Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
Genel Tanıtım
 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın kuruluş faaliyetleri Dr. Taner ERSELCAN tarafından Temmuz 1995 tarihinde başlatılmıştır.

İlk klinik çalışmalar Ocak-1996’da Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü (DEXA) tetkiki ile başlamış, bunu takiben tam teşekküllü Radyoimmünoassay Laboratuvarı Aralık-1996’da hizmete girmiştir. İlk gamma kamera (Orbiter, MIE) Kasım-1999 tarihinde temin edilmiş, sintigrafik görüntüleme çalışmaları Ocak-2000 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. 9 Kasım 2001 tarihi itibarıyla 2 yeni SPECT Gamma Kameranın (Toshiba E-CAM ve GCA-7100) hizmete girmesiyle sintigrafik görüntülemeleri hizmet kalitesi artırılarak devam etmiştir.

Mart-2012 tarihinden itibaren  Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde PET/BT Ünitesinin kurularak hizmete açılması ile Nükleer Onkoloji alanında önemli bir adım atılmış ve bu güne kadar 5000’in üzerinde hasta görüntülemesi yapılmıştır.

Eylül-2015 tarihinde biri kardiyak SPECT görüntüleme amaçlı olmak üzere 2 adet yeni çift-dedektörlü gamma kamera (DDD Quantum-CAM, DDD Cor-CAM) ve iş istasyonları kurularak bölüm yenilenmiştir.

Bugüne kadar 11 Nükleer Tıp Uzmanı yetiştiren bölümümüzde görüntüleme işlemlerinin yanı sıra radyonüklidlerle tedavi de uygulanmaktadır.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde; uzun yıllardır Sintigrafik/SPECT görüntülemeler, PET/BT görüntülemeler ve Yüksek doz radyonüklid tedavi ünitesiyle Nükleer Tıp alanında yenilikler de takip edilerek kesintisiz hizmet veriliyor olması hastanemiz, Sivas ili ve bölge insanının bu konudaki gereksinmesine cevap verebilmek adına övünç kaynağımızdır.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı Prof. Dr. Bülent TURGUT tarafından yürütülmekte olup, Anabilim Dalı bünyesinde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye HASBEK, Uzman Dr. Esra ÇİFTÇİ ve 2 Araştırma Görevlisi Tıp Doktoru Akademik Personel, 4 Hemşire, 5 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ve 2 sekreter görev yapmaktadır.

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem