Anasayfa İletişim
 
Etik ve Hukuk Boyutuyla Araştırma ve Yayın Yapma” konulu bir panel.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Gülay Yıldırım, 13 Haziran 2014’de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ve Türkiye Biyoetik Derneği işbirliği ile “Etik ve hukuk boyutuyla araştırma ve yayın yapma” konulubir panel düzenlemiştir.
Konuşmacı olarak, Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı, Ankara Ünv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Yasemin Yalım, Türkiye Biyoetik Derneği Saymanı, Ankara Ünv. Tıp Fak. Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Şahinoğlu, Türkiye Biyoetik Derneği Genel Sekreteri, Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nüket Örnek Büken katıldı.
Katılımın yüksek olduğu panelde açış konuşmaları yapan Sayın Yıldırım ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cesur Gümüş şu konulara vurgu yaptılar. Gelişmeyi sağlayan ve insanlığın yaşam düzeyini yükselten bilimsel araştırmaların planlanmasından yayımlanmasına kadar olan yaşanan sürecin her aşamasının etik kurallara uygun olması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, bilimsel araştırmaların evrensel kuralları konusunda bilgiye sahip olunduğunda ve araştırma etiği duyarlılığı geliştiğinde gerçekleşecektir. Bu gerçekleştiğinde de kendini etik açıdan sorgulayan bir araştırmacı konumuna gelinecek ve daha az ihlaller yaşanması olası olacaktır. Araştırmacılar üzerinde var olan “yayın yap, ya da yok ol” baskısı araştırıcıların uygun olmayan davranışlara başvurmasına yol açabilir. Bu durum artık Dünyada daha önce, Türkiye’de 2000’li yıllardan bu yana karşımıza sorun olarak çıktığına vurgu yaptılar.
Panelistler konuşmalarında, araştırma etiği tarihi, araştırma ve yayın yapmada yaşanan etik ihlaller ve etik kurulları ele aldılar. Panel sonunda konuşmacılara plaket ve katılımcılara katılım belgeleri verildi.
                                                                                                                        


TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem