Anasayfa İletişim
 
21 Haziran Dünya (ALS) AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ Hastalığı günü hakkında Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ertuğrul BOLAYIR'ın açıklaması

          AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ (ALS)

Primer motor korteks, beyin sapı ve medulla spinalisteki motor nöronların dejenerasyonu ile giden ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın ilk ayrıntılı tanımlanmasını 1869 yılında Jean Martin Charcat yapmıştır.

Epilemiyolojide görülme sıklığı ( prevalans) 100.000’de 5 civarındadır.

Klinikte hem alt, hem üst motor nöron bulgularını olması belirgin atrofisi olan extremitelerde canlı refleks alınması klinik olarak bu tanıyı akla getirmelidir.

ALS bulber başlangıçlı (konuşma ve yutma fonksiyonlarda bozulma ile giden) extremite başlangıçlı (fokal kas gruplarında güç kaybı, canlı refleksler) ve değişik variantlar ile görülebilir.

Ayrıca tanıda; kraniovertebral ve servikal bölgedeki lezyonlar başı oluşturarak bu tip bulgular verebilirler.

Tanı için rutin kan tetkikleri, EKG- Akciğer Grafisi, beyin- servikal bölge MR I çekimi, solunum fonksiyon testleri, kas enzimleri-Tiroid fonksiyon testleri, vitamin ( B12-folik asit) değerleri, ek incelemeler için klinik bulgulara göre bazı antikorlar, Tümör markerleri, gerekirse kas biyopsisi istenebilir.

Tedavi, hastalığın tamamen düzelmesi için herhangi bir tedavisi olmamakla birlikte semptomlarına yönelik tedavi edilebilir. Riluzolun hastalığa yönelik kullanılan farmakolojik bir tedavi olmasına rağmen yaşamı ortalama 2-4 ay uzattığı rapor edilmiştir. Kromplar için karbomazepin, spastustaya bahlofen, tizanidin, botilinum toksini, fizyoterapi, solunum destek tedavisi, beslenme ve diyet düzenlenmesi, semtomatik tedavi için sayılabilir.

ALS’de denenmekle birlikte kök hücre ve moleküler tedaviler, başarılı olmuş olgu bildirilmemiştir. Fakat bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

                       

                                              Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

                                                     Prof. Dr. Ertuğrul BOLAYIR

TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem