x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2016 Beş yaş üzeri çocuk femur cisim kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavi sonuçlarının karşılaştırılması TAMER ORHAN
  • Tıpta Uzmanlık 2012 Pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları SERDAR ÜNER
  • Tıpta Uzmanlık 2010 Arter tamirinde histoakril kullanımı VOLKAN GÜNEYLİ
  • Tıpta Uzmanlık 2008 Radius başı kırıklarında eksizyon sonuçlarının değerlendirilmesi OKTAY HÜSAMETTİN AK
  • Tıpta Uzmanlık 2006 Pes ekinovarusda turco operasyonunun değerlendirilmesi HASAN ÖZKAN
  • Tıpta Uzmanlık 2002 Belirli sürekli distraksiyonun deneysel model üzerinde ilizarov tipi eksternal fiksatörle kırık iyileşmesine etkisi MURAT KORKMAZ