Anasayfa İletişim
 
Dünya Kalite haftası münasebetiyle Başhekim yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Gökhan ARSLAN'ın mesajı

 Dünya Kalite Haftası (DKH) ;

Toplam Kalite Yönetimi, örgüt fonksiyonları ve sonuçlar yerine süreçler üzerinde odaklaşan, tüm çalışanların niteliklerinin arttırılarak yönetim kararlarını sağlıklı bilgi ve veri toplanması ile veri analizi yapılarak, tüm personelin katılımına dayandıran, örgütün insan faktörü dahil tüm kaynaklarını ele alan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir.

Kalite kavramının küresel çapta farkında olunmasının sağlanması için Birleşmiş Milletler 1990 yılında, kasım ayının ikinci perşembesinin Dünya Kalite Günü (DKG) olmasını kararlaştırmıştır.  2017 için ana tema “Her Gün Liderliği’’ olarak belirlenmiştir. 

Kalite kültürü kalite yönetim sistemleri, günümüzde gerek mal ve hizmet üreten kuruluşlarda, gerekse kamunun çeşitli alanlarında var olan sorunların çözülebileceği bir model olarak önerilmektedir.

Ülkemizde sağlıkta kalite kavramı ilk olarak 2000’li yılların başında Sağlıkta Dönüşüm kavramı ile birlikte anılmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı, hastanelerin genel performansının iyileştirilmesi, çalışanlar arasındaki iletişimin daha iyi düzeye gelmesi, verimliliğin artması, hasta memnuniyetinin artması, hastanelerin kar oranlarında artışların olması gibi hedeflerle, sağlıkta kalite çalışmalarına başlamış ve günümüze kadar geliştirdiği Sağlıkta Kalite Standartları versiyonlarıyla tüm devlet, üniversite ve özel hastaneler, ağız diş sağlığı merkezlerini, ana çocuk sağlığı merkezlerini kapsayan dinamik bir çalışma içine girmiştir.

Hastanemiz de bu gelişmelere uyum sağlayarak,  sağlıkta kalite anlayışını benimsemiş ve ilk olarak 2006 yılında başlayan kalite yönetim çalışmaları bu güne kadar sürekli daha iyiye ulaşma, hasta ve çalışan memnuniyeti, yeniliklerin takip edilmesi, yönetimin çalışanın yanında yer alması ilkelerinden taviz vermeyen bir anlayışla devam etmektedir.

Kalite yönetiminin başarısı ekip çalışmasına ve sistemin getirdiği kurallara bağlılıkla mümkündür. Kalitede gelinen noktanın devamlılığının sağlanabilmesi için, herkesin sorumluluk alması ve tam katılım şarttır. Sağlıkta Kalite yaklaşımı içinde yer alan sürekli gelişme ilkesinin gerçekleştirilmesi, gruplar ve birimler arasında iletişimin artırılarak engellerin kaldırıldığı, ekip çalışmasının sağlandığı için tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

 Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARSLAN

Başhekim Yrd. / Kalite Temsilcisi

TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem