Anasayfa İletişim
 
C.Ü. Tıp Fakültesi, Hemşirelik Araştırma ve Proje Geliştirme Birimi II. Bilimsel Araştırma Sunuları.
C.Ü. Tıp Fakültesi, Hemşirelik Araştırma ve Proje Geliştirme Birimi II. Bilimsel Araştırma Sunuları 29 Ocak 2015’te Hikmet Boran Konferans Salonunda saat 14.00-15.00’de gerçekleştirdi.
ARAŞTIRMA 1:Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Algıladıkları Stres ve Stresle Başetme Tarzlarının Belirlenmesi” konulu araştırma sonucunu Hemşire Gonca DEVECİ paylaştı.
Gonca Deveci¹, Gülgün Sevimligül², Mehmet Şencan³, Füsun Gültekin³, Ferhan Candan³, Hakan Alagözlü³, Mansur Kayataş³.
 
¹Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Servis Sorumlu Hemşiresi, Sivas.
²Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hemşirelik Araştırma ve Proje Geliştirme Birimi, Sivas.
³Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas.
 
ARAŞTIRMA 2: “Hemodiyaliz Hastalarının Tedaviye Uyumu ile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” konulu araştırma sonucunu Uzm.Hem. Ayşe TÜRKÖZ paylaştı.
 
Ayşe Türköz¹, Gülgün Sevimligül², Mansur Kayataş³, Ferhan Candan³, Can Hürmüzlü³.
 
¹Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı Servis Sorumlu Hemşiresi, Sivas
²Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hemşirelik Araştırma ve Proje Geliştirme Birimi, Sivas
³Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Sivas


TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem