Anasayfa İletişim
 
Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Ahmet YILMAZ, 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Hasta Hakları; Sağlık personeli, hasta ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkileri düzenleyen ilkelerdir. Bu ilkeler genel olarak; bilgi edinme hakkı, hastanın tıbbi tedavisi sürecinde; karşılaşabileceği tıbbi gerçekler, kendisine uygulanacak girişimler ve maddi boyutu da dikkate alınarak bu girişimlerin riskleri, yararları ve uygulanabilecek alternatif tedaviler konusunda bilgi edinme hakkı vardır. Hizmet veren sağlık personeli hakkında kimlik ve mesleki bilgiyi alma, tedavi aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır. Mahremiyet ve özel hayata saygı, tıbbi kayıtların saklanması hakkı vardır. Tıbbi kayıtlarının tam ve doğru olarak korunmasını isteme, ilgili kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi (vekili) tarafından istediğinde ulaşabilme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu hakların ihlalinin suç olduğu öngörülerek hasta haklarının koruma altına alındığı 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Sağlık hepimiz için en önemli değerdir. Sağlığımızın kıymetini kaybedince anlar, hastalandığımız zaman hayatımızda ne kadar önemli bir payı olduğunu fark ederiz. İşte bu noktada hastanemiz, hasta ve hasta yakınlarını hem bozulan sağlığına kavuşturmayı hem de eskisi gibi kaliteli bir yaşam sürmelerini hasta haklarını koruyarak sağlamak, karşılaşabilecekleri problemleri çözmeyi amaçlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin hizmete erişebilirliğini ve hasta memnuniyetini sağlamak hastanemizin temel ilke ve hedefleri arasında bulunmaktadır.

Hasta haklarının olduğu kadar, hasta sorumluluklarının da olduğu unutulmamalıdır.

Hasta tarafından sağlık kuruluşunun kurallarına uyulması, hastane malzemelerine verilen zararın karşılanması, hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapılması, sağlık personeline sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunulmaması, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta Hakları Birimine başvuruda bulunması, ...gibi.

Hasta Hakları; hasta ve sağlık personelinin birlikte sahip çıkması gereken haklardır.

Tüm hasta ve sağlık personelimize yaşam boyu sağlıklı günler dilerim.

 

 

                                                                                                  Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

                                                                                                           Başhekim

 


                                                                                                            

TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem