Anasayfa İletişim
 
STRATEJİK VE FİNANSAL SAĞLIK YÖNETİMİ konulu eğitim.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi  yöneticilerine yönelik olarak “Stratejik ve Finansal Sağlık Yönetimi” konulu eğitim düzenlendi.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İşletmeleri Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ağırbaş tarafından Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi  yöneticilerine yönelik olarak “Stratejik ve Finansal Sağlık Yönetimi” konulu eğitim verdi.

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu tarafından verilen “Sağlık Yönetimi” konulu eğitimde sağlık sistemlerinin temel amaçları, temel bileşenleri, yapı taşları ve sağlık sistemi yapısal özellikleri anlatıldı.

Ayrıca sağlık işletmeleri yönetiminde önem kazanmakta olan maliyet kontrol ve finansal yönetim, yeni ödeme sistemleri, sağlıkta teknolojik gelişmeler, tüketici tercihleri ve tatmini, sağlık reform çalışmaları sistem yaklaşımları, hekim-hastane ilişkileri, sağlık sisteminde insan gücünün önemi, yetersiz kaynak dağıtımı konuları ayrıntılı olarak işlendi.

Doç. Dr. İsmail Ağırbaş tarafından verilen  “Finansal ve Maliyet Analizi” konulu eğitimde ise hastanelerde muhasebe, maliyet, maliyetlerin sınıflandırılması direkt-endirekt maliyetler üzerinde duruldu. Maliyet Hesaplama Metodolojisinde ise çıktıların belirlenmesi, maliyet merkezlerinin ve maliyetlerin belirlenmesi, maliyetlerin maliyet merkezlerine dağıtımı, birim maliyetlerin hesaplanması ve maliyet fonksiyonlarının oluşturulması konuları, hastanelerde gider hesaplamalarının birimlere kademeli dağıtımı uygulamalı olarak gösterilmiş, ayrıca finansal analiz tekniklerine değinildi.

Eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okay Bulut, Başhekim Prof. Dr. Ferhan Candan, Başhekim Yardımcıları, Hastane Başmüdürü Rahmiye Gültekin, Hastane Müdürleri, müdür yardımcıları, birim yöneticileri, servis sorumlu hemşireleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katıldı.


TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem