Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı
Hasta Bilgilendirme

Bölümümüzde genel pediatri, pediatri yoğun bakım ve yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım ve pediatrik acil bilim dalları bulunmaktadır. Bu bilim dallarına başvuran hastalar ayaktan poliklinik düzeyinde ve gerektiğinde ilgili bölümlere ait yataklı servislerde tanı ve tedavi hizmeti almaktadır.

Genel pediatri polikliniğinde 16 yaş sonuna kadar tüm hasta çocukların takip ve tedavileri yapılmaktadır. İlk muayeneden sonra gerekiyorsa acil polikliniğine veya diğer yan dal polikliniklerine veya yatması gerekiyorsa servisimize yatırılmaktadır.

Genel pediatri polikliniklerimizde her gün üç doktor 08.30-17.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti vermektedir ve bu doktorlar genellikle 4. yıl araştırma görevlisi olan kıdemli doktorlardır, bir uzman baş asistan ve bir profesör doktor öğretim üyesi danışmanlığında hizmet vermektedir.

Genel pediatri servisi 45 yatakla hastalarımıza hizmet vermektedir. Ayrıca servis içerisinde çocuk oyun odamız vardır.
Çocuklarınızın hastaneye kolay uyum sağlanması ve zamanını neşeli bir şekilde geçirmesi için hazırlanmış oyun ve eğitim odası vardır. Çocuk oyun odamızda; bir çocuk gelişim uzmanı gözetiminde hastalarımızın oyun ve eğitim ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Genel pediatri servisinde 1 konsültan öğretim üyesi, 1 uzman doktor, en az 4 araştırma görevlisi, 4 intorn doktor ve 3 hemşire ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Gerekli durumlarda çocuk yan dalları ile birlikte her türlü branştan uzman ile hastalar konsülte edilmekte, tedavileri uzman doktorlar kontrolünde gerçekleştirilmektedir.
 

RANDEVU HİZMETLERİ

Bölümümüzden randevu almak için İl dışından arıyorsanız il alan kodunu (0346) 258 10 10, İl içerisinde ise 258 10 10 numarasını tuşlayarak veya web sitemizden ilgili bölüme randevu alabilirsiniz. Bölümümüzde verilen hizmetler konusunda poliklinik sekreteri 1149 ve servis sekreteri 1100 dahili numaralarını tuşlayarak bilgi alabilirsiniz.

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem