Anasayfa İletişim
 
10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü.

 İnme, beynin bir bölgesinin geçici veya kalıcı olarak, iskemi veya kanama nedeni ile etkilendiği beyni besleyen damarların patolojik bir süreç ile doğrudan tutulduğu tüm hastalıkları kapsar.

İnme, iskemik (damar tıkanıklığı ) ve kanayıcı olarak görülebilir. Klinik bulgu olarak; etkilenen bölgeye göre: Vucüt bir yarısında güç kaybı, duyu kaybı, konuşma-lisan bozuklukları, görsel bulgular, baş dönmesi gibi semptomlar, davranışsal-kognitif bulgular şeklinde görülebilir inme epidemiyolojisinde; prevalansı yaklaşık binde altı civarında olup yaş ile birlikte artabilir.

Risk Faktörleri;

1- Değiştirilemeyen risk faktörleri; yaş, cins, ailesel faktörler, ırk, coğrafi bölge

2- Değiştirilebilen risk faktörleri; Hipertansiyon, kalp hastalıkları, sigara, yüksek kolesterol, anemi, Diyabetes mellitus…

Tanı da; Hasta’da bilgi alınması (anamnez), Nörolojik ve sistemik muayene, rutin tetkikler(kan, AC grafisi, EKG gibi), beyin görüntüleme yöntemleri ( Tomografi, MRI), damar ultrasonografi hasta durumuna göre yapılması gereken önemli tetkiklerdir.

Tedavi; Acile gelen hastada hava ve dolaşım yoları kontrol edilmeli önlem alınmalı, acil tetkikler yapılmalı, damar yolu açılmalı, kan şekeri durumuna göre serum ( Hipoglisemi var ise glikoz verilmeli), iskemik inmelerde tansiyon normalin hafif üzerinde tutulmalı ve fazla düşürülmemeli, kanamalı inmelerde tansiyon yüksekliği kontrollü düşürülmelidir. Akut iskemik inmede trombolitik tedavi kriterleri uygun ise hastaya uygulanabilir. Koruyucu tedavi yaklaşımlarda, antiplatelat tedaviler ( aspirin gibi komadin gibi), kerotik steizm gibi durumlarda kriterlere uygun ise cerrahi tedaviler düşünülmelidir.

Hastanın ilerde doğacak komplikasyonlar yönünden Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Üroloji, mevcut olabilecek rahatsızlıkları yönünden Dahiliye, Kardiyoloji gibi bölümler ile de takibi yapılmalıdır.

 

 

 

 

                                                                Prof. Dr. Ertuğrul BOLAYIR

                                                                        Nöroloji A.B.D. 

TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem