Anasayfa İletişim
 
Bilgilendirme Toplantısı

 Ortopedi Servis Sorumlu Hemşiresi Fatma BEKMEZ tarafından Ortopedi Kliniğinde rutin olarak uygulanmakta olan Sefalosporin grubu antibiyotik uygulama yöntemlerinin flebit üzerine etkisinin belirlenmesi konulu çalışmanın sonuçlarını paylaşmak üzere hastanemizde görev yapan tüm hemşirelere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yapılan çalışmada 0rtopedi Kliniğinde rutin olarak uygulanmakta olan Sefolosporin grubu(sefazol) antibiyotik uygulama yönteminin flebit üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla rasgele zarf yöntemiyle 288 hasta alındığı, sefolosporin grubu(sefazol) antibiyotiğin puşe ve infizyon yöntemiyle karşılaştırması yapıldığı ifade edilmiştir. Çalışmanın  sonucunda; hastaların %51 de flebit gelişmediği ,puşe yoluna göre infüzyon yolu ile sefalosporin grubu antibiyotik uygulanan hastalarda flebit gelişiminin daha fazla olduğu sonucuna varıldığı bilgileri aktarılmıştır. 


TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem