x
x

Akademik CV
PROJELER

  • 1 - Stronsiyumun ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen cilt toksisitesinde koruyucu tedavi edici etkisi T 607 Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 25.08.2014 - 25.02.2016
  • 2 - Akciğer kanserlerinde serum P53 antikoru ile F18 FDG PET BT ile hesaplanan total lezyon glikolizis arasındaki ilişkinin prognostik önemi T 597 Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 20.05.2014 - 24.06.2015
  • 3 - Meme Kanserli Hastalar ve Birinci Derece Yakınlarında Periferal Transkriptom Profillerinin Araştırılması Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 20.04.2009 - 20.04.2010 TÜRK LİRASI