x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Nefroloji Bilim dalı

 • Nefroloji Bilim dalı

  Genel Tanıtım

  Nefroloji Ünitesi'nde erişkin (16 yaş üstü) hastalarda hipertansiyon, böbrek hastalıkları ve diyaliz (hemodiyaliz veya periton diyalizi) tanı ve tedavi hizmetleri, modern tıbbın ve çağdaş dünyanın ölçütlerine uygun olarak ünitemizin öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Nefroloji Ünitesi üniversitemizde Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Nefroloji Ünitesi halen günlük ayaktan hasta bakım hizmetlerinin yanında Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde yer alan yataklı servisleri, 17 cihazla programlı hastalara günde 2 seans,acil hastalara  gece ve gündüz acil diyaliz hizmeti verilmektedir.Yılda 10,000 seans diyaliz yapılan hemodiyaliz ünitesi ve Ayaktan periton diyalizi uygulanan periton diyalizi ünitesi ile hizmet üretmektedir. Ünitemizde 24 saat süreyle kan basıncı izlemi yapabilecek kan basıncı izlem cihazları, böbrek biyopsilerinde kullanılan 1 adet ultrasonografi cihazı ve hemodiyaliz tedavileri için kullanılan 17 adet hemodiyaliz makinesi bulunmaktadır.

 • Nefroloji Bilim dalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Nefroloji Bilim dalı

  Prof.Dr.
  FERHAN CANDAN

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  YENER KOÇ

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Nefroloji Bilim dalı

  Hemodiyaliz işlemi, böbrek fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan hastalarda böbreğin bazı fonksiyonlarının makine aracılığıyla düzeltilmesini sağlamaktadır. Bu işlemde kanda biriken üre ve diğer maddeler bir filtre aracılığıyla süzülerek vücuttan uzaklaştırılır. Bu işlemin gerekliliği ve sürekli uygulanıp uygulanmayacağı doktorunuz tarafından size bildirilecektir.
     Hemodiyaliz işleminin uygulanabilmesi için damar giriş yoluna ihtiyaç vardır. Bu ya ameliyatla el bileğinde iki damarın birleştirilmesi ile (fistül) ya da boyunda büyük bir damara kateter takılarak sağlanır. Uzun süre hemodiyaliz tedavisine ihtiyaç duyan hastalarda en sağlıklı yöntem fistül açılmasıdır. Fistül en az 2-3 haftada kullanılır hale geldiği için, hemodiyaliz tedavisine başlanmadan bir süre önce hazırlanmalıdır. Kateter uygulaması acil diyalizlerden önce ve fistülü olmayan ya da çalışmayan hastalarda yapılmalıdır.
      Hemodiyaliz ihtiyacı olduğunda doktorunuz Hemodiyaliz Ünitesi ile temasa geçerek sizin için uygun zamanı ve diyaliz reçetesini planlayacaktır. Diyaliz işlemi genellikle 4 saat süren bir işlemdir. Bu süre zarfında bir yatakta yatacak ve makine yardımı ile diyaliz olacaksınız.

  Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede bir gün içerisinde yapılan idrarın analizi özel bir öneme sahiptir. Nefroloji Ünitesi'ne başvuran birçok hastada 24 saatlik idrar analizi yapılarak böbreklerin süzme kapasitesi ve böbrekten kaybedilen protein miktarı hesaplanabilmektedir. Bu analiz için 24 saatte yapılan idrarın toplanması gereklidir. Bu işlem için: 24 saatlik idrar toplanması, sabah uyandığınızda yaptığınız ilk idrarla başlayacaktır. Bu ilk idrar tuvalete yapılacak, bundan sonra gün içinde yapılan tüm idrarlar ve ertesi sabah uyandığınızda yapacağınız ilk idrar hastane Biyokimya labaratuvarından temin edeceğiniz idrar  toplama kabında biriktirilecektir. Böylece bir gün önce başlanan idrar toplama işlemi ertesi gün tamamlanacaktır. Topladığınız idrarın tümünü laboratuvara getirmeniz gerekecektir. Bir günde toplanan idrarın litre veya dl cinsinden miktarının doğru olarak bildirilmesi sonuçların sağlıklı değerlendirilmesi için son derece önemlidir.

  24 saat veya doktorunuzun ihtiyaç duyacağı daha uzun süreler için kan basıncı izlemi bu sistemle yapılmaktadır. 24 saatlik kan basıncı izlemi modern tıp uygulamaları içerisinde hipertansiyonun tanısında ve tedaviye yanıtın belirlenmesinde en duyarlı yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde hastanın koluna bir manşon sarılmakta ve manşon, küçük bir cihaza (ortalama walkman boyutunda) bağlanmaktadır. Kemerinize de bağlanan bu cihazı, 24 saat süreyle üzerinizde taşımanız gerekecektir. Bu işlemde, normal yaşam koşulları süresince (evde, işte, yemek yerken, uyurken vs) belli aralıklarla (30-60 dakika) kan basıncı otomatik olarak cihaz tarafından ölçülmektedir. Günlük yaşamda ve uyku sırasında kan basıncı ölçümleri elde edilen bu yöntemin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

              Bu işleme ilişkin bilmeniz gerekenler
    Kan basıncı ölçüm cihazının size teslim edilebilmesi için 1 adet resmi kimlik belgesinin 24 saat süreyle ünitede kalması gerekmektedir. Kan basıncı ölçümü yapılan hastalar eğer hipertansiyon tedavisi alıyorlarsa ilaçlarını kullanmaya devam edeceklerdir. Kan basıncı ölçümü sırasında herhangi bir aktivite kısıtlamasına gerek yoktur. Günlük yaşamdaki tüm alışkanlıklarınızı sürdürmeniz uygun olacaktır.Cihaz ölçümleri otomatik olarak kendisi yapacaktır. Ölçüm öncesi cihaz sesli bir uyarı verecek ve daha sonra kolunuzdaki kan basıncı manşonu şişmeye başlayacaktır. Ölçümler sırasında dirseğinizin kıvrık olmaması gerekmektedir. Ölçümler doktorunuz gerekli gördüğünde bu aralıklarda (30 dk-1 saat vs) ölçülebilir.
  Ölçümler otomatik olarak cihaz tarafından 24 saat süre ile kaydedilecek ve poliklinikte bilgisayar aracılığı ile rapor edilecektir. 24 saatlik kan basıncı cihazı cep telefonu veya diğer elektronik aletlerden olumsuz etkilenmemektedir.

  Başta nefritler olmak üzere çeşitli böbrek hastalıklarının tanısı için doktorunuzun uygun gördüğü hallerde böbrek biyopsisi yapılması gerekebilir. Biyopsi kararı öncesi ayrıntılı değerlendirmenin yapılması ve böbrek biyopsisine engel teşkil edecek bir durumun olmadığının görülmesi gerekir.                       

  Bu işlem öncesi bilmeniz gerekenler
  Böbrek biyopsisi öncesi ultrasonografi ile böbrekleriniz değerlendirilir.
  Böbrek biyopsisi için işlem sonrası en az 24 saat hastanede kalmanız gerekmektedir. Bu nedenle yatış işlemi yapılacaktır.
  İşlemden en az 6 saat önce herhangi bir şey yememeniz gerekmektedir. Ancak düzenli olarak kullanılan kalp ve hipertansiyon ilaçları çok az miktarda suyla alınmalıdır. Aspirin ve kanı sulandıran diğer ilaçların biyopsi yapılacak hastalarda en az 7-10 gün önce kesilmelidir. Eğer bu ilaçlardan birisini kullanıyorsanız, durumu lütfen doktorunuzla konuşunuz.
  Biyopsi ultrasonografi eşliğinde deneyimli uzmanlarca yapılmaktadır. İğne biyopsisi olarak adlandırılan bu işlemde bir süre yüzüstü yatmanız gerekmektedir. Sırtta böbrek bölgesinde deri, deri altı ve böbrek zarınız lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra böbrekten iğne ile 2 adet parça alınmaktadır. Parçalar yaklaşık 1-1.5 cm uzunluğunda ve 0.3-0.5 mm çapındadır.
  Böbrek biyopsisinde az da olsa kanama riski vardır. Bu nedenle işlemden sonra 24 saat süre ile hastanede izlenmeniz ve tuvalet ihtiyacınızı yatakta yapmanız gerekebilir. Bu süre zarfında size yardımcı olabilecek bir refakatçiye ihtiyacınız olacaktır.
  İşlemden hemen sonra su içmeye başlayabilirsiniz. Yemek yemeniz için en az 4-6 saat beklemeniz ve doktorunuzun onayını almanız gerekecektir.
  İşlem sonrası yapacağınız idrarların kanama açısından değerlendirilmesi gerekecektir. Bu nedenle idrarınızı dökmeden önce doktorunuza göstermeniz gerekmektedir.
  İşlemden sonraki gün herhangi bir sorun olmazsa taburcu edilebilirsiniz. Böbrek biyopsi sonucunuz 1 hafta 10 gün içerisinde rapor edilecektir.

  Periton diyalizi de hemodiyaliz gibi ileri derecede böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu işlemde kanda biriken üre ve diğer maddeler karın zarı aracılığıyla süzülerek vücuttan uzaklaştırılır. Bu tedavinin size uygun olup olmadığı ve nasıl uygulanacağına doktorunuz tarafından karar verilecektir.
  Periton diyalizi uygulanabilmesi için karın içine kateter yerleştirilmesi gereklidir. Bu işlem  Genel Cerrahi bölümünde küçük bir ameliyatla gerçekleştirilir. Periton diyalizi işlemi ayaktan, ev koşullarında yapılan bir tedavidir. Hasta periton diyaliz eğitimini aldıktan sonra diyaliz işlemini evinde gerçekleştirmektedir. Periton diyalizi eğitimi ve uygulamaları deneyimli periton diyaliz hemşiremiz tarafından Periton Diyalizi Ünitesinde gerçekleştirilmektedir.

 • Nefroloji Bilim dalı

 • Nefroloji Bilim dalı

 • Nefroloji Bilim dalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Nefroloji Bilim dalı

  Bölümümüze ulaşmak için

   Bölümümüzün öğretim üyeleri odaları ve poliklinik hizmet odaları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde  1. kattadır. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Üniteleri hastanemizin zemin katındadır. Nefroloji yataklı servisi hastanemizin 9. katındadır. Böbrek biyopsi işlemleri de bu katta yapılmaktadır. 24 saatlik kan basıncı ölçümü için cihazlar zemin katta bulunan periton diyalizi ünitesinde takılmaktadır.

  Uyarı: Bölümümüze muayene için gelen hastaların daha önceye ait tetkik ve tedavi sonuçlarını, kullanmakta oldukları ilaçları, eğer kan basıncı sorunları varsa en az bir haftalık kan basıncı takiplerini hatta doğru şekilde biriktirilmiş 24 saatlik idrarı getirmeleri muayene sürecini kısaltacaktır.