir.
 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem