x
x

Akademik CV
DERSLER

 • Yüksek Lisans 2016-2017 BEYİN TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2016-2017 GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2016-2017 JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2016-2017 RADYASYON FİZİĞİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2016-2017 RADYOBİYOLOJİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2016-2017 RADYOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ Türkçe 2
 • Yüksek Lisans 2015-2016 AKCİĞER TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2015-2016 BEYİN TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2015-2016 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2015-2016 GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2015-2016 JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2015-2016 RADYOTERAPİ PLANLAMA SÜRECİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2015-2016 RADYOTERAPİNİN ETKİLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2015-2016 RADYOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ Türkçe 2
 • Yüksek Lisans 2014-2015 AKCİĞER, MEME, CİLT TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 FRAKSİYANASYON, DOZ BİRİMLERİ VE BAZI TANIMLAMALAR Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 ÖSEFAGUS, MİDE, PANKREAS, REKTUM, ANAL KANAL TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 PALYATİF TEDAVİLER (KEMİK METASTAZI, BEYİN METASTAZI, SPİNAL KORD BASISI, VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMU, VİSSERAL METASTAZLAR) Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYASYON ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ, ÜRETİMİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYASYONUN DOKU İLE ETKİLEŞİMİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYASYONUN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYOTERAPİ CİHAZLARI VE ÖZELLİKLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYOTERAPİ PLANLAMA SÜRECİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYOTERAPİ YAN ETKİLERİ VE TEDAVİSİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYOTERAPİ YAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 2
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYOTERAPİNİN KLİNİK UYGULAMALARI (GENEL BİLGİLER, BAŞ BOYUN TÜMÖRLERİ, BEYİN TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 RADYOTERAPİNİN UYGULAMA ŞEKİLLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2014-2015 SERVİKS, ENDOMETRİUM, PROSTAT, MESANE TÜMÖRLERİ, BRAKİTERAPİ NEDİR Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2013-2014 QUANTEC Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2013-2014 RADYASYON ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ, ÜRETİMİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2013-2014 RADYASYONUN HÜCRESEL DÜZEYDE ETKİLERİ, SAĞKALIM EĞRİSİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2013-2014 RADYOTERAPİ CİHAZLARI VE ÖZELLİKLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2013-2014 RADYOTERAPİ PLANLAMA SÜRECİ Türkçe 2
 • Yüksek Lisans 2013-2014 RADYOTERAPİNİN GEÇ YAN ETKİLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2013-2014 RADYOTERAPİNİN KLİNİK UYGULAMALARI (GENEL BİLGİLER, BAŞ BOYUN TÜMÖRLERİ, BEYİN TÜMÖRLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2013-2014 RADYOTERAPİNİN KLİNİK UYGULAMALARI (KÜRATİF TEDAVİLER, ÖSEFAGUS, MİDE, PANKREAS, REKTUM, ANAL KANAL) Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2012-2013 RADYASYON ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ, ÜRETİMİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2012-2013 RADYASYONUN HÜCRESEL DÜZEYDE ETKİLERİ, SAĞKALIM EĞRİSİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2012-2013 RADYOTERAPİ CİHAZLARI VE ÖZELLİKLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2012-2013 RADYOTERAPİ PLANLAMA SÜRECİ Türkçe 2
 • Yüksek Lisans 2012-2013 RADYOTERAPİNİN GEÇ YAN ETKİLERİ Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2012-2013 RADYOTERAPİNİN KLİNİK UYGULAMALARI (KÜRATİF TEDAVİLER, ÖSEFAGUS, MİDE, PANKREAS, REKTUM, ANAL KANAL) Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2012-2013 RADYOTERAPİNİN KLİNİK UYGULAMALARI (KÜRATİF TEDAVİLER; GENEL BİLGİLER, BAŞ BOYUN TÜMÖRLERİ, BEYİN TÜMÖRLERİ Türkçe 1