x
x

Akademik CV
BİLDİRİLER

 • 1 - Medically Inoperable Early-Stage Lung Cancer Treated with Stereotactic Ablative Radiation Therapy (SABR): Multicenter Study of Turkish Radiation Oncology Group (TRO ATALAR BANU,KAYTAN SAĞLAM ESRA,AKGÜN ZÜLEYHA,Abacıoğlu Ufuk,ŞAHİN BİLGEHAN,ÖZYAR ENİS,Özşeker Naciye,KOÇAK UZEL ESENGÜL,Karaman Şule,İĞDEM MEHMET ŞEFİK,DİNÇBAŞ HİDAYET FAZİLET,YÜCEL BİRSEN,DEMİRAL AYŞE NUR,AKYÜREK SERAP (21.10.2018-24.10.2018), Yayın Yeri: ASTRO Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 2 - HASBEK ZEKİYE,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÖZER HATİCE,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ (13.10.2018-17.10.2018), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 3 - ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÖZER HATİCE,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ (11.04.2018-15.04.2018), Yayın Yeri: 30. ULUSAL Nükleer Tıp Kongresİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 4 - Stronsiyumun ratlarda redyoterapiye bağlı gelişen cilt toksisitesinde koruyucu/tedavi edici etkisi- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. YÜCEL BİRSEN,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ERDİŞ EDA,Bahar Seher,Celasun Mustafa Gürol,KAÇAN TURGUT,AKYOL MELİH (22.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: XXIII PROF DR LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 5 - TOPUK SAVAŞ,ERDİŞ EDA,Bozca Recep,YÜCEL BİRSEN (28.10.2017-30.10.2017), Yayın Yeri: 16. Ulusal Medikal Fizik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 6 - BOZCA RECEP,TOPUK SAVAŞ,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN (28.10.2017-30.10.2017), Yayın Yeri: 16. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 7 - Tomotherapy H series cihazının teknik özelliklerinin hasta seçimine etkisi Bozca Recep,TOPUK SAVAŞ,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,ÖZYÜREK BETÜL (28.10.2017-30.10.2017), Yayın Yeri: 16. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 8 - Bilateral meme kanseri hastalarda tomoterapi helikal ve üç boyutlu konfomal radyoterapi planlarının karşılaştırılması Özyürek Betül,Bozca Recep,YÜCEL BİRSEN,ERDİŞ EDA,TOPUK SAVAŞ,Erol Yavuz (28.10.2017-30.10.2017), Yayın Yeri: 16. Ulusal Medikal Fizik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 9 - MEME KORUYUCU CERRAHİ SONRASI TOMOTERAPİ ARDIŞIK SIB IMRT PLANLMA TEKNİKLERİNİN DOZİMETRİK KARŞILAŞTIRILMASI BOZCA RECEP,TOPUK SAVAŞ,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN (28.10.2017-30.10.2017), Yayın Yeri: 16. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 10 - Patterns of Failure and the Prognostic Factors of the Patients with LD SCLC according to the TNM Staging TOG-TROD Study ergen şefika arzu,DİNÇBAŞ HİDAYET FAZİLET,METCALFE EVRİM,AKYÜREK SERAP,YAVAŞ GÜLER,ülger şükran,ŞİRİN ÖZDEMİR BEYZA,YÜCEL BİRSEN,ÇOLPAN ÖKSÜZ DİDEM,ŞENOCAK MUSTAFA ŞÜKRÜ,bozcuk hakan (15.10.2017-18.10.2017), Yayın Yeri: IASLC Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 11 - HASTA YAŞININ KÜRATİF RADYOTERAPİTOKSİSİTESİNDEKİ ETKİSİ ERDİŞ EDA,TOPUK SAVAŞ,YÜCEL BİRSEN (19.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 12 - NEOADJUVAN KEMORADYOTERAPİ UYGULANANREKTUM KANSERLİ HASTALARDA SUVMAX,SUVAVERAGE, MTV VE TLG PET-CT METABOLİKPARAMETRELERİNİN PATOLOJİK YANITLAKORELASYONU VE SAĞKALIMA ETKİLERİ TOPUK SAVAŞ,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,HASBEK ZEKİYE (19.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 13 - LOKAL İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞERKANSERLERİNDE EN İYİ TEDAVİ HANGİSİDİR? URVAY SEMİHA,YÜCEL BİRSEN,ERDİŞ EDA (19.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 14 - RADYOTERAPİ UYGULANAN MEME KANSERİ HASTALARINDA HAYAT KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAHAR SEHER,YÜCEL BİRSEN,ERDİŞ EDA,TOPUK SAVAŞ (19.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 15 - KOMORBİD HASTALIĞI OLANLARDA KÜRATİFRADYOTERAPİNİN AKUT TOKSİSİTESİ ERDİŞ EDA,TOPUK SAVAŞ,YÜCEL BİRSEN (19.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 16 - Is there diagnostic and prognostic importance of serum anti p53 antibody level in lung cancer HASBEK ZEKİYE,TURGUT BÜLENT,DOĞAN ÖMER TAMER,YÜCEL BİRSEN,BERK SERDAR,Sarı İsmail,SİLİĞ YAVUZ,ŞEKER MEHMET METİN (15.10.2016-19.10.2016), Yayın Yeri: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 17 - Prognostic factors of breast cancer patients with brain metastasis ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN (10.10.2016-12.10.2016), Yayın Yeri: Breastanbul and the Conference/ Breast Cancer Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 18 - The comparison of Helical IMRT Direct IMRT and 3D radiotherapy modalities in breast radiotherapy planning ERDİŞ EDA,ÖZYÜREK BETÜL,BOZCA RECEP,YÜCEL BİRSEN (10.10.2016-12.10.2016), Yayın Yeri: Breastanbul and Conference/ Breast Cancer Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 19 - Risk Factors of Radiation Pneumonitis in the Patients With Non Small Cell Lung Cancer Treated by Concomitant Chemoradiation Therapy TOG TROD Lung Cancer Study Group ERGEN ŞA,DİNÇBAŞ HİDAYET FAZİLET,YÜCEL BİRSEN,AKYÜREK SERAP,ÜLGER ŞÜKRAN,ETİZ DURMUŞ,KORKMAZ E,YILMAZ U,ŞENOCAK MS,BOZCUK H,KILIÇ D (25.09.2016-28.09.2016), Yayın Yeri: 58th Annual Meeting of the American-Society-for-Radiation-Oncology Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 20 - Tomoterapi h series cihazı teknik özelliklerinin radyoterapi tedavisine katkısı PS 0366 Bozca Recep,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 21 - Stronsiyumun ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen deri toksisitesinde koruyucu tedavi edici etkisi PS 0357 YÜCEL BİRSEN,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ERDİŞ EDA,BAHAR SEHER,CELASUN MUSTAFA GÜROL,KAÇAN TURGUT,AKYOL MELİH (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 22 - Cerrahi tedavi uygulanmayan rektum kanserli hastaların sağkalım süresi PS 0231 ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,Urvay Semiha,TURAN NEDİM,ÇETİN BÜLENT (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 23 - Mide kanseri hastalarında postoperatif kemoradyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler PS 0216 YÜCEL BİRSEN,BAHAR SEHER,ERDİŞ EDA,Urvay Semiha,TURAN NEDİM (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 24 - Beyin metastazlı hastalarda sağkalıma ilişkin parametrelere genel bakış ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,Urvay Semiha,MAYADAĞLI ALPASLAN (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 25 - Meme kanserlerinde androjen reseptör ekspresyonunun önemi ERDİŞ EDA,Koç Tülay,YÜCEL BİRSEN,ELAGÖZ ŞAHANDE (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 26 - Meme kanserli hastalarda Tomoterapi direct ve helical IMRT planların karşılaştırılması ERDİŞ EDA,Bozca Recep,Özyürek Betül,YÜCEL BİRSEN (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 27 - Adjuvan radyokemoterapi uygulanan mide kanserli olgularda tedavi sonuçları TROD GİS tümörleri çalışma grubu verileri Akagündüz ÖÖ,Özkaya K,KAYTAN SAĞLAM ESRA,ÇEPNİ KIMIA,ÇOLPAN ÖKSÜZ DİDEM,ÜLGER ŞÜKRAN,Kılıç D,KARAHACIOĞLU ERAY,ARICAN ALICIKUŞ LÜTFİYE ZÜMRE,Aktürk N,Aktan M,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,İkiz ED,Özdemir BŞ,AKSU MELEK GAMZE,Öney A,Güler OC,UĞURLUER GAMZE,SERİN M (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 28 - Eşzamanlı KRT uygulanan KHDAK hastalarında radyasyon pnömonisi riskini artıran faktörler TOG ve TROD grup çalışması Ergan ŞA,DİNÇBAŞ HİDAYET FAZİLET,YÜCEL BİRSEN,ÜLGER ŞÜKRAN,ETİZ DURMUŞ,Korkmaz E,Şenocak M,Bozcuk H,Kılıç D (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 29 - Lokal ileri rektal kanserlerde preoperatif ve postoperatif kemoradyoterapi sonuçlarımız PS 0221 YÜCEL BİRSEN,ERDİŞ EDA,Urvay Semiha,TURAN NEDİM,ÇETİN BÜLENT (21.04.2016-21.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 30 - Modifiye radikal mastektomi yapılan hastalarda Tomoterapi IMRT planları ile Varian DHX konformal planların karşılaştırılması ERDİŞ EDA,Özyürek Betül,Bozca Recep,YÜCEL BİRSEN (21.04.2016-21.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 31 - Meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda Tomoterapi IMRT planları ile Varian DHX konformal planların karşılaştırılması ERDİŞ EDA,Bozca Recep,Özyürek Betül,YÜCEL BİRSEN (21.04.2016-21.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 32 - Everolimus un radyoterapiye bağlı deneysel pulmoner fibrozis üzerine etkisi EREN MEHMET FUAT,AY EREN AYFER,YÜCEL BİRSEN,ELAGÖZ ŞAHANDE,ÖZGÜVEN YILDIRAY,ALTUN AHMET,KILIÇKAP SAADETTİN,Matsuno RK,BEŞE FATMA NURAN (21.04.2016-21.04.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 33 - The impact of everolimus on pulmonary damage with radiotherapy Results of an experimental study EREN MEHMET FUAT,AY EREN AYFER,YÜCEL BİRSEN,ÖZGÜVEN YILDIRAY,Matsuno RK,ALTUN AHMET,KILIÇKAP SAADETTİN,ELAGÖZ ŞAHANDE (25.09.2015-29.09.2015), Yayın Yeri: European Cancer Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 34 - KİTLESEL GÖRÜNÜMLÜ KEMİK METASTAZLARININKLİNİK VE PROGNOSTİK ÖNEMİ YÜCEL BİRSEN,CELASUN MUSTAFA GÜROL,BAHAR SEHER,HASBEK ZEKİYE,ÖZTOPRAK BİLGE,KAÇAN TURGUT,BAHÇECİ AYKUT,ŞEKER MEHMET METİN (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 21. Ulusal Kanser Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 35 - ABDOMİNOPELVİK BÖLGEYE KEMORADYOTERAPİUYGULANAN YAŞLI HASTALARDA AKUT YAN ETKİLER Erdiş Eda,YÜCEL BİRSEN,BAHAR SEHER,CELASUN MUSTAFA GÜROL,TURAN NEDİM,KAÇAN TURGUT (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 21. Ulusal Kanser Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 36 - 154 BEYİN TÜMÖRLÜ HASTANIN RETROSPEKTİFOLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ YÜCEL BİRSEN,CELASUN MUSTAFA GÜROL,BAHAR SEHER,KAÇAN TURGUT,BAHÇECİ AYKUT,ŞEKER MEHMET METİN (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 21. Ulusal Kanser Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 37 - NONMETASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARDAD DİMER DÜZEYİ YÜKSEKLİĞİ PROGNOSTİK FAKTÖROLABİLİR Mİ KAÇAN TURGUT,ŞEKER MEHMET METİN,YÜCEL BİRSEN,Selen Baloğlu Kaçan,BAHAR SEHER,CELASUN MUSTAFA GÜROL,BAHÇECİ AYKUT,KILIÇKAP SAADETTİN (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 21. Ulusal Kanser Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 38 - BEYİN METASTAZLI MEME KANSERİ HASTALARININSAĞKALIM ANALİZİ YÜCEL BİRSEN,BAHAR SEHER,CELASUN MUSTAFA GÜROL,BAHÇECİ AYKUT,ŞEKER MEHMET METİN,KAÇAN TURGUT (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 21. Ulusal Kanser Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 39 - MEME KANSERİ HASTALARININ NÜKS METASTAZPATERNİ VE EVRELERE GÖRE SAĞKALIMI ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,BAHAR SEHER,CELASUN MUSTAFA GÜROL,KAÇAN TURGUT,TURAN NEDİM (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 21. Ulusal Kanser Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 40 - PROGNOSTIC FACTORS AFFECTING SURVIVAL OF PATIENTS WITH BRAIN METASTASES YÜCEL BİRSEN,BAHAR SEHER,ERDİŞ EDA (27.03.2015-28.03.2015), Yayın Yeri: EORTC EANO ESMO CONFERENCE Uluslararası Poster ISBN:
 • 41 - chemoradiotherapy outcomes in older patients glioblastoma multiforme ERDİŞ EDA,ÜLGER ŞÜKRAN,YÜCEL BİRSEN,Vildan Kaya,KARAHACIOĞLU ERAY (27.03.2015-28.03.2015), Yayın Yeri: EORTC EANO ESMO conference Uluslararası Poster ISBN:
 • 42 - Meme radyoterapisinde tanjansiyel alana aksiller ve supra alanının eklenmesi hayat kalitesini nasıl etkilemektedir P 670 Yücel B, Ay Eren A, Atasever Akkaş E, Eren MF, Akgül Babacan N, Kaçan T, Karapınar H, Şeker MM (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 43 - Nöroendokrin tümörlerin demografik dağılımı ve tedavi sonuçları P 662 Yücel B, Akgül Babacan N, Ay Eren A, Eren MF, Kaçan T, Bahar S, M.Celasun G, S. Kılıçlap (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 44 - Larenks Kanserinde tedavi sonuçlarımız P 414 Yücel B, Atasever Akkaş E, Erdiş E, Ay Eren A, Eren MF, Akgül Babacan N, Kaçan T, Şeker MM, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 45 - Baş boyun kanserlerinde evre ve lokalizasyona göre sağkalım analizi tek merkez deneyimi P 412 Yücel B, Eren MF, Atasever Akkaş E, Şeker MM, Kaçan T, Ay Eren A, Akgül Babacan N, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 46 - Olgu sunumu KHDAK de indüksiyon kemoterapisi sonrası patolojik tam yanıt P 355 Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Şeker MM, Kaçan T, Cihan Ş, Kaptanoğlu M, A. Nadir, Yücel B, Ay Eren A, Eren MF, Parlak İ (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 47 - Kadın akciğer kanserleri 50 vaka ile tek merkez deneyimi P 323 Akgül Babacan N, Yücel B, Kılıçkap S, Şeker MM, Koç Olçaş İ, Kaçan T, Eren MF, Ay Eren A, Cihan Ş, Hasbek Z (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 48 - Literatürde bir ilk renal pelviste üç faklı tümör birlikteliği P 301 Akgül Babacan N, Yıldız E, Korğalı E, Şeker MM, Kılıçkap S, Kaçan T, Eriten B, Gökçe G, Yücel B, Eren MF, Ay Eren A, Türesin AK (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 49 - Olgu sunumu küçük hücreli prostat kanseri P 294 Akgül Babacan N, Gökçe G, Kılıçkap S, Şeker MM, Kaçan T, Yücel B, Eren MF, Ay Eren A, Yılmaz A, Cihan Ş (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 50 - Olgu sunumu izole C3 metastazı ile nüks eden kolon adenokarsinomu P 242 Kaçan T, Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Şeker MM, Yücel B, Eren MF, Ay Eren A (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 51 - Akciğer kanseri tipine göre F 18 FDG PET BT ile tedavi yanıtının morfolojik ve metabolik karşılaştırılması PS 166 Börksüz M, Erselcan T, Hasbek Z, Yücel B, Turgut B, Gül SV, Öztekin Ü (-), Yayın Yeri: 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 52 - Pankreas kanserinde sağkalımı etkileyen prognostik faktörler ve sağkalım analizi P 208 Ay Eren A, Yücel B, Eren MF, Bahar S, Celasun MG, Akgül Babacan N, Şeker MM, Kaçan T, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 53 - Kolorektal kanserli hastalarda tedavi öncesi serum C reaktif protein düzeyi ve prognostik faktörlerle ilişkisi P 193 Şeker MM, Kılıçkap S, Aydın B, Kaçan T, Eren MF, Ay Eren A, Yücel B, Akgül Babacan N (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 54 - Meme kanserinde histolojik subgrupların sağkalıma etkisi P 047 Eren MF, Ay Eren A, Yücel B, Bahar S, Celasun MG, Akgül Babacan N, Şeker MM, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 11. Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 55 - Meme kanserli hastada nadir görülen paramandibular metastaza klinik yaklaşım olgu sunumu P 11 Erdiş E, Yücel B, Dişel U (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 56 - FDG PET de tümör ilişkili parametreler ile laboratuar ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi P 019 Kaçan T, Şeker MM, Hasbek Z, Bahçeci A, Akgül Babacan N, Yücel B, Gedikli AM (-), Yayın Yeri: 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 57 - FDG PET parametreleri ile tümör ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi P 034 Kaçan T, Şeker MM, Hasbek Z, Bahçeci A, Akgül Babacan N, Yücel B (-), Yayın Yeri: 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 58 - Ağrı palyasyonunda samarium 153 ün etkinliği 2 olgu sunumu P 087 Akgül Babacan N, Hasbek Z, Şeker MM, Kaçan T, Bahçeci A, Yücel B, Cihan Ş, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 59 - Multipl primer kanserli 85 hasta verisi P 093 Akgül Babacan N, Yücel B (-), Yayın Yeri: 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 60 - Metastatik RCC de sunitinib ilişkili sitopeni P 359 Bahçeci A, Şeker MM, Kaçan T, Akgül Babacan N, Yücel B, Gedikli AM (-), Yayın Yeri: 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 61 - Testis tümörlü olguda metastatik lezyonların kemoterapi cevabının 18F FDG PET BT İle değerlendirilmesi PS 089 Hasbek Z, Turgut B, Akgül Babacan N, Yücel B, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 62 - Renal hücreli karsinom olgusunda tümör trombüsünün 18F FDG PET BT İle saptanması PS 090 Hasbek Z, Turgut B, Korgalı E, Şeker MM, Yücel B, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 63 - Akciğer kanserli hastalarda PET parametrelerin sağkalım üzerine etkisi PS 126 Hasbek Z, Yücel B, Erselcan T, Turgut B, Şeker MM, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 64 - Sol meme kanseri nedeniyle radyoterapi uygulanan hastalarda kalp ve sağ koroner arter dozları ile ejeksiyon fraksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki P 054 Ay Eren A, Eren MF, Yücel B, Bahar S, İmadoğlu O, Özyürek B, Akgül Babacan N, Şeker MM, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 11. Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 65 - Association of higher proliferation of Ki67 with unfavorable prognostic factors and shorter survival in breast cancer Abstract no e11083 Kılıçkap S, Kaya Y, Yücel B, Tuncer E, Elagöz Ş (-), Yayın Yeri: ASCO 2012 Uluslararası Poster ISBN:
 • 66 - Effect of the patient s age on radiotherapy based adverse effect Abstract no e19575 Okur Y, Yücel B, Atasever Akkaş E, Eren MF, Akgül Babacan N, Kaçan T, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: ASCO 2012 Uluslararası Poster ISBN:
 • 67 - Assessment of the life quality in head and neck cancer patients Abstract no e16005 Atasever Akkaş E, Yücel B, Kılıçkap S, Okur Y, Kaçan T, Eren MF, Akgül Babacan N (-), Yayın Yeri: ASCO 2012 Uluslararası Poster ISBN:
 • 68 - Orbital metastases of breast carcinoma case report P49 Kaçan T, Akgül Babacan N, Şeker MM, Kılıçkap S, Yücel B, Ay Eren A, Eren MF (-), Yayın Yeri: NEMA Congress 2012 Uluslararası Poster ISBN:
 • 69 - Parietal bone metastases of rectal adenocarcinoma as an initial diagnosis of recurrence case reprot P50 Kaçan T, Şeker MM, Kılıçkap S, Akgül Babacan N, Yücel B, Ay Eren A, Eren MF, A.K. Türesin (-), Yayın Yeri: NEMA Congress 2012 Uluslararası Poster ISBN:
 • 70 - Benign pheochromocytoma associated with colorectal cancer PS 017 Kaçan T, Kılıçkap S, Akgül Babacan N, G. Gültekin, Yücel B (-), Yayın Yeri: 2th International Gastrointetinal Cancer Conference 2012 Uluslararası Poster ISBN:
 • 71 - Case report port site metastasis of gallbladder cancer after laparoscopic cholecystectomy PS 007 Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Kaçan T, Şeker MM, Yücel B, A. Yılmaz (-), Yayın Yeri: 2th International Gastrointetinal Cancer Conference 2012 Uluslararası Poster ISBN:
 • 72 - A severe neutropenia after transarterial chemoembolization PS 016 Kaçan T, Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Şeker MM, Yücel B, T. Uncu (-), Yayın Yeri: 2th International Gastrointetinal Cancer Conference 2012 Uluslararası Poster ISBN:
 • 73 - The diagnostic and prognostic value of UHRF 1 and p53 in gastric cancer Abstract no e15082 Akgül Babacan N, Reyhan Eğilmez, Yücel B, Şeker MM, I. Parlak, Kaçan T, Bahçeci A, S. Cihan, Akıncı B, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: ASCO 2014 Uluslararası Poster ISBN:
 • 74 - Could the neutrophil to lymphocyte ratio be a poor prognostic factor for lung cancer Abstract no e19145 Kaçan T, Akgül Babacan N, Şeker MM, Yücel B, Bahçeci A, , Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: ASCO 2014 Uluslararası Poster ISBN:
 • 75 - Patients with brain tumors were evaluated retrospectively after radiotherapy P 119 Yücel B, Celasun MG, Bahar S, Kaçan T, Bahçeci A, Şeker MM (-), Yayın Yeri: 11. ASNO (Meeting of Asian Society for Neuro-Oncology) 2014 Uluslararası Poster ISBN:
 • 76 - The Survival Analysis Of Breast Cancer Patients With Brain Metastases P 052 Yücel B, Bahar S, Celasun MG, Bahçeci A, Şeker MM, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 11. ASNO (Meeting of Asian Society for Neuro-Oncology) 2014 Uluslararası Poster ISBN:
 • 77 - 59 testis tümörlü hastanın irdelenmesi P 7 Aksakal Ö, Karaçetin D, Maral Ö, Yücel B, İncekara O (-), Yayın Yeri: 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2004 Ulusal Poster ISBN:
 • 78 - 1996 2000 yılları arasında kliniğimizde takip edilen baş boyun kanserli hastaların değerlendirilmesi P 131 Karaçetin D, Ökten B, Yücel B, Kızılkaya O, Aksakal Ö, İncekara O (-), Yayın Yeri: 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2004 Ulusal Poster ISBN:
 • 79 - Meme kanserinde Ki67 proliferasyon indeksi ile prognostik faktörler arasındaki ilişki S 04 Kılıçkap S, Kaya Y, Tuncer E, Yücel B (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 80 - Mide kanserinde sağkalımı etkileyen faktörler Tek merkez deneyimi S 09 Yücel B, Kılıçkap S, Atasever Akkaş E, Şalk M, Erdiş E, Kaya Y, Lehimcioğlu Y (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 81 - Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli olgularımız P 037 Yücel B, Kılıçkap S, Özcan D, Lehimcioğlu Y, Erdiş E, Şalk M, Atasever Akkaş E (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 82 - Çift primerli kanser olgularımız P 068 Şahin Ş, Yücel B, Atasever Akkaş E, Şalk M, Erdiş E, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 83 - Kolorektal kanserde sağkalımı etkileyen faktörler Tek merkez deneyimi P 114 Lehimcioğlu Y, Yücel B, Atasever Akkaş E, Erdiş E, Şalk M, Genç Ö, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 84 - T1N0M0 meme kanserli hastaların Klinik özellikleri P 244 Kılıçkap S, Y Kaya, Yücel B, Atasever Akkaş E, Lehimcioğlu Y, Erdiş E, E Çiçekli (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 85 - Meme kanserinde prognostik faktörler Tek merkez deneyimi P 238 Kaya Y, Kılıçkap S, Lehimcioğlu Y, Erdiş E, Kırbıyık O, Genç S, Atasever Akkaş E, Yücel B (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 86 - Akciğer yassı hücreli kanser olgularında Dosetaksel Sisplatin kombinasyonu etkinlik ve güvenlilik analizi Tek merkez deneyimi P 378 Kılıçkap S, Yücel B, Lehimcioğlu Y, Erdiş E, Atasever Akkaş E, Kırbıyık O (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 87 - Meme kanserli bir hastada kemoterapi ile indüklenen tekrarlayan spontan orgazm atakları P 231 Kılıçkap S, Kesikli SA, Şenel S, Yücel B (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 88 - Radyoterapide kullanılan bilgisayarlı tedavi planlama sistemlerinin kalite güvenirliği İAEA TRS 430 rehberliğinde kapsamlı klinik testlerin uygulaması P 25 Özgüven Y, Yücel B, Yaray K, Soyluer S (-), Yayın Yeri: 13. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 89 - Radyoterapide kullanılan bilgisayarlı tedavi planlama sistemlerinin kalite güvenirliği İAEA TRS 430 rehberliğinde operasyonel testler mutlak ve relatif doz testlerin uygulaması P 24 Özgüven Y, Yücel B, Yaray K, Soyluer S (-), Yayın Yeri: 13. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 90 - Metastatik meme karsinomlu 48 olgunun irdelenmesi Aksakal Ö, Özcan D, Yücel B, Mayadağlı A, Kızılkaya O, Karaçetin D, Dalkılıç M, Başer Y, İncekara O (-), Yayın Yeri: 4. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2000 Ulusal Poster ISBN:
 • 91 - 1988 1998 yılları arasında kliniğimizce izlenen premenopozal meme karsinomu olguları Aksakal Ö, Özcan D, Yücel B, Mayadağlı A, Kızılkaya O, Karaçetin D, Dalkılıç M, Erkal H, İncekara O (-), Yayın Yeri: 4. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2000 Ulusal Poster ISBN:
 • 92 - Kranial malign hemanjioperisitoma lı iki olgu sunumu Dalkılıç Çalış M, Mayadağlı A, Başer Y, Çalış V, Yücel B, Karaçetin D, Kızılkaya O, Aksakal Ö, İncekara O, Taşkın MM (-), Yayın Yeri: 4. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2000 Ulusal Poster ISBN:
 • 93 - Radyoterapide kullanılan bilgisayarlı tedavi planlama sistemlerinin kalite güvenirliği İAEA TRS 430 rehberliğinde elektron ışını yetkilendirme testlerin uygulaması P 23 Özgüven Y, Yücel B, Yaray K, Soyluer S (-), Yayın Yeri: 13. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 94 - Radyoterapide kullanılan bilgisayarlı tedavi planlama sistemlerinin kalite güvenirliği İAEA TRS 430 rehberliğinde foton ışını yetkilendirme testlerin uygulaması P 22 Özgüven Y, Yücel B, Yaray K, Soyluer S (-), Yayın Yeri: 13. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 95 - 1988 1998 yılları arasında kliniğimizce izlenen postmenopozal meme karsinomu olguları Özcan D, Aksakal Ö, Yücel B, Mayadağlı A, Kızılkaya O, Korkmaz D, Dalkılıç Çalış M , İncekara O (-), Yayın Yeri: 4. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2000 Ulusal Poster ISBN:
 • 96 - Nonsmall cell akciğer kanserli olgularımızın değerlendirilmesi ve prognozu etkileyen faktörler P5 Yücel B, Maral Ö, Aksakal Ö, Karaçetin D, Özcan D, Başer Y, İncekara O (-), Yayın Yeri: 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2002 Ulusal Poster ISBN:
 • 97 - Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız P 5 Karaçetin D. Yücel B, Maral Ö, Aksakal Ö, Kozan N, Başer Y, Özcan D, İncekara O (-), Yayın Yeri: 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2002 Ulusal Poster ISBN:
 • 98 - Nonsmall cell akciğer kanserinde kemoterapi protokollerinin etkinlik karşılaştırılması P 6 Maral Ö, Karaçetin D, Yücel B, Aksakal Ö, Özcan D, Başer Y, İncekara O (-), Yayın Yeri: 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2002 Ulusal Poster ISBN:
 • 99 - Endometrium kanserlerinde adjuvan radyoterapi sonuçlarımız P 39 Özcan D, Karaçetin D, Maral Ö, Aksakal Ö, Yücel B, Başer Y, İncekara O (-), Yayın Yeri: 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2002 Ulusal Poster ISBN:
 • 100 - Evre IV epitelyal over kanserli hastalarda cisplatin taxol kombinasyonu ile toksisite ve sağkalım değerlendirilmesi P 40 Karaçetin D, Başer Y, Aksakal Ö, Maral Ö, Yücel B, Özcan D, İncekara O (-), Yayın Yeri: 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2002 Ulusal Poster ISBN:
 • 101 - Epitelyal over kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız P 41 Başer Y, Karaçetin D, Maral Ö, Aksakal Ö, Özcan D, Yücel B, İncekara O (-), Yayın Yeri: 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2002 Ulusal Poster ISBN:
 • 102 - 70 yaş ve üstü meme kanserli hastalarımızın irdelenmesi P 85 Aksakal Ö, Karaçetin D, Yücel B, Maral Ö, İncekara O (-), Yayın Yeri: 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2003 Ulusal Poster ISBN:
 • 103 - Premenopozal meme kanserli hastaların tedavi sonuçları P 237 Karaçetin D, Maral Ö, Karaloğlu N, Yücel B, Aksakal Ö, Kızılkaya O, İncekara O (-), Yayın Yeri: 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2004 Ulusal Poster ISBN:
 • 104 - Baş Boyun kanserli 73 hastanın retrospektif değerlendirilmesi P 072 Yücel B, Atasever Akkaş E, Özcan D, Altuntaş EE, Kılıçkap S, Şalk M, Erdiş E (-), Yayın Yeri: 3.Tıbbi Onkoloji Kongresİ 2010 Ulusal Poster ISBN:
 • 105 - Cumhuriyet Üniversitesi Onkoloji Merkezinde takip edilen akciğer kanseri olgularının klinik özellikleri P 018 Şalk M, Yücel B, Erdiş E, Atasever Akkaş E, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 3.Tıbbi Onkoloji Kongresi 2010 Ulusal Poster ISBN:
 • 106 - Kanser hastalarında obezitenin tedavi yanıtı ve yan etki sıklığı ile olan ilişkisi H13 Sarı A, Kılıçkap S, Tekyaşar F, Kesik A, Erdiş E, Şalk M, Atasever Akkaş E, Yücel B (-), Yayın Yeri: 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2010 Ulusal Poster ISBN:
 • 107 - Meme kanseri olgusunda tanı sonrası 6 yılda izole skalp metastazı P143 Aydın B, Atasever Akkaş E, Erdiş E, Şalk M, Kırbıyık O, Yücel B, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2010 Ulusal Poster ISBN:
 • 108 - Baş Boyun kanserli 73 hastanın retrospektif değerlendirilmesi P0065 Yücel B, Atasever Akkaş E, Özcan D, Altuntaş EE, Kılıçkap S, Şalk M, Erdiş E (-), Yayın Yeri: 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2010 Ulusal Poster ISBN:
 • 109 - Yüzeyel periton malign hastalıklarında sitoredüktif cerrahi hipertermik intraperitoeal perfüzyon ameliyat sonrası intraperitoneal kemoterapi uygulamaları P 412 Karadayı K, Turan M, Karadayı Ş, Kılıçkap S, Büyükçelik A, Şarkış C, Yücel B, Boztosun A, Alagözlü H, Şen M (-), Yayın Yeri: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010 Ulusal Poster ISBN:
 • 110 - Gastrointestinal sistem kanserlerinde klinikopatolojik özellikler Tek merkez deneyimi P 113 Atasever Akkaş E, Lehimcioğlu Y, Yücel B, Erdiş E, Şalk M, Kırbıyık O, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 19. Ulusal Kanser Kongresi 2011 Ulusal Poster ISBN:
 • 111 - AJJC 7 evreleme sistemi mide kanserinde ne değişti EP 297 Kırbıyık O, Kılıçkap S, Yücel B, Akgül Babacan N, Okur Y, Kaçan T, Eren MF, Atasever Akkaş E (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 112 - Non Metastatik mide kanserli olgularda prognostik faktörler EP 302 Kaçan T, Kırbıyık O, Kılıçkap S, Yücel B, Akgül Babacan N, Okur Y, Eren MF, Atasever Akkaş E (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 113 - 65 yaş üstü meme kanserli hastaların klinik özellikleri Tek merkez deneyimi EP 209 Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Yücel B, Kaya Y, Kaçan T, Eren MF, Okur Y, Atasever Akkaş E (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 114 - Otuzbeş yaş altı meme kanserli vakalarımız EP 201 Kaya Y, Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Kaçan T, Yücel B, Okur Y, Eren MF, Atasever Akkaş E (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 115 - Olgu Sunumu Kolorektal kansere eşlik eden benign feokromositoma EP 183 Kaçan T, Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Yücel B, Okur Y, Eren MF, Atasever Akkaş E, Özcan D (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi Mart 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 116 - Hepatosellüler karsinom olgusunda transarteriyel kemoembolizasyon sonrası ciddi nötropeni EP 118 Kaçan T, Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Yücel B, Okur Y, Eren MF, Atasever Akkaş E, Özcan D (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 117 - Olgu sunumu Laparoskopik cerrahiye bağlı karın duvarında nüks gelişen safra kesesi Ca EP 113 Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Kaçan T, Yücel B, Okur Y, Eren MF, Atasever Akkaş E, İ. Koç Olçak (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 118 - Olgu sunumu 15 yıl sonra metastaz gelişen uterus leimyosarkomu EP 106 Çiçekli F, Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Yücel B, Kaçan T, Eren MF, Okur Y, Atasever Akkaş E (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 119 - Multipl primer malign neoplaziler Cumhuriyet Üniversitesi verileri EP 69 Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Şahin Ş, Yücel B, Okur Y, Atasever Akkaş E, Eren MF, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 120 - Evre IV küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların sağkalımını etkileyen faktörler EP 17 Akgül Babacan N, Yücel B, Kılıçkap S, Kaçan T, Okur Y, Eren MF, Atasever Akkaş E, Genç S (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 121 - Olgu sunumu Multifokal cilt metastazı olan yassı epitel hücreli akciğer kanseri EP 10 Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Şenel S, Kaçan T, Yücel B, Okur Y, Eren MF, Atasever Akkaş E, Parlak İ (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 122 - Yüksek Ki67 proliferasyon indeksi kısa sağkalım süresi ile ilişkilidir S 2 Kılıçkap S, Kaya Y, E Tuncer, Yücel B, Şahende Elagöz (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 2012 Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 123 - Kraniospinal ışınlamada tedavi planlama ve tedaviyi verme süreçleri PS 115 Duman T, Duman Ç, Özgüven B, Yücel B (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 124 - Radyoterapide kullanılan bilgisayarlı tedavi planlama sistemlerinin kalitesi güvenirliliği PS 229 Özgüven Y, Yaray K, Alkaya F, Yücel B, S. Soyuer (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 125 - Rektum kanserli hastaların sağkalımını etkileyen prognostik faktörler PS 297 Okur Y, Yücel B, Eren MF, Atasever Akkaş E, Kaçan T, Akgül Babacan N, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 126 - Beyin tümörlü hastalarda tedavi sonuçlarımız PS 166 Yücel B, Eren MF, Atasever Akkaş E, Okur Y, Kaçan T, Akgül Babacan N, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 127 - Hasta yaşının radyoterapiye bağlı yan etki oluşumundaki etkisi PS 097 Okur Y, Yücel B, Atasever Akkaş E, Eren MF, Akgül Babacan N, Kaçan T, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 128 - Baş boyun kanserli hastalarda tedavi modalitelerine göre hayat kalitesinin değerlendirilmesi PS 066 Kılıçkap S, Atasever Akkaş E, Yücel B, Eren MF, Okur Y, Akgül Babacan N, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 129 - Baş boyun kanserli hastalarda lokalizasyona göre hayat kalitesinin değerlendirilmesi PS 061 Yücel B, Atasever Akkaş E, Kılıçkap S, Okur Y, Eren MF, Akgül Babacan N, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 130 - Nötrofil lenfosit oranı akciğer kanserinde kötü prognostik bir faktör olabilir mi S120 Kaçan T, Kılıçkap S, Akgül Babacan N, Şeker MM, Eren MF, Ay Eren A, Yücel B (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 131 - Baş boyun kanserli hastalarda hayat kalitesisinin değerlendirilmesi PS 043 Atasever Akkaş E, Yücel B, Kılıçkap S, Okur Y, Kaçan T, Eren MF, Akgül Babacan N (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 132 - Radyoterapi tedavi planlama süreci için konsantrasyonu ayarlanabilir cilt işaretleyici RT S12 Özgüven Y, Yücel B, Özyürek B, Karakuş G, Özgüven Y (-), Yayın Yeri: 14. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 2013 Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 133 - Evre III küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların tedavi sonuçları PS 024 Eren MF, Yücel B, Okur Y, Atasever Akkaş E, Kaçan T, Akgül Babacan N, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 134 - Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanserinde sağkalım analizi PS 023 Atasever Akkaş E, Yücel B, Okur Y, Eren MF, Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Kaçan T (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 135 - Küçük hücreli akciğer kanserli hastaların tedavi sonuçları PS 018 Yücel B, Atasever Akkaş E, Okur Y, Eren MF, Kılıçkap S, Kaçan T, Akgül Babacan N (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 136 - Yaşlılarda meme kanseri P62 Şeker MM, Yücel B, Ay Eren A, Bahar S, Celasun G, Kaçan T, Eren MF, Babacan N, Bahçeci A (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 137 - Radyoterapi tedavi planlama süreci için konsantrasyonu ayarlanabilir cilt işaretleyici PS 257 Özgüven Y, Özyürek B, Yücel B, Özgüven Y (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 138 - Pariyetal Kemik Metastazı İle Nüks Eden Rektum Kanseri Olgu Sunumu P 044 Kaçan T, Şeker MM, Kılıçkap S, Akgül Babacan N, Yücel B, Ay Eren A, Eren MF, A.K. Türesin (-), Yayın Yeri: 9. Ulusal Tıbbı Onkoloji Kongresi Eylül 2012 Ulusal Poster ISBN:
 • 139 - Metakron akciğer kanserli 3 olgu sunumu P 41 Akgül Babacan N, Kılıçkap S, Cihan Ş, Şeker MM, Yıldız Hİ, Kaçan T, Yücel B, A. Yılmaz, A. Nadir, Kaptanoğlu M (-), Yayın Yeri: Ulusal Akciğer Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 140 - İzole mesane metastazı ile nüks eden mide adenokarsinom olgu sunumu P 179 Bahçeci A, Kaçan T, Şeker MM, Akgül Babacan N, Yücel B, Gedikli AM (-), Yayın Yeri: 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 141 - UHRF 1 ve P53 ün mide kanserindeki diagnostik ve prognostik önemi P 184 Akgül Babacan N, Eğilmez HR, Yücel B, Parlak Fİ, Şeker MM, Kaçan T, Bahçeci A, Cihan Ş, Akıncı B, Eriten B, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014 Ulusal Poster ISBN:
 • 142 - Epidermoid akciğer kanserlerinde 18F FDG PET BT ile elde edilen total lezyon glikolizisi ile atelektazik alanın metabolik karakteri arasındaki ilişki PS065 Hasbek Z, Şalk İ, Yücel B, Ay Eren A, Turgut B, Erselcan T, Akgül Babacan N (-), Yayın Yeri: 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 143 - Kemik metastazlarının erken tespitinde F18 FDG PET BT nin önemi PS149 Börksüz MF, Hasbek Z, Turgut B, Erselcan T, Yücel B (-), Yayın Yeri: 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN:
 • 144 - Kanser hastalarında radyoterapinin hayat kalitesine üzerine olan etkisi P 671 Yücel B, Okur Y, Atasever Akkaş E, Ay Eren A, Akgül Babacan N, Karapınar H, Eren MF, Kaçan T, Kılıçkap S (-), Yayın Yeri: 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 Ulusal Poster ISBN: