x
x

Refakatçi Olma

Refakatçi Olma

C

umhuriyet Üniversitesi Hastanesi;

REFAKATÇİ OLMA KURALLARI


1) Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
2) Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
3) Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
4) Refakatçi için hasta kabulden refakatçi kartı alınması gerekir.
5)Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını üzerlerinde taşımak mecburiyetindedirler.
6) Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
7) Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
8) Bazı servislerde refakatçi uygulaması yoktur. (Yoğun bakım, doğum salonu vb. )
9) Bu ana kurallar dışında her servisin ya da hastanın durumuna göre özel refakatçi politikası oluşturulabileceği unutulmamalıdır.