Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Genel Tanıtım

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine ilk kez 1977 yılında uzman olarak Op.Dr. Tansel Ünsaldı atanmış ve klinik çalışmalar başlamıştır. Daha sonra 1978 yılı içerisinde Dr. Ünsaldı nın ayrılışı ile klinik 8-10 ay kadar kapatılmış ve 1978 yılı sonunda ilk asistanlar, Dr. Sıtkı PERÇİN ve Dr. Hüseyin AKDAĞ ile birlikte Doç. Dr. S.Kemal EROL göreve başlayarak Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinin kadrolaşması ve teknik alt yapının oluşturulmasına başlanmıştır.
Bugüne değin CÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalından 50’nin üzerinde araştırma görevlisine ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı verilmiş. Mezunlarımızdan birçoğu farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Kliniğimizin bugün için 45 yatak kapasitesi (genel ortopedi + el cerrrahisi + yoğun bakım), 6 öğretim üyesi, 10 asistan, 3 tıbbi sekreter, 9 hemşire ve 5 personeli bulunmaktadır. Kliniğimiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve El Cerrahisi Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Prof. Dr. Okay BULUT başkanlığındaki öğretim üyesi kadromuz ve yardımcı personelimizle kliniğimiz ortopedi ve travmatoloji ile el cerrahisi alanında bölgemize hizmet etmektedir.
 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem