Anasayfa İletişim
 
28 Temmuz Dünya Hepatit günü Münasebetiyle Prof.Dr. Mehmet BAKIR'ın mesajı

 Akut Viral Hepatitler

Etken Viral Hepatit A, B, C, D, E, G gibi virüsleridir. Burada kısaca Hepatit A, B ve C hakkında bilgi verilecektir.

Hepatit A Virüs Enfeksiyonu

Hepatit A ciddi bir karaciğer hastalığıdır. Buna hepatit A virüsü (HAV) neden olur.

Bilinen tek doğal konakçı insandır. Çocukluk yaş grubunda daha hafif seyirlidir (5 yaş altı). Tüm dünyada yaygındır.  

Bulaşma fekal-oral yolla bulaşır.

Kontamine su ve yiyeceklerin tüketilmesi, dışkıyla doğrudan temas ile bulaşır. Bulaşın azalması için sağlıklı su ve kanalizasyon alt yapısı önemlidir.  Hasta insanlar tarafından kirletilen besinlerin tüketilmesi ile bulaşır. Sağlıklı su alt yapısı ve kanalizasyon sistemi yoksa salgınlar olabilir. Ayrıca besin hijyeni önemlidir. HAV, kişiden kişiye, enfekte olmuş kişilerin dışkılarıyla temas yoluyla yayılır. Bu durum, kişi ellerini düzgün yıkamıyorsa kolaylıkla gerçekleşebilir.

Virüs alındıktan ortalama 1 ay (15-50 gün) sonra belirtiler görülür. Virüs dışkıda sarılıktan 2-3 hafta önce  görülmeye başlar ve 1 hafta sonrasına kadar devam eder.  Karaciğer fonksiyon testleri bozulur. ALT, AST normalin 20-100 katı yükselebilir,  genellikle 2-3 haftada normale döner.  ALT, AST yüksekliğinin düzelmesi bazı hastalarda aylar sürebilir.

Hepatit A Korunma

Pasif bağışıklama: Temas öncesi ya da temastan hemen sonra standart immünoglobulin (tercihen ilk 2 haftada) yapılmalı.  Hepatit A aşısı 0-6. Aylarda iki doz yapılır. 1 yaşından sonra Sağlık Bakanlığı aşı takvimine almıştır

Kimlere  Hepatit A aşısı yapılmalıdır: 

Hepatit A'nın sık görüldüğü ülkelere seyahat edenler,  başka erkeklerle cinsel ilişkisi olan erkekler, yasadışı ilaçlar kullananlar, Hepatit B veya hepatit C gibi kronik karaciğer hastalığı olanlar, pıhtılaşma faktörü konsantresi ilaçları ile tedavi görenler, iş risk olanlar (Gıda işlerinde çalışanlar, temizlik işçilerinde çalışanlar), kreşte, mental retarde hastaların kaldığı kuruluştaki hasta ve çalışanlar, Hepatit A ile enfekte hayvanlarla çalışanlar veya hepatit A araştırma laboratuvarında çalışanlar

Hepatit B

Bulaş yolları:  Virüsün tek kaynağı insandır.  Parenteral yolla bulaşır.  Kan (kan transfüzyonu, kontamine iğne) ile bulaşır.  Korunmasız cinsel ilişki ile bulaşır.  Doğum sırasında ve sonrası anneden bebeğe bulaş olabilir.

Akut hepatit B infeksiyonu: Yaşa göre semptomlar değişebilir

İnkübasyon süresi 28-180 gün, (ort. 80 gün) arasında değişir.

Hastalar sarılık, hepatosplenomegali, kaşıntı (yaklaşık 4 hafta sürer) gibi bulgularla başvurabilir. Küçük çocuk asemptomatik olabilir. Ateş, iştahsızlık, halsizlik, bulantı ve kusma, poliartrit, anjiyoödem, döküntü, papüler akrodermatit, glomerulonefrit, aplastik anemi görülebilir.

Kronik HBV infeksiyonu: Hastalık kronikleşirise zaman zaman karaciğer enzimleri yükselir ve normale döner. Bu tablo aylar ve yıllarca devam edebilir. Sonuç olarak siroz ve hepatosellüler karsınoma gelişebilir. 

İnaktif HbsAg taşıyıcılığı vardır ve HbsAg 6 aydan daha uzun süre pozitiftir.  HbeAg negatif, Anti Hbe pozitif, HBV DNA <2000/ml altındadır. ALT düzeyi sürekli normaldir ve karaciğer biyopsisinde ciddi bir bulgu yoktur

Aşı uygulanması gereken risk grupları:

Anti-HCV pozitif hastalar,  HIV pozitif hastalar,  sağlık çalışanları, damar içi uyuşturucu madde bağımlıları, altı aylık sürede birden fazla cinsel partneri olanlar, yakın zamanda cinsel yolla bulaşan hastalık geçirenler, eşcinseller, Hepatit B taşıyıcılarının cinsel partnerleri ve ev içi temaslıları, endemik bölgeye yolculuk yapacak olanlar,  kronik böbrek yetmezliği olanlar ve hemodiyaliz hastaları, sık kan transfüzyonu yapılması gereken hastalar.

Hepatit C infeksiyonu

Enfekte olanların %85’inde infeksiyon kronikleşir. 20-30 yıl sonra %25’inde tablo siroz, karaciğer yetmezliği veya hepatosellüler karsınomaya ilerler.

Hepatit C infeksiyonu:

Akut HCV  Çok nadir  görülür ve genellikle çok hafiftir.  Kronik HCV, yaş ilerledikçe karaciğer hasarı artar. Ergenlik döneminde siroz ve HCC görülebilir. 

HCV tanı:

Anti HCV pozitifliği yeni ya da geçirilmiş bir infeksiyonu gösterebilir. HCV RNA çok erken dönemde pozitifleşir ve  HCV RNA’nın 6 aydan uzun süre pozitifliği kronik infeksiyonu gösterir.

Tedavi: Günümüzde etkile tedavisi mevcuttur ve %90-95 üzerinde başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Henüz kullanılan bir aşı bulunmamaktadır.

TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem