Anasayfa İletişim
 
Kalite Birimi Tarafından Planlanan İletişim Teknikleri ve Becerileri, Kriz Yönetimi Problem Çözme Konulu Eğitim Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Selma SABANCIOĞULLARI Tarafından verildi.

 SAĞLIK BAKIM PROFESYONELLERİ İLE HASTA VE HASTA YAKINI İLETİŞİMİ

Doç. Dr. Selma SABANCIOĞULLARI

Cumhuriyet Üniversitesi

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

 

İletişim hayatın her alanında önemli bir unsurdur. Bu dünyada kendi derdimizi anlatmak, bir başkası tarafından anlaşılmak ve onaylanmak ihtiyacı temel bir gereksinimdir. Aynı şekilde başkalarını anlamanın yolu da iletişimden geçer. İletişim, insanların birbiri ile duygu, düşünce, bilgi alışverişinde bulunduğu önemli bir günlük yaşam aktivitesidir. Sağlık alanında ise iletişimin önemi Hipokrat zamanından günümüze kadar önemini korumuş, hatta günümüzde daha önemli bir hale gelmiştir. Hipokrat’in “Önce söz, sonra ilaç, en son bıçak” sözü iletişime sağlık alanında ne kadar öncelik verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Günümüzde de iletişim, hastaların tıbbi tanılarının doğru belirlenmesinde önemli bir role sahip olup, diğer klinik beceriler gibi klinik bir beceri olarak değerlendirilmekte ve eğitimde daha çok yer verilmektedir. Yanı sıra iletişim, hasta memnuniyetinde önemli bir belirleyici, malpraktis uygulamaları azaltmakta, bakım kalitesini arttırmakta ve son yıllarda sağlık çalışanlarına karşı artan şiddeti önlemede anahtar bir role sahiptir. Sağlık alanında hastalarla kurduğumuz iletişim tedavi edici iletişim olarak isimlendirilmekte ve “Yardıma ihtiyacı olan bireyle ilişki kurmayı sağlayan, bireyin gereksinimlerine odaklanan, endişelerini ya da problemlerini anlamayı ve bilgi elde etmeyi kolaylaştırmak amacı ile sözlü ve sözsüz iletişim tekniklerinin kullanıldığı, amaçlı ve planlı iletişim” olarak tanımlanmaktadır. Etkili bir terapotik iletişim kişinin kendini tanıması ve kendi değer, tutum, inanç ve ön yargılarımızın farkında olunması ile başlar. Sağlık çalışanı olarak hasta ve hasta yakınları ile ilgili düşüncelerim neler? Bunların farkında olunmalıdır. Çünkü düşünce ve duygular davranışa yansımaktadır. Sağlık personeli kendi farkındalığından sonra kiminle iletişime geçecek onun farkında olmalıdır. Sağlık hizmeti almaya gelmiş olan kişiler genellikle ağrılı, canı yanan, güvensiz, içinde bulundukları tıbbi durum nedeni ile kaygı düzeyi son derece yüksek ve korkmuş, telaşlı, şüpheli, içerlemiş, engellenmişlik, öfke, ukalalık ve belirsizlik gibi duygular yaşamaktadırlar. Yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının da sağlık çalışanlarına karşı önyargıları bulunmaktadır. Sağlık çalışanları hem kendinin hem karşı tarafın duygu ve düşüncelerinin farkında olmalı ve etkili bir iletişim başlatıp sürdürebilmelidir. Etkili bir iletişimde ilk karşılaşma ve ilk izlenim çok önemlidir. İlk iletişim sonraki iletişiminde kalitesini belirlemektedir. Yanı sıra etkili iletişimde, güven, saygı, empati, ilgili ve içten olma, tarafsız olma, aktif dinleme ve geribildirim verme çok önemlidir. Bununla birlikte, iletişimde sözel ifadelerle sözsüz ifadelerin uyumlu olması, açık, net konuşmak, gerçekçi bilgiler vermek, dostça bir ses tonu kullanmak ve iletişime olumlu bakmak, “sen dili” yerine “ben dili” kullanmak yararlıdır. Sağlık çalışanları, acil klinikleri başta olmak üzere birçok klinikte öfkeli hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurmak durumundadırlar. Öfkeli hasta ve hasta yakını ile iletişime geçerken, sakin kalabilmek ve soğukkanlılığı koruyabilmek, hastanın davranışını kendi üzerimize alınmamak, hastanın hastalığı nedeniyle içinde bulunduğu durumu kaldıramamasının bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüp, nedeni anlamak önemlidir. Bunun yanı sıra hastalara kanser gibi tanıların söylenmesi, ölüm haberi gibi kötü haber verme ile ilgili önemli noktaların bilinmesi ve sağlık çalışanlarının bu özellikli durumlara ilişkin özel iletişim becerileri kullanmaları gerekmektedir. TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem