x
x

Kat Planı

Kat Planı

HASTANE SERVİS KAT YERLEŞİM ŞEMASI

 

 

 

 

ZEMİN KAT

      A KORİDORU

D KORİDORU

C KORİDORU

ADLİ TIP

DAHİLİYE

RADYOLOJİ

RETİNA

ENDOKRİNOLOJİ

KANALMA

GÖZ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

 

NÖROLOJİ

PEDİATRİ

 

BEYİN CERRAHİSİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

ORTOPEDİ

LABORATUVARLAR

 

NÜKLEER TIP

DOĞUMHANE

 

FİZİK TEDAVİ

DİYALİZ

 

HASTA HAKLARI BİRİMİ

KARDİYOLOJİ

 

 

KALP DAMAR CER.

 

 

GOĞÜS CER.

 

 

   

 

  1. KAT

KADIN DOĞUM

ÜROLOJİ

KAN MERKEZİ

PLASTİK CER.

GENEL CER.

AMELİYATHANE

DİYET

GENETİK

 

AİLE HEKİMİ

İNTANİYE

 

GASTROENTOROLOJİ

PSİKİYATRİ

 

NEFROLOJİ

DERMATOLOJİ

 

KBB

PATOLOJİ

 

İDARİ BİRİMLER

DOĞUMHANE

 

 

ANESTEZİ

 

 

YOĞUN BAKIM

 

 

HASTANE SERVİS KAT YERLEŞİM ŞEMASI
2. KAT TÜP BEBEK-YANIK ÜNİTESİ-PARYATİF BAKIM ÜNİTESİ
3. KAT GÖZ- KBB-GASTROENTOROLOJİ
4. KAT GENEL CER. CERRAHİ ONKOLOJİ -PLASTİK CER.
5. KAT KADIN HASTALIKLARI-ÜROLOJİ
6. KAT ORTOPEDİ-EL CER.- FİZİK TEDAVİ
7. KAT NÖROLOJİ-BEYİN CER.
8. KAT PSİKİYATRİ-HEMATOLOJİ
9. KAT DAHİLİYE 1-2 (ENDOKRİNOLOJİ-NEFROLOJİ-ROMATOLOJİ)
10. KAT İNTANİYE- GÖĞÜS HASTALIKLARI
11. KAT PEDİATRİ- PEDİATRİK HEMATOLOJİ
12. KAT ÇOCUK CER.-DERMATOLOJİ-YENİ DOĞAN