Anasayfa İletişim
 
Ameliyathane Temizliği ve Dezenfektanların Kullanım Kuralları Eğitimi

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Şermin İNAL tarafından hastanemizde görev yapan ameliyathane çalışanları ,girişimsel işlemlerde bulunulan  tüm poliklinik ve doğumhane  çalışanı temizlik personellerine “Ameliyathane Temizliği ve Dezenfektanların Kullanım Kuralları” konulu eğitim verilmiştir.Eğitimde hastane temizliğinin amacı,temel ilkeleri,hastane temizliğinde risk sınıflaması ve farklı alanların temizliği nasıl olmalı hangi bölümler hangi sınıflamaya göre temizliği nasıl sağlanmalı konuları üzerinde durulmuştur.Ayrıca yüksek riskli alan grubunun 1.sırasında yer alan ameliyathane temizliğinden  ameliyathane içerisinde yer alan odaların işlem öncesi,vaka arası ve gün sonundan temizliğinin nasıl yapılacağından bahsedilmiştir.Son olarakta  hastanemizde kullanılan dezenfektanlardan,dezenfektanların hazırlanmasından ve uygulama alanlarına göre dezenfektan uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir.


TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem