x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

  Genel Tanıtım

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma  Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın kuruluş faaliyetleri Dr. Taner ERSELCAN tarafından 1995 yılı Temmuz ayında başlatılmıştır.

  İlk klinik çalışmalar Ocak-1996’da Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü (DEXA) tetkiki ile başlamış, bunu takiben tam teşekküllü Radyoimmünoassay Laboratuvarı Aralık-1996’da hizmete girmiştir. İlk gamma kamera (Orbiter, MIE) Kasım-1999 tarihinde temin edilmiş, sintigrafik görüntüleme çalışmaları Ocak-2000 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. 9 Kasım 2001 tarihi itibarıyla 2 yeni SPECT Gamma Kameranın (Toshiba E-CAM ve GCA-7100) hizmete girmesiyle sintigrafik görüntülemeleri hizmet kalitesi arttırılarak devam etmiştir.

   Mart-2012 tarihinden itibaren  Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde PET/BT Ünitesinin kurularak hizmete açılması ile Nükleer Onkoloji alanında önemli bir adım atılmış ve bu güne kadar 10000’in üzerinde hasta görüntülemesi yapılmıştır.

   Eylül-2015 tarihinde biri kardiyak SPECT görüntüleme amaçlı olmak üzere 2 adet yeni çift-dedektörlü gamma kamera (DDD Quantum-CAM, DDD Cor-CAM) ve iş istasyonları kurularak bölüm yenilenmiştir.

   Bugüne kadar 11 Nükleer Tıp Uzmanı yetiştiren bölümümüzde görüntüleme işlemlerinin yanı sıra radyonüklidlerle tedavi de uygulanmaktadır.

   Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde; uzun yıllardır Sintigrafik/SPECT görüntülemeler, PET/BT görüntülemeler ve Yüksek doz radyonüklid tedavi (Radyoaktif iyot tedavisi, Lutesyum 177 tedavileri) ünitesiyle Nükleer Tıp alanında yenilikler de takip edilerek kesintisiz hizmet veriliyor olması hastanemiz, Sivas ili ve bölge insanının bu konudaki gereksinmesine cevap verebilmek adına övünç kaynağımızdır.

   Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı Prof. Dr. Zekiye HASBEK tarafından yürütülmekte olup, Anabilim Dalı bünyesinde 1 Araştırma Görevlisi Tıp Doktoru Akademik Personel görev yapmaktadır.

   Nükleer tıp bölümümüzde cihazların kalite kontrol ve kalibrasyonlarının yapılması, radyoaktif iyot dozlarının içirilmesi, lütesyum tedavilerinin verilmesi, radyonüklid tedavi verilen hastaların ölçümlerinin yapılması, genel radyasyon güvenliğinin sağlanması ve kontrolü için radyofarmasötiklerin hazırlanması için enjeksiyonların yapılması için, sintigrafilerin çekimlerinin yapılması, görüntülerin alınması için 5 hemşire 5 tekniker, hasta kayıt-randevu, görüntülerin raporlarının yazılması ve faturaların hazırlanması için 2 tıbbi sekreter ve 1 yardımcı personel ile hizmet vermekteyiz. PET/BT ünitesinde cihazın kalite kontrolü ve kalibrasyonlarından, radyasyon güvenliğinin sağlanması ve görüntülerin alınması için 2 tekniker, 1 hemşire ve 2 tıbbi sekreter görev yapmaktadır.

   Misyonumuz; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma  Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nın misyonu, tüm tanısal nükleer tıp tetkiklerini en iyi şekilde uygulayıp yorumlayabilen, radyonüklid tedavileri etkin bir şekilde uygulayabilen, iyi iletişim kurabilen, toplum sağlığını ön planda düşünen, araştırmacı ve standartlara uygun eğitim almış nükleer tıp uzmanları yetiştiren, topluma kaliteli sağlık hizmeti sunabilen ve yeni araştırmalarla bilime katkıda bulunabilen bir bölüm olabilmektir.

   

   

   Vizyonumuz; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nın vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda dünya standartlarını yakalayabilmektir.

   

 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

  Prof.Dr.
  ZEKİYE HASBEK

  Nükleer Tıp Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  KERİM ŞEKER

  Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

  Akciğerde damar tıkanıklığının (emboli) değerlendirilmesi için yapılan tetkiktir. Birinci gün yapılan akciğer perfüzyon sintigrafisinde yaklaşık 6 mCi Tc-99m MAA (makroagregealbumin) damar içi enjeksiyonunu takiben akciğer bölgesinden görüntüler alınır. İkinci gün yapılan akciğer ventilasyon sintigrafisinde Tc-99m DTPA’nın nebulizatör yardımı ile inhale ettirilmesini takiben perfüzyon sintigrafisi ile aynı pozisyonlarda görüntüler alınır. Çekim sırasında hareket etmeden yatmanız gerekmektedir. Bu tetkik için aç olmanıza gerek yoktur.

  Bu tetkik sırasında, rutin uygulamada yürüme bandı şeklinde olan bir egzersiz cihazında hastaya düşük hızda başlayan ve giderek artan şekillerde olmak üzere uygun düzeyde egzersiz yaptırılır. Böylece adeta merdiven çıktığınızda kalbinizde oluşan değişiklikler gibi kalbinizin iş yükü artırılmakta ve sonrasında kalp kasınızın filmi çekilmektedir. Ardından Talyum 201 veya Tc-99m MIBI(sestamibi) damar içi enjeksiyon ile uygulanır. Çekim masasında kollar yukarıda olacak şekilde yaklaşık 20 dakika stres görüntüsü alınır. Dinlendikten sonra aynı gün (Tl 201) veya ertesi gün aynı pozisyonda istirahat görüntülemesi yapılır. . Bu tetkik  genellikle hastaların ardışık iki gününü alabilmektedir. Bu tetkik sırasında veya sonrasında; nefes darlığı, çarpıntı, aritmi (kalp atımlarında düzensizlik), baş ağrısı, baş dönmesi ve baygınlık hissi gibi bazı yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu bulgular normal hayatta merdiven çıkıldığında, yokuş yukarı yüründüğünde veya yapılan egzersizler sonrasında da olabilmektedir. Şayet test sırasında yan etkiler görülürse tıbbi müdahale edilecektir. Çeşitli nedenlerle yürüme bandında egzersiz yapması uygun olmayan veya egzersiz düzeyinin yetersiz olabileceği düşünülen hastalarda, çeşitli ilaçlar yardımıyla (dipiridamol, adenozin gibi) “farmakolojik stres” olarak adlandırılan alternatif stres uygulamaları miyokard perfüzyon SPECT tetkiki sırasında yapılabilmektedir. Hastanın kullandığı ilaçları randevu sırasında mutlaka doktoruna bildirmesi ve bunlardan bu tetkik öncesinde kesilmesi gereken ilaçlara (beta bloker veya kalsiyum kanal blokerleri gibi) ve kesileceği güne mutlaka dikkat etmesi gerekmektedir. Tetkik günü gelirken bir gece önceden banyo yapınız, temiz çamaşır giyiniz, rahat bir kıyafetle gelmeniz önerilir. Egzersiz testi sırasında kalp grafisi (EKG) görüntülerinin düzgün alınabilmesi için erkek hastaların göğüs bölgesini tıraş etmiş olarak gelmesi gerekmektedir. Kalp tetkiki için çekim günü gelmeden önce kahvaltı yapmayınız! Eğer şeker hastalığınız varsa ve bu nedenle insülin kullanıyorsanız mutlaka bu durumu randevu alırken doktora bildiriniz.

  25 mCi Tc99m ile işaretli MIBI(sestamibi)’ nin damar içi enjeksiyonunu takiben  yapılan 15 dk'lık dinamik ile 15.dk. ve 2.saat statik görüntülerin özel bir cihaz yardımı ile (gamma kamera) boyun ve torks bölgesinden görüntü alınır. Paratiroid bezinin metabolik aktivitesinin görüntülenmesini sağlayan ve yaklaşık 3 saat süren bir tetkiktir. Tetkik süresi içinde hareket etmeden yatmanız gerekmektedir. Bu tetkik için aç olmanıza gerek yoktur.

  • Onkolojik F-18 FDG PET/BT görüntüleme
  • Kardiyak F-18 FDG PET/BT görüntüleme
  • 18-F NaF PET/BT
  • Akciğer perfüzyon ve ventilasyon sintigrafisi,
  • Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi,
  • Sağdan sola şant araştırılması,
  • Miyokard perfüzyon sintigrafisi,
  • Gated miyokard perfüzyon SPECT analizi,
  • Beyin perfüzyon sintigrafisi,
  • Radyonüklid sisternografi,
  • Ventriküler sıvı kaçağı ve şant araştırılması
  • Tiroid sintigrafisi,
  • Tüm vücut iyot sintigrafisi
  • Paratiroid sintigrafisi,
  • Paratiroid SPECT
  • Tükürük bezleri sintigrafisi,
  • Özefagus sintigrafisi,
  • Gastro-özefageal reflü sintigrafisi,
  • Mide boşalma sintigrafisi,
  • Safra yolları sintigrafisi,
  • Karaciğer-dalak sintigrafisi,
  • İşaretli dalak sintigrafisi,
  • GİS kanama sintigrafisi,
  • Meckel sintigrafisi,
  • Karaciğer kan havuzu çalışması ( hemanjiom araştırılması)
  • Tüm vücut kemik sintigrafisi,
  • Üç fazlı kemik sintigrafisi,
  • Kemik SPECT
  • İşaretli lökosit sintigrafisi,
  • Dinamik böbrek sintigrafisi (diüretikli ve diüretiksiz),
  • Statik böbrek sintigrafisi,
  • GFR ölçümü (görüntüsüz),
  • Kaptoprilli böbrek sintigrafisi,
  • Direkt ve indirekt voiding radyonüklid sistografi,
  • Testis sintigrafisi
  • DMSA ile statik renal sintigrafi
  • Tüm vücut MİBİ sintigrafisi,
  • Gözyaşı yolları sintigrafisi,
  • İntraoperatif gama prob uygulamaları,
  • Kemik yoğunluğu ölçümü
  • Radyonüklid tedavi
  • Radyonüklid tedavi polikliniği
  • Radyonüklid tedavi uygulamaları:
  • Radyonüklid tedavi takibi
  • Radyoaktif iyot ile Hipertiroidi tedavisi
  • Radyoaktif iyot ile Tiroid kanseri tedavisi

  Erişkinlerde ortalama 6 mCi ve çocuklarda ise kiloya göre hesaplanan Tc-99m ile işaretli DMSA’nın damar içi enjeksiyonu ile verilmesinden 4 saat sonra özel bir cihaz yardımı ile (gamma kamera) böbreklerin kortikal bütünlüğünün değerlendirilmesini sağlayan ve yaklaşık yarım saat süren bir tetkiktir. Tetkik süresi içinde hareket etmeden yatmanız gerekmektedir. Bu tetkik için aç olmanıza gerek yoktur.

  Erişkinlerde ortalama 6 mCi ve çocuklarda kiloya göre hesaplanan Tc-99m ile işaretli DTPA’nın damar içi enjeksiyonunu takiben 30 dk. süreyle kaydedilen dinamik görüntüler ve sonrasında gerekli görülen sayıda statik görüntülerin özel bir cihaz yardımı ile (gamma kamera) alınması ve böbreklerin dinamik fonksiyonlarının değerlendirildiği yaklaşık bir saat süren bir tetkiktir. Tetkik süresi içinde hareket etmeden yatmanız gerekmektedir. Bu tetkik için aç olmanıza gerek yoktur.

  Yaklaşık 5 mCi Tc-99m perteknetat’ın damar içi enjeksiyonunu takiben 20.dakikada özel bir cihaz yardımı ile(gamma kamera) boyun bölgesinden görüntü alınır. Tiroid bezi metabolik aktivitesinin görüntülenmesini sağlayan ve yaklaşık yarım saat süren bir tetkiktir. Tetkik süresi içinde hareket etmeden yatmanız gerekmektedir. Bu tetkik için aç olmanıza gerek yoktur. Eğer iyot içeren ilaçlar (özellikle öksürük şurupları, vitaminler, kontrastlı tomografik tetkikler v.b) veya tiroid hormonu içeren ilaçlar (Tefor®, Levotiron®, Euthyrox® v.b) kullanıyorsanız 3 hafta önceden, antitiroid ilaç kullanıyorsanız(Propycil®, Thyromazol® v.b) tetkikten beş gün önce kesmeniz gerekmektedir.

  20 mCi Tc-99m MDP’nin damar içi enjeksiyonu ile verilmesinden 2-3 saat sonra özel bir cihaz yardımı ile (gamma kamera), bir seferde tüm vücut kemiklerinin metabolik aktivitesinin görüntülenmesini sağlayan ve yaklaşık 1 saat süren bir tetkiktir. Tetkik süresi içinde ortalama iki defa 20 dk. hareket etmeden yatmanız gerekmektedir. Bu tetkik için aç olmanıza gerek yoktur.

 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

  PET-BT ÜNİTESİ

  Pozitron ışınlarını yayan radyoaktif maddeler ve özel kameralar kullanılarak yapılan sintigrafik görüntülemeye PET (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir. PET’de bütün vücudun 3 boyutlu olarak görüntüleri alınır. En fazla kullanıldığı alan onkolojik hastalıklardır. Daha az sayıda kalp ve beyin hastalıklarında da kullanılır. PET-BT, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinin aynı anda alınmasını sağlayan entegre cihazlardır.

  PET/BT HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

  1.     Ünitemize gelirken çalışan hastalar için sevk evrakı ve PET istek belgesi getirilmelidir. 2.     Tetkike gelmeden önce 6 saatlik açlık gerekmektedir. Sabah 9:00-12:00 randevularında geceden aç kalınması önerilir. Şeker hastalığınız var ise  randevu alırken mutlaka sorumlu doktorumuz ile görüşülmesi gerekmektedir.

  3.  Randevu saatinden 1 saat öncesinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi PET/BT ünitesinde bulunmanız gereklidir. Tetkik için kullanılacak ilaç (18F-FDG-fluorodeoksiglukoz) sizin için bir gün öncesinde yapılan sipariş sonrası ünitemize günlük olarak şehir dışından hava yolu/karayolu ile getirildiğinden randevunuzun iptal olması gerektiğinde en az 1 gün öncesinde birimimize haber verilmesi zorunludur.

  4.  Randevunuza gelirken daha önce yapılan tüm tetkiklerinizi (PET, BT, MR, röntgen,  kan tahlilleri) yanınızda getiriniz.

   5.  Kullanmakta olduğunuz ilaçları PET Ünitesinde randevu aldığınız doktorunuza danışınız.

  PET/BT ÇEKİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  Çekim öncesinde hastanın parmak ucundan alınan kan ile kan şekeri ölçümü yapılmaktadır. Kan şekeri uygun olan hastalara (60-180 mg/dL aralığında ise) damardan 18F-FDG maddesi enjekte edilir. Enjekte edilen ilacın vücut içerisinde dağılımının tamamlanması için ortalama 1 saat hasta rahat ve sessiz bir ortamda bekletilir. Bu süre içinde hastanın konuşmaması, sakız çiğnememesi, bir şeyler okumaması ve ayağa kalkmaması gerekmektedir; sakin bir şekilde oturarak ya da uzanarak beklemesi istenir. Daha sonra hasta çekim için yatağa yatırılır. Çekim süresi ortalama 20-30 dakikadır. Çekim esnasında hastanın hareketsiz yatması gerekmektedir. Uzun süre hareketsiz yatmakta zorlanabilecek hastaların önceden haber vermesi uygundur. Bazı hastalarda ek ya da geç çekimler gerekebilmektedir. Geç çekimler ilk çekim bittikten ortalama 1 saat sonra alınmaktadır. Çekim sonrası hasta normal yaşamına dönebilir. Ancak enjekte ettiğimiz ilacın radyoaktif madde olması nedeni ile çekim gününden ertesi sabaha kadar hamile, bebek ve çocuklardan uzak durulması (aynı odada bulunmama) önerilir. PET sonuçları rapor ve DVD olarak hazırlanıp en geç 7 gün sonra kayıt odasından alınabilir.

  Nükleer tıp ve sintigrafi nedir?

   Nükleer Tıp, radyoaktif maddelerle işaretli kimyasal bileşikler yardımıyla çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan anabilim dalıdır. Çeşitli hastalıkların tanısında kullanılmak üzere ağızdan veya damar yolundan radyoaktif maddelerin verilmesi ile yapılan görüntülemeye sintigrafi adı verilir. Verilen radyoaktif maddelerden yayılan ışınlar cihazlar yardımıyla sintigrafik görüntü haline getirilir. Kullanılan cihazlara gama kamera adı verilir. Gama kameralarda radyasyon kaynağı yoktur. Görüntüleme bu konuda eğitim almış nükleer tıp teknisyenleri tarafından yapılır.

  Pozitron ışınlarını yayan radyoaktif maddeler ve özel kameralar kullanılarak yapılan sintigrafik görüntülemeye PET (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir. PET’de bütün vücudun 3 boyutlu olarak görüntüleri alınır. En fazla kullanıldığı alan onkolojik hastalıklardır. Daha az sayıda kalp ve beyin hastalıklarında da kullanılır. PET-BT, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinin aynı anda alınmasını sağlayan entegre cihazlardır. 

  Nükleer Tıp Anabilim Dalı Sintigrafik Görüntüleme İçin Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu

  Sayın Hasta/Hasta Yakını;

  Hastalığınıza tanı koymak için yapılması önerilen her türlü tanısal işlem, hastalığınızın tedavisi ve hastalığınızın durumu hakkında bilgi sahibi olmak sizin en doğal hakkınızdır. Tıbbi tedavinizin yararları ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemler konusunda rıza göstermek ya da göstermemek sizin kendi kararınıza bağlıdır.

  Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak veya endişelendirmek değil, sağlığınız ile ilgili konularda sizi daha bilinçli bir biçimde karara ortak etmektir. Arzu ettiğiniz taktirde sağlığınız ile ilgili tüm dokümanlar size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz.

  Hastalarımızın sintigrafik tetkikler için önceden randevu alması gerekmektedir. Bu tetkikin randevusunun mümkünse hastanın kendisi tarafından alınması ve bu sırada kendisine yapılacak önerilere mutlaka uyması yapılacak tetkikin doğruluğu açısından büyük önem taşımaktadır.

  ………………………………… tetkiki yapılabilmesi için size ....../....../…....  saat:........’de randevu verilmiş olup, bu tarihte Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu işlem ile ilgili bilgiler ve uymanız gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. Lütfen dikkatlice okuyunuz! Sorularınız için (0346) 2580054 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

  Bu konuda sıkça sorulan sorular şunlardır;

  Sintigrafinin yan etkileri nelerdir? Verilen radyoaktif madde miktarı hastanede yatmayı gerektirir mi?

  Sintigrafik tetkikler sırasında tamamen tıbbi amaçlarla ve tüm dünyada kabul edilmiş düşük dozlarda verilen radyoaktif maddeler kullanılmaktadır. Bu maddelerin dozları kimi hastalarda hastanın ağırlığına göre, kimi hastalarda ise sabit dozlar şeklinde ve tanısal amaçla kullanıldığından önemli yan etkiler görülmeyecektir. Bu işlem öncesinde ve sonrasında hastanın hastanede yatması gerekmez. 

  Nelere dikkat edilmelidir?

  Sintigrafik tetkik için radyoaktif maddeler uygulanan hastaların, Nükleer Tıp Bölümü içerisinde kendisine gösterilen “Hasta Bekleme Odası”nda tetkik saatini beklemesi gerekmektedir. Bu bekleme döneminde bölüm veya hastane içerisinde dolaşılmaması, sintigrafik görüntülemelerin yapıldığı gamma kamera odalarına izinsiz girilmemesi gerekmektedir. Tetkik öncesinde, tetkik sırasında ve tetkik bittikten sonra sorumlu hekimin önerilerine uyulması önem taşımaktadır.

  Hastalarımız için ayrılmış tuvaletlerin kullanılması gerekmektedir. Tuvalet sonrası eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Tuvaleti kullandıktan sonra 2-3 kez sifon çekilmeli veya tuvalet bol su ile yıkanmalıdır. Radyoaktif maddelerin büyük bir kısmı dışkı ve idrarla, bir kısmı da tükürük ve ter gibi vücut sıvılarıyla vücudunuzdan atılır. Ayrıca radyoaktif madde miktarı radyoaktif dönüşüm sonucu zamanla azalacak ve tükenecektir. Çok kısa süreli ve çok düşük dozda verilmiş olsa da almış olduğunuz radyoaktif maddenin vücudunuzda kaldığı sürece (hem dış ışınlamadan hem de vücudunuzdaki maddenin idrar, ter, tükrük gibi vücut sıvılarınızla atılması sırasında oluşabilecek bulaşmalardan) çevrenizde bulunan insanların gereksiz radyasyon ışınlarına maruz kalması olasılığını önlemek sizin aşağıdaki önerilere (size tavsiye edilen sürede) özenle dikkat etmenize bağlıdır.

  Çevrenizde bulunan akrabalarınızı, yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ve diğer kişileri korumak sizin sorumluluğunuzdadır! Bunun için şunları yapmalısınız;

  ● Radyoaktif maddelerin bulaşma olasılığına karşı temizlik kurallarına dikkat edin,

  ● Radyoaktif madde ile sintigrafik bir tetkik yapıldıktan sonra çevrenizdeki insanlarla uzun süre bir arada ve yakın temasta bulunmaktan kaçının (bu süre tetkikin türüne göre değişmektedir), bu sürede aranızda 1 metre mesafe bulunması yeterlidir.

  ● Tetkik süresince ve doktorunuzun önereceği süre kadar bebeklerle yakın temasta (1 metreden yakın) bulunmayın. Onlara sarılmayın ve kucaklamayın. Bebekler ve çok küçük çocuklar radyasyona karşı yetişkinlere kıyasla daha hassastır. Küçük çocuklarınız varsa doktorunuzdan özel bilgi isteyin. Doktorunuzun tavsiye edeceği süre kadar bebeğinizi veya küçük çocuğunuzu kucağınızda tutmayın, yemek yedirmeyin, bezini değiştirmeyin. Doktorunuzun tavsiye edeceği süre kadar onlara bir başkasının bakmasını sağlayın.

  ● Eğer emziriyorsanız, doktorunuzun tavsiye edeceği süre kadar süt vermeyi kesin (bu süre tetkikin türüne göre değişmektedir).

  ● Doktorunuzun tavsiye edeceği süre kadar hamile kadınlara yakın durmayın ve uzun süre temasta bulunmayın.

  ● Hastaneden ayrılırken hekiminiz tarafından reçete verilmişse önerildiği şekilde kullanınız.

  ÖNEMLİ NOT: Tetkik için kullanılacak madde yurt dışından sizin adınıza gelmektedir. Randevuya gelmeyecekseniz lütfen bize önceden haber veriniz! Tüm sintigrafik tetkikler hamilelere veya hamilelik kuşkusu olan kadın hastalara yapılmamaktadır! Böyle bir durumu doktorunuza kesinlikle bildiriniz!

  Bana yapılacak sintigrafik tetkik/görüntüleme ile ilgili yukarıda belirtilen uyarıları okudum, anladım ve bu tetkikin bana uygulanmasını kabul ediyorum. Bu uyarılara hem hastanede bulunduğum sırada ve hem de hastaneden çıktıktan sonra uyacağım.

  Nükleer Tıp Tedavileri 

  Çeşitli radyoaktif maddelerin hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmasına Radyonüklid Tedavi adı verilir. Radyonüklid tedaviler tiroid kanserleri ve hipertiroidi hastalarında İyot–131 ile radyoaktif iyot tedavisi, metastatik kemik hastalığında ağrı tedavisi gibi birçok farklı hastalıkta uygulanmaktadır.

  Nükleer tıp anabilim dalında tetkik yapılacak hastaların dikkat etmesi gereken genel kurallar aşağıda sıralanmıştır:

  1. Anabilim dalımızda yapılacak tetkikler için hasta kayıt ve randevu odasından kayıt ve sevk evrakları ilgili bilgileri sorarak randevunuzu alınız. 
  2. Tetkik için size söylenen randevu saatinden en az 15 dakika önce bölümümüzde bulununuz.
  3. Hastalığınızla ilgili elinizde mevcut bulunan tüm dosya, rapor, film vb kayıtları beraberinizde getiriniz. Tetkik sırasında filmlerinizi almamız gerekebilir. Size ait bu film ve raporları sintigrafi raporu ile birlikte geri vereceğiz. 
  4. Tetkik için size verilecek radyoaktif ilaç dışarıdan alınabilecek, eczanede satılan bir madde değildir,  anabilim dalımızda hazırlanmaktır.
  5. Kullanılacak  radyoaktif maddenin yan etkisi yoktur, alerjiye neden olmaz. Hastanın maruz kalacağı radyasyon  miktarı çok düşüktür. 
  6. Hastalarımız için çok önemli bir bilgilendirmeyi vermek istiyoruz. Bölümümüzde çok çeşitli tetkikler yapılmaktadır ve her hastanın tetkikine göre enjeksiyonun yapılma saati, enjeksiyondan sonra bekleme süresi ve şekli, çekim süresi değişiklik gösterir. Bu nedenle diğer hastaların çekim ve bekleme sürelerini kendiniz ile karşılaştırmamanız önemlidir. 
  7. Bazı tetkikler için açlık gerekli olabilir. Randevu alırken kayıt personeli tarafından size bildirilecektir. Aşağıda sintigrafilerle ilgili bölümde bu konuda açıklama bulacaksınız. 
  8. Hamile iseniz, hamilelik olasılığı varsa veya süt veriyorsanız  randevu alırken veya işleme başlamadan önce bize haber veriniz.
  9. Çekim sonrasında gidebileceğiniz söylenmeden bölümümüzden ayrılmayın. 
  10. Çekim işlemi bittikten sonra görüntüleriniz bilgisayar yardımı ile incelenecek ve doktorunuza yazılı bir rapor hazırlanacaktır. 
  11. Sintigrafi sonucunuzun raporunu başlangıçta kayıt yaptırdığınız Nükleer Tıp kayıt sekreterliğinden alabilirsiniz. 
  12. Hastanemize daha sonraki gelişlerinizde karşılaştırma yapmak üzere raporunuzun bir örneği ve filminiz nükleer tıp arşivinde saklanacaktır. 

  13-  Sintigrafi sonuçlarına göre  bundan sonra ne yapılacağını size tetkiki isteyen doktorunuz açıklayacaktır.