Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Nöroloji Anabilim Dalı
Genel Tanıtım

Nöroloji Kliniğinde asistan eğitimi başlangıçta Hacettepe Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde verilmekteydi. İlk uzman Dr. Ayşe Çalıkoğlu’dur.1980 yılında Dr. Mehmet Arı Balcı'nın kliniğe gelmesi ile asistan eğitimi Sivas'ta verilmeye başlanmıştır. 1981 yılında Dr. Şefik Dener eğitim kadrosuna katılmıştır. 1985 yılı sonunda Dr. Suat Topaktaş’ın kadroya katılmasından sonra ayrı yataklı bir klinik haline gelmiş, ayrıca EEG ve EMG laboratuvarları kurulmuştur.

Halen bölümümüzde 2 Profesör, 1 Doçent ve 3 Yardımcı Doçent mevcuttur, ayrıca değişik sayılarda araştırma görevlileri bulunmaktadır.

Kliniğimizden şimdiye kadar 50’nin üzerinde uzman yetişmiştir. Bu uzman hekimler arasında kendi kliniğimizde ve başka kliniklerde doçent ve profesör düzeyine yükselenler azımsanmayacak sayıdadır.

Bölümde Verilen Hizmetler:

Kliniğimizde 22 yatak mevcuttur. Burada her türlü nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizde tescilli 7 yataklı 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ve 4 yataklı 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi mevcuttur.
Kliniğimizde uzun süreli EEG çekimleri yapılabilen video EEG Laboratuvarının yanısıra Otonom İncelemeler Laboratuvarı, Transkranial Doppler Laboratuvarı, Uyarılmış Potansiyel Laboratuvarı yer almaktadır.
Nöroloji polikliniğimizde EEG, EMG laboratuvarları mevcuttur.

Kliniğimizde ikişer öğretim üyesi iki hafta boyunca servis konsültanı olarak çalışmaktadır. Tüm öğretim üyelerimiz sırayla servis konsültanı görevini yerine getirmektedirler. Bu konsültanlar sabah ve akşam vizitlerini yapar. Aynı zamanda o hafta konsültasyonda görülen hastaların süpervizyonluğunu yapar. Ayrıca o hafta vaka toplantısında sunulacak vakaları seçer. Servis sorumluları sorumlu oldukları 2 hafta boyunca günaşırı olarak gece icapçısıdırlar.

Tüm öğretim üyelerimiz sırayla bir hafta müddetle poliklinik süpervizyonluğunu yapar. Ayrıca bu hafta içerisinde çekilen EEG’leri raporlar. Poliklinik sorumlusu aynı zamanda acil serviste görülen hastaların süpervizyonluğunu yapar.

Her Öğretim Üyesi haftanın bir günü kendisine ayrılan günde EMG-Uyarılmış Potansiyel biriminin sorumlusudur. O gün için randevu alınan hastaların incelemelerini yapar ve raporlar.

Bölümde Ayakta Tedavi Hizmetleri İçeriği:
Polikliniğimizde ayaktan teşhis ve tedavi için gelen hastalara hizmet verilir. Ayrıca haftada birer gün ilgili öğretim üyeleri tarafından asistanlarla birlikte Multipl Skleroz ve Epilepsi Hastaları polikliniği yapılmaktadır. Her Cuma günü öğretim üyesi denetiminde Botulinum Toksin Enjeksiyonları yapılmaktadır.

 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem