x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Genel Tanıtım

  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 tarihinde kurulmuş olup; Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında 1992 tarihinden beri açık kalp ameliyatları yapılmaktadır. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşke içerisinde yer alan Kalp Merkezine geçilmiş olup; 2008 Yılı Eylül ayından günümüze ameliyatlara burada devam edilmektedir. Merkezimiz Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Kliniği’nden oluşmaktadır. 6500 m2 kapalı alanda, 4 katlı olarak inşa edilen hastanemizde, 7’si VIP, 10’u özel olmak üzere toplam 30 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Hastanın her pozisyonuna uygun ayarlanabilir yataklar, acil çağrı sistemi, televizyon, telefon, duşa kabin ve wc ile hasta memnuniyeti ön planda tutulmuştur. Merkezimizde, hasta bilgilerinin takip edildiği ve kaydedildiği, istenildiği zaman elektronik ortamda bilgilerine ulaşımı sağlayan Network sistemi mevcuttur. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış 2 ameliyathanesiyle aynı anda 2 açık kalp ameliyatı yapılabilmektedir. Merkezimizde yapılan ameliyatlar Dünya standartlarındadır ve uluslar arası kalite kontrol uzmanlarınca denetlenmektedir. Cumhuriyet Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Birimi, kalp hastalıkları ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisinde dünya standartlarında da hizmet vermektedir. Merkezimizde Damar ve Lenf laboratuvarı ve tıbbi kütüphane bulunmaktadır. Birimimiz kendi alanlarında da yurtiçi ve yurt dışında ileri düzeyde eğitim görmüş deneyimli cerrah kadrosuna sahiptir. Kalp ve damar rahatsızlığı olan birçok bireyin hastalığının farkında olmadan günlük yaşantılarına devam ettikleri bilinmektedir. Koroner kalp hastalıkları için ana risk faktörleri; sigara ve alkol kullanımı, diabet (şeker hastalıkları), stres, yüksek tansiyon, bilinçsiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzıdır. Kalp merkezimizde eğitim hemşiresi tarafından ana risk faktörleri konusunda hastalarımızı bilgilendirmek, kalp krizi geçirme riskini aza indirmek, ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak için hasta ve yakınlarına taburculuk ve rehabilitasyon eğitimi düzenli olarak verilmektedir. Cumhuriyet Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Merkezi’nde her türlü teşhis, koruyucu tedavi ve ameliyatlar yapılmaktadır.

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  ŞİNASİ MANDUZ

  Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Doç.Dr.
  FATİH ADA

  Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  HASAN BAŞÇİL

  Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  VURAL POLAT

  Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  ALİ SAĞLAM

  Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Koroner By-Pass Ameliyatları
     - Kalp Kapağı Ameliyatları 
     - Doğuştan Kalp Hastalığı Ameliyatları 
     - Periferik Damar Hastalıkları Cerrahisi.
     - Venöz Damar ve Lenfatik Hastalıkların Cerrahisi
     - Büyük Damar Ameliyatları 
     - Karotis Arter Cerrahisi

  -Minimal invaziv cerrahi

  -Büyük damarların anevrizma (Balonlaşma) ve diseksiyon (Yırtık) ameliyatları açık cerrahi veya kapalı cerrahi yöntemlerle ameliyatları

  -Girişimsel vasküler cerrahi ameliyatları başarılıyla yapılmaktadır.
   

  Kapak cerrahisi ve Bypass öncesi hastaların ameliyata ve yoğun bakıma hazırlanması sürecinde hasta ve yakınlarına planlı eğitimler verilmekte ve hastanın fiziksel ve ruhsal olarak ameliyata hazırlığı sağlanmaktadır.

  Bölümümüzde gerçekleştirilen ameliyatlar arasında, dünyada en ileri teknoloji kullanılarak, bacaktan damar almadan yalnızca arteriyel greftler ile yapılan koroner by-pass  ameliyatları, minimal invazif kalp cerrahisisnin tüm yönleri, kalp performansı çok düşük olduğu (EF %25 daha düşük) koroner By-Pass cerrahisi, kompleks kalp kapak tamirleri, tüm tiplerde kardiyak re-operasyonlar ve büyük damarların (torakal/torakoabdominal aort) cerrahisi yer alır. Özellikle damar sertliği /Arterioskleroz) nedeniyle oluşan Damar tıkanmaları, Abdominal Aort Anevrizmaları, Böbrek Damar Hastalıkları, Karotis (Şahdamar) tıkanmaları en yeni yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bunun yanında varis ve toplardamar hastalıklarında bilinen her türlü yöntemlerle tedavi sağlanmaktadır.

  Ayrıca kalpten çıkan ana arter Aorta’nın anevrizma ve Direksiyon Ameliyatları, ara beyin besleyen boyundaki 2 ana arter, Karotislerin izole edilmesi veya bu ameliyatın Koroner By-Pass (CABG) ile aynı seansta çözümü de başarıyla uygulanmaktadır.
   

  Merkezimizde,

  Kalp Cerrahisi Biriminde yenidoğan yaş grubundan ileri yaşlı hastalara kadar her türlü kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, kalp kapağı tamiri veya yapay kapakla değiştirme ameliyatları ve her çeşit Koroner By-Pass ameliyatları da bölümümüzde yapılan ameliyatlar arasındadır. Aynı zamanda çok ender rastlanan kalp tümör ameliyatları da ekibimizle başarıyla yapılabilmektedir.

  Merkezimizde yakın gelecekte kalp nakli, kalp destek sistemleri, ekstrakorpereal dolaşım (ECMO) ünitesi ve homogreft laboratuvarı kurulması planlanmaktadır.

  Çocuk kalp hastalıkları ameliyatları, bu alanda deneyimli cerrahi ekibimizle yapılabilmektedir.

  böbrek yetmezliği hastalarındaki damar girişimleri, lokal anestezi altında varis tedavisinde köpük skleroterapi, radyofrekans ablasyon, yüksek ligasyon yeni bir alternatif teknik olarak ilk derin ven trombozunda kros-pubik bypass-Palma operasyonu ve endovasküler cerrahi, lazerle kapalı varis ameliyatları, lokal anestezi altında glue ile varis tedavisi, kemoterapi hastalarına port access operasyonları, periferik arter hastalıklarında açık ve kapalı ameliyatlar, Buerger hastalığı ve raynaud sendromu gibi  vasküler hastalıklar, vasküler kompresyon sendromları (may-thurner, Nutcraker sendromu gibi) hem medikal hem cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

   

  Hastanemizde damar hastalıklarının tanısı Doppler, renkli Doppler, BT ( Bilgisayarlı Tomografi) ve Anjiyografi cihazlarıyla başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

  KVC Merkezi, ani ölümlere yol açan Abdominal Aort Anevrizmaları ya da felç nedeni olan Karotis damarındaki daralmaların tanısı çok basit tekniklerle konulabilmektedir. Bu hastalara anjiyografi yapılmadan tanılarının konulması ve deneyimli ellerde tedavisinin yapılması hastanemizde çok kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 55 yaş üzerinde sigara içmiş veya içen, ailesinde kalp ve damar hastalığı olan, şeker hastalığı olan, kan yağları yüksek olan ve yürüme zorlukları çeken hastaların bu belirtilerden bir veya birkaçını taşımaları halinde en azından koruyucu tedavilerin yapılabilmesi için bize başvurmalarını önermekteyiz.

  Merkezimizde haftada ortalama 4 açık kalp ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Hastalarımız genellikle ameliyattan 1 gün önce yatırılmakta ve 5–7 gün sonra taburcu olmaktadır. Hastanemiz gelişmiş ülkelerdeki modern hastanelerle eş düzeyde olup, ameliyat sonrası bakım ve takip büyük bir özveriyle gerçekleştirilmektedir.

  Ayrıca, Anabilim dalımızda klinik ve deneysel çalışmalar yapılabilmektedir. Anabilim dalımızda yapılmış ve uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makale mevcuttur.

   

  KalpDamarCerrahisi
  Bu alana yönelik yoğun bakım uygulamalarının takibi için 8 kişilik Özel Yoğun Bakım ekibi bulunmaktadır. Hastalarımızın ameliyattan sonra en az 1–2 gün ve gerektiği kadar burada bakımı sürdürülmektedir. Yoğun bakımımızda hastalar haftanın yedi günü 24 saat deneyimli nöbetçi doktorlar tarafından yakından takip edilmektedirler. Yoğun bakım hemşirelerimiz bu alanda en mükemmel bakımı sağlayabilmek amacıyla özel olarak yetiştirilmiştir.

  Hasta memnuniyetini ön planda tutan hastanemiz, hastalarımızı taburcu olduktan sonra da takip etmekte, Halkla İlişkiler Birimi telefonla ve bizzat ziyaret ederek sağlıkları konusunda bilgi almaktadır.

  Merkezimizde, hastaların ihtiyaç duydukları tüm tıbbı ve cerrahi tedavi 24 saat kesintisiz uygulanabilmektedir.

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin kalp-damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise 25 milyon koroner kalp hastası bulunmakta ve bu hastaların yılda 150 bini hayatını kaybetmektedir.

  Kalp ve damar rahatsızlığı olan bir çok bireyin hastalığının farkında olmadan günlük yaşantılarına devam ettikleri bilinmektedir. Koroner kalp hastalıkları için ana risk faktörleri, sigara, diabet (şeker hastalıkları),  alkol kullanımı, yüksek tansiyon, bilinçsiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzıdır.

  Kalp-damar hastalıklarının önemli belirtileri; göğüste sıkışma ve baskı, kola, boyuna veya çeneye doğru yayılan ağrı hissi, bacaklarda özellikle de ayak bileklerinde şişme, az miktarda hareketle nefes darlığı çekme, çabuk yorulma, soğuk terleme ve çarpıntı şikayetleri şeklinde görülür. Bu tür belirtileri olan kişiler kalp-damar bölümüne başvurabilirler.