x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

 • Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

  Genel Tanıtım

  Patoloji AD, 1977 yılında patoloji uzmanları Dr. M. Şerefettin Canda ve eşi Dr. Tülay Canda tarafından patoloji laboratuvarı olarak kurulmuştur. Canda’ların 1979 yılında Sivas’tan ayrılmaları ile meydana gelen 18 aylık aradan sonra Prof. Dr. Behsan ÖNOL önce Tıp Fakültesi Dekanlığına, ardından Patoloji AD başkanlığına atanmıştır. Bu arada rutin hizmetler Numune Hastanesi’nde görev yapan patoloji uzmanı Dr. Ali Küpelioğlu tarafından yürütülmüştür. 1983 başlarında Patoloji Uzmanı Dr. Rahmi HANAĞASI İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji AD’ndan “yardımcı doçent” olarak gelmiş; 1985 Ekim ay’ına kadar hizmet vermiştir. Bu dönemde Prof. Dr. Behsan ÖNOL’un da Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne vekaleten atanmasıyla laboratuvar hizmetlerine bir müddet ara verilmiştir. AD’nın yeniden kurulup düzenli rutin hizmetlerinin ve dönem III derslerinin verilmesi, Mayıs 1986’da Patoloji Uzmanı Dr. Handan AKER’in “yardımcı doçent” atanmasıyla başlamış; 22.12.1986’da Çanakkale Devlet Hastanesi Patoloji Uzmanı Dr. Ö. Fahrettin GÖZE, “yardımcı doçent” olarak AD’na katılmıştır.  

  Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı laboratuvarı, sitoloji ünitesi ile beraber Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde muayene, tetkik ve tedavi esnasında teşhis için biyopsi ihtiyacı duyulan hastalara hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra başka bir patoloji laboratuvarında tanı almış hastaların materyallerinin tekrar incelenmesi veya gerekli ek tetkiklerin yapılması şeklinde konsültasyon hizmeti de sunulmaktadır. Bütün bu hizmetler, kayıt-kabul sekreterliğinden başlayarak öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile biyolog, kimyager, patoloji, sağlık ve laboratuvar teknikerleri tarafından gerçekleştirilmekte ve rapor yazımı ile sonuçlandırılmaktadır.

 • Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

  Prof.Dr.
  HATİCE ÖZER

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  HATİCE REYHAN EĞİLMEZ

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Doç.Dr.
  ERSİN TUNCER

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  RAMAZAN OĞUZ YÜCEER

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  ŞEYHMUS KAYA

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  TÜLAY KOÇ

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  SEDANUR AYDIN

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  SENA ÖZTÜRK

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  ÇAĞLA NUR YAĞCIOĞLU

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  MEHTAP PEKEL DUMLU

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  NİSA BEGÜM ÖZTÜRK

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  ŞURANUR GÜLER

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  ZEYNEP ÖZTÜRK

  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

  Makroskopi salonumuzda intraoperatif konsültasyon için 2 adet dondurma mikrotomu (kriyostat) kullanılmaktadır. Bu süreçte hastalardan operasyon esnasında alınan dokular kriyostat’ta dondurulup kesilir (“frozen sectioning”). Kesitler, çabuk metotla kısa sürede elde boyanır ve dakikalar içinde histopatolojik tanı verilir.

  Bölümümüzde hastanemiz dışında tanı almış hastaların doku ve preparatları, tanının doğrulanması ve/veya ikinci görüş talebiyle incelenmekte, uzmanlarımızın görüşleri yazılı rapor halinde sunulmaktadır. Bu amaçla başvuracak hastalarımızın tercihan parafin bloklarını veya boyasız hazır kesitlerini mutlaka dış merkezde verilen patoloji raporunu da ekleyerek bölümümüze ulaştırmaları gerekmektedir. Blok veya boyasız kesit elde edilemeyen durumlarda hematoksilin-eozin boyalı hazır preparatlar da değerlendirilmeye alınmaktadır.

  Sitopatoloji seksiyonunda yılda ortalama 3.000 olgu değerlendirilmektedir. Bu olguların yaklaşık 1/3’ünü jinekolojik sitoloji (servikovaginal smear), kalanını jinekoloji-dışı (non-jinekolojik ince iğne aspirasyonları, seröz efüzyonlar, batın yıkama sıvıları, bronş ve bronkoalveoler lavajlar, balgam ve idrar sitolojileri, beyin-omurilik sıvıları, v.b.) sitolojik materyaller oluşturmaktadır.

  Servikovaginal sitolojide konvansiyonel yöntem kullanılmaktadır. Diğer vücut sıvılarının preparasyonunda, yayma preparatlar, sitosantrifüj preparatları ve yeterli materyal olduğunda hücre blokları hazırlanmaktadır. Aspirasyon sitolojileri ve seröz efüzyonlar başta olmak üzere, tüm sitolojik materyallerin değerlendirilmesi sırasında da, gerektiğinde immunositokimyasal çalışmalar yapılmaktadır.

  Organ ve kitlelerden, radyologlar ve diğer klinisyenler tarafından alınan ince iğne aspirasyonları, Anabilim Dalımızda nöbetçi araştırma görevlileri tarafından hasta-başı yeterlilik değerlendirmesine tabi tutulmakta ve yeterlilik verilmektedir.

 • Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

 • Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

 • Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı

  Bölümümüz hizmetlerine ulaşmak için randevu alınması gerekmemektedir. İncelenmesi istenilen beşeri materyaller, hasta, hasta yakını ve/veya görevli personel tarafından poliklinik, servis ve ameliyathanelerden getirilip bölümümüze ulaştırılmaktadır. İncelenen materyallere ait patoloji raporları bölüm sekreterliği tarafından hastanın kendisine veya kendisi tarafından izin verilmiş birinci derece yakınına ya da müdavi hekime verilmektedir. Konsültasyon amacıyla getirilen hazır blok ve preparatlar da Anabilim Dalımız Sekreterliği tarafından doğrudan veya bir başka poliklinikten “konsültasyon isteği” girişi yapılarak kabul edilmekte ve hastalar raporlarını aynı yerden randevu tarihinde alabilmektedirler.