x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Yenidoğan Yoğun Bakım

 • Yenidoğan Yoğun Bakım

  Genel Tanıtım

  Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz,yenidoğan yoğun bakım uzmanı,yeterli yatak kapasitesi,teknik alt yapısı,tıbbi ve teknik donanımı,eğitimli deneyimli sağlık personeli ile hasta yenidoğan bebeklerin  (0-28 günlük) sevgi,vicdan,sabır ve üst düzey sorumlulukla tanı, tedavi,izlem ve bakımlarının 24 saat yapıldığı bir birimdir.

         Ülkemizde dünyaya gelen bebeklerin  0-28 gün içinde gerçekleşen ölümlerinin çoğunu erken ve uygun olmayan koşullarda yapılan doğumlar oluşturmaktadır.Bu ölümlerin bazıları önlenebilir nedenlerdir.Ünitemiz 1.2 ve 3.düzey yoğun bakım ihtiyacı olan ilimiz ve diğer çevre illerden sevk edilen prematüre ve term bebeklerde doğumsal,doğum sırası ve sonrasında oluşabilecek sağlık sorunları nedeni ile ileri düzey yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğanlara güncel ve bilimsel bilgiler ışığında modern tıbbi donanımıyla hizmet vermektedir.

          Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz;erken doğum,çoğul gebelik,şeker hastalıklı annelerin bebeği,hipertansiyonlu anne bebeği,anne karnında mekonyum yutmuş bebekler,zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı olan bebekler,doğumsal anormalliklere bağlı sorunlar  (trakeal özefagial fistül, mide ,bağırsak , anüs hastalıkları,doğumsal diyafram fıtığı v.) beyin ve omurganın doğumsal anormallikleri,yenidoğan sarılığı,gelişme geriliği ile doğan bebekler gibi yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım ve tedavi imkanı sağlanmaktadır.

           Ünitemizde,solunum desteği,dolaşım desteği,kan değişimi,fototerapi, santral kateter, perkütan kateter uygulamaları,total parenteral nutrisyon, göğüs tüpü takılması, hasta başı ultrason, EKO, prematüre retinopatisi muayenesi yapılmaktadır.Bu uygulamalar yapılırken Çocuk Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ,Göz Hastalıkları, KBB, Radyoloji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Hematoloji, Çocuk Enfeksiyon, Genetik, Ağız ve Diş Sağlığı, Enfeksiyon Hastalıkları birimlerinden destek alınmaktadır.

           Bebek dostu Hastanesi ilkeleri kapsamında; anne sütü ile besleme, anne eğitimi, emzirme desteği ve eğitimi verilmektedir.Erken doğan bebeklerimizde anne ile iletişim bireyselleştirilmiş  ve gelişimsel bakım ve ten tene teması sağlamak için kanguru bakımı yapılmaktadır.Bebeklerimizin bağışıklık sistemi yetersiz olduğu için gelişebilecek enfeksiyonları azaltmak  ve korunmayı sağlamak için hastanemiz enfeksiyon kontrol komitesinin uyarı ve önlemleri dikkate alınmaktadır.

           Ünitemiz; 2 adet izolasyon odası, 14 yataklı 3. düzey, 7 yataklı 2.düzey, 10 yataklı 1.düzey’den oluşmaktadır.Destek alanları olarak; 1 adet anne bebek uyum odası, 1 adet süt sağma odası, 1 adet anne eğitim ve bilgilendirme odası, 1 adet muayene odası ve 1 adet işitme tarama odası bulunmaktadır. Ünitemiz de; 23 kuvöz,12 adet ventilatör,1 adet nazal CPAP cihazı, 2adet radyan ısıtıcılı açık yatak, 1 adet ventilatörlü transport kuvöz, 10 adet monitör, 30 adet pulsoksimetre cihazı, 1 adet transkutan bilirubin ölçme cihazı, 1 adet yoğun fototerapi, 6 adet fototerapi, 4 adet süt sağım cihazı, tekli ve çiftli infüzyon pompaları bulunmaktadır.

           Amacımız; yenidoğan yoğun bakım ünitemizin teknik donanımı, alt yapısı, sağlık kadrosu ile birlikte güncel bilimsel bilgiler eşliğinde sağlık hizmet kalitesini artırarak  bölgemizin sayılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için hizmet sunmaktır.    

 • Yenidoğan Yoğun Bakım

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Yenidoğan Yoğun Bakım

  Öğretim Görevlisi
  GÖKÇE ÇIPLAK

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Yenidoğan Yoğun Bakım

 • Yenidoğan Yoğun Bakım

 • Yenidoğan Yoğun Bakım

 • Yenidoğan Yoğun Bakım

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Yenidoğan Yoğun Bakım