x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Genel Tanıtım

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 25 Aralık 2003'te Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma  Hastanesinde hizmet vermek üzere Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından kurulmuştur. Anabilim dalında rutin poliklinik, konsültasyon ve laboratuvar çalışmaları yapılmakta, lisans ve uzmanlık eğitimi verilmektedir

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Doç.Dr.
  MALİK EJDER YILDIRIM

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  HANDE KÜÇÜK KURTULGAN

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  AHMET ŞİRİN

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  AYŞEGÜL KAYA

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Asistan
  AYŞE NUR FIRAT

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Asistan
  EMİN GÜNDOĞDU

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Asistan
  FATİH DAĞDEVİREN

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Asistan
  HÜSEYİN SONAT ŞİMŞİR

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Asistan
  ŞEYMA AĞIRMAN

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Baş boyun kanserleri paneli

  Böbrek kanserleri paneli

  Cilt kanserleri paneli

  Endokrin kanserleri paneli

  Gastrointestinal kanserleri paneli

  Hematopoietik kanserleri paneli

  Kemik kanserleri paneli

  Karaciğer kanserleri paneli

  Sinir sistemi kanserleri paneli

  Solid tümör kanserleri paneli

  Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrısı nöbetleri yapan bir hastalıktır. Nöbetler genellikle 24-48 saat sürer. Hastalarda nöbetler dışında hiçbir belirti yoktur.

  Ailevi akdeniz ateşi kalıtsal bir hastalıktır. 1992 yılında hastalığa yol açan gen bulunmuştur. Bu gen MEFV (pyrin) genidir. Hastalıkla ilişkili genetik bozukluklar 1997 yılında gösterilebilmiştir. Bu gen hastalığın oluşmasında %98 etkilidir. Diğer etken olan gen ya da genler henüz bilinmemektedir.

   Türkiye'de bu hastalığa sebep olan genetik bozukluğu her 6 kişiden biri taşımaktadır. Ve her 1000 kişiden 1-3'ü FMF hastasıdır. Bu nedenle hastalığın sık görüldüğü bölgelerde evlenmeden önce genetik test yapılması ve genetik danışma alınması zorunludur. Ayrıca diğer bölgelerde yaşayanlara da önerilmektedir.

  Laboratuarımızda FMF tanısı için, MEFV genindeki Ekzon 2, Ekzon 3, Ekzon 5 ve ekzon 10 dabulunan 22 mutasyon Pyrosekans yöntemi ile analiz edilmektedir.

  Laboratuarımızda Pirosekans ile 8 tane aşağıdaki 8 mutasyon analiz edilmektedir.

  Faktör V G1691A (Leiden), Protrombin G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G-5G, FaktörXIII V34L, β-Fibrinojen -455 G-A, GPIIIa L33P (HPA-1).

   

  • Faktör V G1691A(Leiden): Faktör V Leiden’ in oluşumuna neden olan G1619A mutasyonun bulunduğu bölge, Aktive Protein C (APC)’ nin Faktör Va’ yı yıktığı üç kesim noktasından birisidir. Mutasyon sonucu APC’ ye rezistans gelişir ve Faktör V Leiden, Faktör Va’ ya göre 10 kat yavaş yıkılır ve dolaşımda daha uzun kalır. Mutasyonu heterozigot taşıyanlarda venöz tromboz riski hafif artmışken (3-5 kat), homozigot taşıyanlarda tromboz riski ciddi olarak artmıştır (20 kata kadar). Mutasyonun toplumumuzdaki  prevalansı %5,2dir. 
  • Protrombin G20210A : Heterozigot mutasyon taşıyanlarda tromboza yatkınlık konusundaki sonuçlar tartışmalı olsa da, mutasyonu homozigot olarak taşıyanlarda arteryel ve venöz tromboz için artmış risk vardır. Mutasyonun fetal kayıplarla ilişkisi de gösterilmiştir. Mutasyonun toplumumuzdaki prevalansı %2,6’ dır. 
  • Faktör XIII V34L: Mutasyon artmış Faktör XIII aktivitesine neden olur.
  •  Fibrinojen -455 G-A: Bu promotor bölge mutasyonunu heterozigot olarak taşıyanlarda fibrinojen düzeyi artmıştır. Homozigot olarak taşıyanlarda artış daha belirgindir. Mutasyonu taşıyanlarda özellikle iskemik stroke için artmış risk vardır. 
  • PAI-1 4G-5G: Tek nükleotid delesyon/insersiyon (4G/5G) mutasyonudur. 4G delesyon mutasyonu sonucu Plasminojen Aktivatör İnhibitör 1 (PAI1) konsantrasyonunun artmasına bağlı olarak fibrinolitik aktivite bozulur ve trombotik olaylara yatkınlık artar
  • GPIIIa L33P (HPA-1): Glikoprotein IIIa (GPIIIa) platelet membranı üzerinde bulunan fibrinojen reseptörüdür. Normal allel A1(a) olarak ifade edilir. A2 (b) alleli erken yaşta akut koroner olaylara, myokard infarktüsüne, stroke’ a yatkınlıkta önemlidir.
  •  MTHFR C677T : Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geninde 677. pozisyonda A yerine T alleli taşıyanlarda enzim, daha termolabil ve daha düşük aktivitelidir. Bu da plazmada folat konsantrasyonunda düşmeye ve homosistein konsantrasyonunda artmaya neden olur. Homosistein konsantrasyonundaki artmanın tromboembolizm ve ateroskleroza yatkınlık yarattığı bilinmektedir 
  • MTHFR A1298C : Plazma homositein konsantrasyonunda artmaya neden olur

   Paneller

   Çeşitli metabolik hastalıklar ve kanser panelleri yapılmaktadır. Örneğin ;

  Ailesel polipozis paneli

  Allagille sendromu paneli

  Barget Biedl sendromu paneli

  Charcor Marie Tooth paneli

  Ehlers-Danlos sendromu paneli

  Galaktozemi paneli

  Glikojen depo hastalığı paneli

  Gorlin-Goltz sendromu paneli

  Hemofagositik Lenfohistiyositoz paneli

  İnfertilite paneli erkek NGS

  İnfertilite paneli kadın NGS

  İskelet displazi paneli

  Lynch sendromu (HNPCC) paneli

  Meme/Over kanseri paneli (gelişmiş)

  Mikrosefali paneli

  Mol hidatiform paneli

  Obezite paneli

  Otizm paneli (119 gen)

  Periyodik ateş paneli

  X linked mental retardasyonu

  Hematolojik Test Grupları               

  Numune TÜRÜ                   

  YÖNTEM

  ÇALIŞMA VE SONUÇ                    VERİLME SÜRELERİ

  Akut Myeloid Lösemi testleri(AML)Testleri

  Kan,Kemik iliği(Heparinli)

  Kan, Kemik iliği (EDTALI)

   

  FISH

  PCR

  20-30 gün

  Akut Lenfoblastik Lösemi(ALL)Testleri

  Kan, Kemik iliği (Heparinli)

  Kan, Kemik iliği (EDTALI)

   

  FISH

  PCR

  20-30 gün

  Multipl Myelom Testleri (MM)Testleri

  Kan, Kemik iliği (Heparinli)

  FISH

   

  20-30 gün

  Kronik Myeloid Lösemi (KML) Testleri

  Kan, Kemik iliği (Heparinli)

  Kan, Kemik iliği (EDTALI)

   

  FISH

  PCR

  20-30 gün

  Kronik Lenfoblastik Lösemi (KLL) Testleri

  Kan, Kemik iliği (Heparinli)

  FISH

   

  20-30 gün

  Myelodisplastik Sendrom (MDS) Testleri

  Kan, Kemik iliği (Heparinli)

  FISH

   

  20-30 gün

  Non-Hodgkin Lenfoma (NHL)Testleri

  Kan, Kemik iliği (Heparinli)

  FISH

   

  20-30 gün

  Hemokromatoz, kalıtsal veya sonradan edinilmiş bir demir metabolizması bozukluğudur. Hemokromatoz hastalarının vücutlarında, vücutlarının gereksinmelerinden daha fazla demir birikir. Vücut fazla demiri atmanın bir yolunu bulamadığından dokular ve organlarda demir giderek artar. Sonunda, aşırı demir yüklemesi kalp, karaciğer ve pankreasın hormon üreten kısmı olmak üzere birçok organda işlev bozukluğu ve yetmezliğe yol açabilir. Komplikasyonlar arasında eklem iltihabı (artrit), diyabet,  karaciğer sirozu, kalp ritim düzensizlikleri ve yetmezliği, deri pigmentasyonunda artış (“bronzlaşma”) sayılır. Laboratuarımızda HFE geninde bulunan 12 HFE, 4 TFR2 ve  2 FPN1 mutasyonu Strip Assay yöntemiyle incelenmektedir.

  HLA-B27 (major histocompatibility complex class I molekül), ankilozan spondilit     hastalarında yaklaşık %90’lık tanı değerine sahiptir. Real time PCR yöntemi ile HLA-B27 çalışmasının flow cytometrik yöntemlerden daha sensitif ve spesifik olduğu bilinmektedir. Bu yüzden laboratuarımızda Real-Time PCR yöntemiyle HLB-27 tiplendirilmesi yapılmaktadır.

  Kistik fibrozis, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, otozomal resesif kalıtımlı bir gen hastalığıdır. Kistik fibroz transmembran iletim düzenleyicisi (CFTR) geni 7 nolu kromozomda yer alır. CFTR geninde yaklaşık 1400 tane mutasyon tespit edilmiştir. Laboratuarımızda Türkiyede sıklıkla görülen 25 mutasyon strip assay yöntemiyle incelenmektedir.

  TEST ADI

  YÖNTEM

  Materyal Türü

  Çalışma SÜRESİ

  Alfa 1 Antiripsin

  RFLP DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  ALFA 5 REDÜKTAZ

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Alfa Talasemi

  MULİPLEKS PCR DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  ANDROJEN RESEPTÖR

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  Bardet Bield Sendromu

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  30-45 Gün

  Beta Talasemi

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  BRCA1 Gen Mutasyonu

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30 Gün

  BRCA2 Gen Mutasyonu

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30 Gün

  Distrofik Epidermolizis Bullosa (Distrofik Tip)

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30-45 Gün

  DMD (Duchenne Muskuler Distrofi)

  MULİPLEKS PCR DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  DMD (Duchenne Muskuler Distrofi) Taşıyıcılık

  MLPA ALEL SPESİFİK PCR

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Familyal Adenomatöz Polipoziz -FAP

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  30-45 Gün

  Fish Eye Disease

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA'LI KAN

  15 Gün

  Frajil X (TP-PCR)

  TP-PCR STR FRAGMENT ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Frajil X (Metilasyon Spesifik PCR)

  MS-PCR STR FRAGMENT ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  30 Gün

  FREİDREİCH ATAXİA

  TP-PCR STR FRAGMENT ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  Cadasil

  DİZİ ANALİZİ

   

  30 gün

  FSH BETA GEN MUTASYON TAYİNİ

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Osteogenesis imperfecta

  DİZİ ANALİZİ

   

  30 gün

  FSH RESEPTÖR POLİMORFİZM TAYİNİ

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Gaucher Hastalığı

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30-45 Gün

  LHON

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  30 gün

  HEMAKROMATOZİS

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  Marfan

  DİZİ ANALİZİ

   

  30 gün

  Fenilketonüri

  DİZİ ANALİZİ

   

  30 gün

  HİPOKPNDROPLAZİ

  RFLP DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Polikistik Böbrek Sendromu

  DİZİ ANALİZİ

   

  6 hafta

  Huntington Mutasyon Analzi

  DİZİ ANALİZİ, TP-PCR STR FRAGMENT ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Noonan

  DİZİ ANALİZİ

   

  6 hafta

  JAK 2 Gen Mutasyonu

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  Noonan

  DİZİ ANALİZİ

   

  30 gün

  Thanatoporik Displazi

  DİZİ ANALİZİ

   

  30 gün

  Konjenital Sağırlık (Konneksin 26)

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  Kistik Fibrosiz

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  Konjenital Adrenal Hperplazi

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  LAMİNOPATİ

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30 Gün

  LİM15-PCNA İFADE TAYİNİ

  REAL TIME PCR

  TS-DOKUSU

  30-45 Gün

  MAPPLE SYRUP URINE DISEASE

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30-45 Gün

  MELAS

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  METAKROMATİK LÖKODİSTROFİ

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA'LI KAN

  30-45 Gün

  Mitokondriyal DNA Analizi (LEIGH)

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  Mitokondriyal DNA Analizi (Tüm genom)

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Mitokondriyal DNA Analizi (Affymetrix)

   

  EDTA'LI KAN

  30-45 Gün

  Miyotonik Distorifi Tip1

  TP-PCR STR FRAGMENT ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Miyotonik Distorifi Tip2

  TP-PCR STR FRAGMENT ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Niemann-Pick Hastalığı

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30-45 Gün

  Orak Hücre Anemisi

  RFLP

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  RET PROTO-ONKOGEN

  DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  30-45 Gün

  RETT SENDROMU

  RFLP DİZİ ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  SMA (Spinal Muskuler Artrofi)

  RFLP

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  SMA (Spinal Muskuler Artrofi) Taşıyıcılık

  MLPA ALEL SPESİFİK PCR

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Spinoserebellar Ataksi

  STR FRAGMENT ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  SRY

  PCR STR FRAGMENT ANALİZİ

  EDTA''LI KAN

  15 Gün

  Tay-Sachs Hastalığı

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30-45 Gün

  WAARDENBURG SENDROMU

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  30-45 Gün

  Wilson Gen Analizi

  DİZİ ANALİZİ

  EDTALI KAN

  15 Gün

  Y Kromozom Mikrodelesyonu

  MULİPLEKS PCR

  EDTALI KAN

  15 Gün

   

   

  Antiviral tedaviye verilen cevap takibinde ve tedavi başarısında MDR1 allelik varyantları önemli rol oynamaktadır. Sitokrom P450 CYP2D6 antiviral tedavide kullanılan ilaçların metabolize edilmesinden sorumludur. Tedaviye verilen yanıtın etkilendiği CYP2D6 gen mutasyonları zayıf, orta ve güçlü metabolizör fenotiplerini doğurmaktadır. Temel kullanım alanı hastalara uygulanan  ilaçların yan etki sebebininbelirlenmesidir. CCR5 HIV virüsü CCR5 reseptörlerini hedef almaktadır. CCR5 32 bp del. Taşıyan bireylerde HIV virüsünün tutunamadığı ve virüse karşı bağışıklık etkenlerinden biri olarak belirlenmiştir. PGX- HIV paneli ile MDR1 CYP2D6 VE CCR5 32 BP delesyonu Strip-Asssay yönteiyle çalışılmaktadır.

  Kullanılan antikoagülan (warfarin) ilaçlar bireyler arasında direnç farklılıları göstermektedir.VKORC1 G1639A polimorfizmi bireylerde ilaç hassasiyeti ve düşük doz ilaç kullanımına cevap sağlamaktadır. VKORC1 homozigot olan bireylerde kullanılan antikoagülan ilaçlar düşük dozda önerilmektedir. Tedavi alacak bireylerde warfarin genotipi bu sebeple önem kazanmaktadır.
  Warfarin gibi terapötik olarak önemli ilaçların %10’ unun metabolizmasından bu enzim sorumludur. Warfarin (anti koagülan) tedavisi alan hastaların %1,3-4,2’ sinde terapötik dozlarda ilaca bağlı kanama gelişmektedir. CYP2C9 genindeki genetik varyantları taşıması nedeniyle warfarine duyarlı olan hastalarda, normal hastalar ile kıyaslandığında 4 kat fazla kanamalı komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. CYP2C9 genotiplendirmesinin yapılması riskli hasta grubunda ilaç dozajının ayarlanması ve gerekirse anti koagülan tedavinin CYP2C9 tarafından metabolize edilmeyen başka bir ajanla yapılması açısından faydalıdır. VKORC1 G1639A polimorfizmi ve CYP2C9 1075 A>C CYP2C9 430 C>T polimorfizmleri Strip Assay yöntemi ile bakılmaktadır.                                      

  Amniyon Sıvısından Kromozom Analizi

  KoryonVillus örneğinden (CVS) Kromozom Analizi

  Periferik Kandan Kromozom Analizi

  Düşük Materyalinden Kromozom Analizi

  Deri Biyopsi Kültüründen Kromozom Analizi

  Kemik İliği Kültürü

  FISH

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

  KLİNİK UYGULAMALAR

   

             Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1. kat D1 koridorunda hizmet vermektedir. Genetik açıdan hasta olduğu düşünülen bireylerin başvurduğu polikliniğimizde hastalar fizik , dismorfik , sitogenetik , moleküler sitogenetik ve moleküler genetik açısından sorunları göz önüne alınarak muayene edilmektedir. Bu vesileyle hasta muayene edilmekte , hastanın ölçümleri yapılmakta gerekli konsültasyonlarla birlikte laboratuvar çalışmaları yapılarak hastaya tanı konmakta , yönlendirilmekte , aile ağacı çizilerek ailedeki hasta bireyler belirlenmekte ve genetik danışmanlık verilerek tedavi ve takip ile birlikte klinik süreç devam ettirilmektedir.

   

    3. GENEL LABORATUVAR ÇALIŞMALARI                 

   

  Tıbbi genetik alanındaki tüm laboratuvar ve klinik hizmetler burada yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda Sivas ve çevre illerden gelen hastalara poliklinik hizmetleri, Genetik Danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca hastaların Moleküler Genetik, Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik testleri Anabilim dalımızca yapılmaktadır.

            

   

   

                Anabilim dalımızdaki laboratuvarlar olarak ;

                          Sitogenetik laboratuvarı

  Prenatal tanı laboratuvarı                              

  Moleküler genetik laboratuarları

  Laboratuvarımızda Pyromark Q 24 (Pyrosekans), Rotor Gene Q (Real Time PCR)  ve Tecan (Profi Blot) cihazları ile geniş bir test panelinde hizmet verilmektedir.

   

   

  Laboratuvar testlerinde doğru sonuca ulaşabilmek için numune almadan önce hastaların ve laboratuvar çalışanlarının uyması gereken standart bazı kurallar vardır.

  Numunelerin doğru tüpe alınması, uygun koşullarda gönderilmesi gerekir. Bunun yanı sıra Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri yönetmeliğine göre Onam Formuna hastanın kendi el yazısıyla adını ve soyadını yazdırarak imzasının alınmış olması gereklidir. Tıbbi Genetik Laboratuvarı hasta onamı için Anamnez ve Onam Formları kullanır. Kullanılan bu formların eksiksiz olarak doldurulması gerekir.

  Genetik Laboratuarı İşleyişi

  1. Laboratuara başvuran her hasta laboratuvar sekreteri tarafından kabul edilir.
  2. İstenilen tetkikler otomasyondan kontrol edilir.
  3. Hata yok ise barkot kesilir.
  4. Hasta numuneyi teslim almakla görevli teknikere yönlendirilir.
  5. Hasta örneklerinden (kan, amniyon sıvısı vb. ) çalışılması istenen testler için gereken ön işlemler yapılır.

  Hemolizli veya lipemik olan numuneler istemi yapan polikliniklerden tekrarı istenir.

  -Polikliniklerden istemde bulunulan testlerden; acil ya da kısa sürede sonuçlandırılabilecek olan testlerin hemen çalışılması sağlanır.

  -Uygun görülmeyen test sonuçları için ilave işlem yapılır.

  -Laboratuvar asistanı test sonuçlarının hastanın kliniğiyle uyumlu olup olmadığını da dikkate alarak kontrol ederek onaylar

   -Uyumsuz test sonuçları olduğunda söz konusu test/testler tekrarlanır

  -Raporlanmış sonuçlar sadece hastanın kendisine ya da hasta 18 yaşından küçükse velisine verilir.

  -Çalışması sonlandırılmış tüm hasta örnekleriyle bunlardan çalışılan tüm testler, reaktifler ve kullanılan sarf malzemeleri tıbbi atık kaplarına/torbalarına alınır.

  -Tıbbi atıklar hastane tıbbi atık toplama ekibine teslim edilir.

   

                                         

   

  4- NUMUNE KABUL VE TRANSFER ŞARTLARI

  3.1.Kan/ kemik iliği

  -Sitogenetik ve Moleküler sitogenetik (FISH) testler için; lityum heparinli tüplere alınarak steril cerrahi eldiven içerisinde, oda ısısında en kısa sürede transfer edilmelidir. Heparinli tüp yoksa steril bir enjektöre 0.2 ml heparin çekilerek enjektör yıkanır ve bu heparin dışarı atılmadan içerisine kan alınır.

  Alınan kan sonrası enjektör birkaç kez ters yüz edilerek çalkalanır ve iğnesi kırılmadan kapağı kapatılarak steril bir eldiven içerisinde yollanır.

  -DNA testleri için EDTA’lı tüplere alınarak steril cerrahi eldiven içerisinde oda sıcaklığında en kısa süre içerisinde transfer edilir.  

  -RNA testleri için EDTA’lı tüplere alınarak steril cerrahi eldiven içerisinde, buz aküsüyle birlikte en kısa süre içerisinde transfer edilmelidir.

   

  3.2. Amniyon sıvısı

  Amniyon sıvısı iki ayrı enjektör içerisine alındıktan sonra iğnesi kıvrılmadan kapağı kapatılmalı ve steril bir eldiven içerisine konup ağız kısmına düğüm atıldıktan sonra en kısa süre içerisinde oda ısısında laboratuara transfer edilmelidir.

   

   

  3.3. CVS materyali, tahliye materyali ve cilt biyopsi materyali

  -Materyal, transport besi yerine konarak steril cerrahi eldiveni içerisinde en kısa süre içerisinde oda ısısında yollanmalıdır. Transport besi yeri işlem öncesinde laboratuvarımızda temin edilebilir.

  - Transport besi yeri yok ise; materyal steril serum fizyolojik konmuş bir steril kap veya direk steril bir kap içerisinde oda ısısında laboratuara transfer edilir.

  -Tahliye materyalleri alındıktan sonra laboratuara gönderilinceye kadar +4 ºC de (buz dolabının kapak rafı içerisinde) saklanabilir

   

   

   

   

  5. NUMUNE RED KRİTERLERİ

  • Test için uygun tüp kullanılmaması,
  • Alınan örneğin yetersiz olması,
  • Uzun süre ve uygunsuz koşullarda bekletilmiş numuneler,
  • Son kullanma tarihi geçmiş tüp kullanımı,
  • Spesifik testler için numune gönderiminde soğuk zincire uyulmaması,
  • Tüpten kanın dışarıya sızmış olması,
  • Hemolizli kan,
  • Hastane otomasyon sistemine giriş yapılmamış, belgede hasta tanımı olmayan, şikayeti yazılmayan numuneler,
  • İstenilen testlere uygun olmayan tüp kullanımı,
  • İstem kağıdı ve numune kabı üzerindeki bilgilerin uyumsuzluğu
  • Gönderilen örnek istenen testlere uygun olan numune kaplarına konulup konulmadığı kontrol edilmeli
  • Bazı testlerin çalışmasında soğuk zincirin sağlanması gerekmektedir. Numune gönderilirken soğuk zincir sağlanmamışsa numune kabul edilmez.

  Kan alındıktan sonra en geç 30 dk içerisinde laboratuvara ulaştırılmalı, uzun süre bekletilmiş numuneler kabul edilmemeli

  Amniyon sıvısı için numune yeterli miktarda olmalıdır, kirli ve kanlı olmamalıdır.

  Enjektörden amniyon sıvısı dışarıya sızmış olmamalıdır.

  Laboratuvara steril şartlarda ulaştırılmalıdır.

  (Amniyosentez işleminin çeşitli riskleri bulunduğundan 2. kez amniyosentez işlemine gerek duyulmaması için laboratuara gelecek amniyon sıvısının titizlikle alınması ve transfer edilmesi gerekmektedir.)

   

   

   

   

   

   

  Numune

  Miktar

  Yöntem

  Örnek Gönderme Şekli

   

  Transport ısısı

  Red Kriteri*

   

   

   

  Periferik kan

   

   

   

   

  3-5 ml

  Kromozom

  eldesi

   

  Heparinli Tüp / Enjektör

   

   

   

  2-8 °C

   

  Dondurulmuş, pıhtılaşmış,

  yanlış

  tüpe alınmış numuneler

  FISH

  DNA

  izolasyonu (Moleküler)

   

  EDTA’ lı tüp

   

   

   

  18-24 °C

  RNA

  izolasyonu

   

   

   

   

  Kemik İliği

   

   

   

   

  2-3 ml

  Kromozom

   eldesi

   

  Heparinli Tüp / Enjektör

   

  2-8 °C

  Dondurulmuş, pıhtılaşmış,

  yanlış

  tüpe alınmış numuneler.

   

  FISH

  DNA

   izolasyonu (Moleküler)

   

  EDTA’ lı tüp

   

   

   

  18-24 °C

  RNA

   izolasyonu (Moleküler

   

   

   

  Amniyon Sıvısı

   

   

   

  20 ml

  Kromozom

   eldesi

  Steril Enjektör

  (ilk 2cc başka bir enjektöre alınmalı,

  her iki enjektör üzerine hasta adı yazılmalıdır.)

   

   

  18-24°C

  Dondurulmuş numuneler.

  Kanlı numuneler, anormal görünümde rengi olan numuneler,

  FISH

  DNA

   izolasyonu (Moleküler)

   

  Koryonik villus örneği

   

  20-30 mg

  Kromozom

  eldesi

  Steril transport

   medyumu içeren

  tüp

   

   

  18-24 °C

  (En kısa zamanda laboratuara

  ulaştırılmalıdır.)

  Formaldehit-alkol içine alınmış,

  dondurulmuş örnekler.

  FISH

  DNA izolasyonu (Moleküler)

   

  Tahliye Materyali

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-2 cm3

  Kromozom

  eldesi

  Steril transport medyumu içeren

  tüp

   

   

  18-24 °C

  (En kısa zamanda laboratuara

  ulaştırılmalıdır.)

  Steril olmayan tüpe alınmış,

  formaldehit-alkol içine alınmış,

  dondurulmuş örnekler.

  FISH

  DNA izolasyonu (Moleküler)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Taze Tümör Dokusu

  (Solid doku, doku

  biyopsisi)

   

   

  5-10

  mg

   

   

  Kromozom

   eldesi

   

   

  Steril Kap

  (Transfer besiyeri içermelidir.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-8 °C

   

   

   

   

   

   

   

  Dondurulmuş, formaldehit-alkol

  içine alınmış örnekler

  FISH

   

  DNA

   izolasyonu (Moleküler)

  RNA

  izolasyonu (Moleküler)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Parafin blok kesitleri

   

  2-3 µm

   

  FISH

  Lam üzerine

  alınmış kesitler,

  en az iki lam,

  Tümör kesitlerinde

   ek olarak bir tane hematoksilenle boyanmış ve

  tümör bölgesi işaretlenmiş kesit

  18-24 °C

  Blokların hazırlanması sırasında

  formaldehit

  harici fiksatif kullanılmış

  örnekler