Anasayfa İletişim
 
5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü nedeniyle Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof.Dr.Nazif ELALDI açıklamalarda bulundu.

                       5 Mayıs Dünya El Hİjyeni Günü

 

Dünya Sağlık Örgütü tüm sağlık çalışanlarını el yıkamaya davet ediyor!

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Mayıs gününü “Dünya El Hijyeni Günü” olarak belirlemiştir.  Bu yılda DSÖ “ellerinizi yıkayarak HAYAT KURTARIN” sloganını belirleyip özellikle sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumunu artırmayı planlamıştır. Bunun yanı sıra farklı bir slogan ‘Antibiyotik direnci ile savaşın-bu sizin ellerinizde’ ile de el hijyenine uyumla antibiyotik direncinin de önlenebileceği vurgulanmaktadır. El yıkama enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerindendir. Özellikle sağlık çalışanlarının ellerini yıkaması ile sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlarda enfeksiyonların yayılımı engellenebilmektedir.

Kirli ve mikroorganizma ile kontamine eller ile hastalar arasında mikroorganizma transferi yapılabildiği artık kanıtlanmış bir gerçektir. Hastalar arasında taşınan mikroorganizmalar arasında dirençli mikroorganizmalar hastalarda ölümle sonlanabilen hastane enfeksiyonlarının gelişme riskini doğurmaktadır. Dünya genelinde sağlık çalışanlarının rutin işlemler arasında el yıkama oranları %5-89 arasında, ortalama %38.7 civarında olduğu bildirilmektedir. Aynı şekilde sağlık çalışanları gün boyunca ellerini 5 ile 42 kez ve yaklaşık 6.6 saniye ile 30 saniye süreyle yıkamaktadır. Hastaneye yatan her 10 hastadan birinde, ameliyat geçiren hastaların ise %32’sinde ameliyat sonrası dönemde hastane enfeksiyonu gelişebilmektedir. Gelişen hastane enfeksiyonlarının da yaklaşık %51’inde etkenler dirençli mikroorganzimalardır. Sağlık sistemi ilişkili enfeksiyonlar mortalite ve morbiditenin yanında önemli bir ekonomik yük de yol getirir. Bu nedenle DSÖ tüm sağlık çalışanlarına Elinizi yıkayarak HAYAT KURTARIN’ kampanyasına katılmayı önermektedir. Biz de Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi olarak hastanemizdeki tüm sağlık çalışanlarını bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem