Anasayfa İletişim
 
Acil Tıp Anabilim Dalı
Adli Tıp Anabilim Dalı
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
------Algoloji (Ağrı)
------Palyatif Bakım Ünitesi
------Reanimasyon Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
------Biyokimya Laboratuvarı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı
------Çocuk Endokrinoloji
------Çocuk Yoğun Bakım
------Genel Pediatri
------Pediatrik Acil
------Yenidoğan
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Dermatoloji Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
------Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
------Lenfödem Tedavi Ünitesi
------Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi
------Romatoloji Bilim Dalı
------Sıcak Çermik Fizik Tedavi ve Rehab. Merk
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
------Bariatrik ve Metabolik Cerrahi
------Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı
------Yanık Ünitesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
------Alerjik Hastalıklar
------Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
------Dahiliye Romatoloji Bilim Dalı
------Endokrinoloji ve Metabolizma
------Gastroenteroloji
------Genel Dahiliye
------Hematoloji
------Hemodiyaliz
------İç hastalıkları Medikal Onkoloji
------Nefroloji Bilim dalı
K.B.B. Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
------Tüp Bebek Ünitesi
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
------Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
------El Cerrahisi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.Dalı
Psikiyatri Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
------Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
------Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı
------Nöroradyoloji Bilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı
Transfüzyon ve Aferez Merkezi
Üroloji Anabilim Dalı
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem