Anasayfa İletişim
 
Tıp Eğitimi Akreditasyonu İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitim programının “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Standartları”na göre akredite edilmesi için Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)’na ön başvurusunu yapmıştır. Fakülte Kurulu’nun 29/09/2011 tarihinde yapılan toplantısında Akreditasyon sürecinin başlatılması için karar alınmıştır. Ön başvuru gereğince 15-16 Kasım 2011 tarihinde UTEAK tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Kurumumuz Tıp Eğitiminin Ulusal Düzeyde “Belgelendirilmesi” ve Türkiye’de eşyetkilendirilen (akredite edilen) kurumlar arasında yerini alması için başlatılan süreçte öğretim üyelerinin ve öğrencilerin aktif katılımı beklenmektedir.
.
 
Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU    
                                                                                                                    Dekan                                     
TÜM DUYURULAR
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem