Anasayfa İletişim
 
PROF.DR.MEHMET ŞENCAN TARAFINDAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONLARI ve REAKSİYONLARI EĞİTİMİ VERİLDİ.

 KAN, KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONLARI ve REAKSİYONLARI

 

Kan transfüzyonunun amacı donörden (verici) alınan kan veya kan ürünlerinin ihtiyacı olan hastaya (alıcıya) güvenli bir şekilde (en az zararı vererek) transferidir. Kan ve kan ürünü transfüzyonu, kan volümünü yerine koymak, dokulara oksijen transportunu sağlamak, kanama ve koagülasyon bozukluklarını düzeltmek ve İmmünolojik yetersizlikleri düzeltmek amacıyla yapılır.

 

Kan nakli, çok iyi düşünülerek ve ancak gerektiği zaman, doğru seçilmiş kan bileşenleriyle ve ihtiyacı giderecek minimum miktarda yapılmalıdır. Aslında en güvenli kan nakledilmeyen kandır.

Kanın bileşenlerine ayrılarak kullanılması esastır. Kan bileşenleri, eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, lökosit süspansiyonu, plazma ve kriopresipitattır.

 

Kan ürünleri saklanırken ısı, ışık ve nem ile direkt temas etmemelidir. Her kan bileşeni için saklama koşulu farklıdır. İçerisinde eritrosit bulunan bileşenler, kan saklama dolaplarında 2-6C’da saklanmalıdır. Trombosit süspansiyonu oda sıcaklığında (20-24C) ajitatörde saklanmalıdır. Taze donmuş plazma –20C’dan daha soğuk sıcaklıkta saklanmalıdır. Kan ürünlerinin ısıtılarak infüzyonu ancak bazı özel durumlar için gereklidir.

 

Kanın güvenli olarak transfüze edilebilmesi için, hastaya ait kimlik bilgileri, tam ve doğru olarak kaydedilmelidir. Test için alınan kan örneği üzerine hastaya ait kimlik bilgileri doğru olarak yazılmalıdır. Transfüzyon öncesi doğru kanın doğru hastaya gittiğinden emin olmak için son bir kez daha hasta bilgileri ile kan torbası üzerindeki bilgiler karşılaştırılmalıdır. Kan transfüzyonu öncesinde, esnasında ve işlem sonrasında hasta eğitimli personel tarafından takip edilmelidir.

 

Transfüzyona bağlı ağır reaksiyonlar genellikle transfüzyonun ilk 15 dakikasında olur. Özellikle bilinci kapalı hastalar olmak üzere kan transfüzyonu uygulanan tüm hastalar ilk 15 dakika dikkatle gözlenmelidir. Kan veya kan ürününün infüzyonu torbaya iğne girmesini takip eden dört saat içinde tamamlanmalıdır. Eğer bir ünitenin infüzyonu dört saatte tamamlanmamış ise o ürünün kullanımına devam edilmez ve imha edilir.

 

 Her kan veya kan ürününün tedavi edici etkisi vücuttaki yaşam süreleriyle kısıtlıdır. Kan veya kan ürünü kullanan klinisyenlerin bu ürünlerin faydaları kadar, yan etkilerini de bilmeleri ve transfüzyonu düşünürken riskleri de göze almaları gerekir.

 


TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem