x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2016 Adjuvan radyoterapi alan meme kanserli hastalarda hayat kalitesinin değerlendirilmesi SEHER BAHAR
  • Tıpta Uzmanlık 2011 2007-2010 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen baş ve boyun kanserli hastaların retrospektif değerlendirilmesi EBRU ATASEVER AKKAŞ
  • Tıpta Uzmanlık 2010 Meme kanserli hastalar ve birinci derece yakınlarında epigenetik risk faktörlerinin araştırılması EDA ERDİŞ
  • Tıpta Uzmanlık 2010 2007-2009 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen akciğer kanserli hastaların retrospektif değerlendirilmesi MİNE ŞALK