Anasayfa İletişim
 
- Hastanemizde Çalışan Güvenliği Birimi Kuruldu

Resmi Gazete’de 06.04.2011 tarihinde yayınlanan T. C. Sağlık Bakanlığı’na ait 27897 sayılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” gereğince Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde “Çalışan Güvenliği Birimi” kurulmuş olup, görev yetki tanımları bu yönetmelikte belirlenmiştir.

Hastanemiz bünyesinde çalışanlar için; güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Başhekimliğe bağlı olarak “Çalışan Güvenliği Birimi” kurulmuştur. Çalışan Güvenliği Birimi, yine hastanemiz bünyesinde oluşturulan “Çalışan Güvenliği Komitesi” ile işbirliği yaparak komite kararlarının uygulanmasında yetkilidir. Birim, hastanemiz “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” polikliniği’nde ve aynı Anabilim Dalında görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazif ELALDI başkanlığında faaliyet gösterecektir.

Çalışan Güvenliği Birimi yakın bir tarihte tüm hastane çalışanlarına hizmet vermeye başlayacaktır. Hastanemizde görevli tüm sağlık personeli ve idari personelin risk durumuna göre çalıştığı anabilim dalları ve birimlerle ve gerektiğinde kişilerle, temas kurulup tetkikleri yapıldıktan sonra takipleri yapılacaktır. Bu işlemler için kişilerden ücret talep edilmeyecektir.

İlgili yönetmeliğe göre Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çalışan Güvenliği Birimi’nde;
1. Hastanede çalışan personellere ait sağlık bilgileri çalıştığı birimin risk durumuna göre otomasyon üzerinden kayıt edilecektir.
2. Çalışan personellerin maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddet, delici ve kesici alet yaralanmaları ile kan ve vücut sıvıları ile temas olayları kayıt altına alınıp takip edilecektir.
3. Çalışan engelli personeller için engelli olunan duruma göre hastanemizde gerektiğinde düzenlemeler yapılması sağlanacaktır.
4. Çalışan tüm personelin olası risk ve tehlikelere karşı korunması için riskli alan ve gruplar belirlenerek birimlerin risk analizleri yapılacaktır.
5. Belirlenen risk analizlerine göre çalışan tüm personelin periyodik aralıklarla sağlık taramaları yapılacak, çalışanların bulaş riski olan hastalıklara karşı korunması için, Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) tarafından aşı listesi oluşturulacak ve riskli alanlarda çalışan personelin aşılanması sağlanacaktır.
6. Çalışan tüm personel işe ilk başladığında Hepatit B, KKK (Kızıl, Kızamıkçık, Kabakulak), DT (Difteri, Tetanoz), İnfluenza, ppD testi, Akciğer grafisi, Lateks alerjisi, Delici-kesici alet yaralanması ve kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda gerekli testlere tabi tutularak sağlık taramalarından geçirilecektir.
7. Çalışan tüm personele tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine, kaza ve yaralanmaları önlemeye yönelik eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerin ne şekilde yapılacağı hastanemiz Kalite Yönetim Birimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Hasta Güvenliği Komitesi ile Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından belirlenecektir.
8. Birim kayıtları, Çalışan Güvenliği Komitesi’nde değerlendirilerek yıllık raporlar halinde Başhekimliğe sunulacaktır.


 


TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem