x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2014 Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde SOX2, COX2, ALDH1 ve P75 antikorlarının metastatik potansiyel ve prognoz üzerindeki etkisi AYŞE AKBULUT ÇİÇEKLİ